Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina64/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   121

KORSTENVELD


Corstevelt 1756 (RA 161 fol.59).

Vernoeming naar Goyaart Corsten of Korsten.KOSTBRAAK


Ex Costbrake juxta Wijbos 1320 (HH 125).

Het element ‘kost’ wordt veelal in verband gebracht met de oorspronkelijke ontginning die grote kosten met zich meegebracht zou hebben zonder dat er veel baten op volgen. Men noemt dan namen als Kostverloren, Jammer, Tranendal, Verloren Arbeid, Kostverlies e.d.!


KRAAIENSPAD

Kraaienspad (vm); B 1389 - B 1406.In de winterdag zaten hier veel kraaien; ook is denkbaar een benoeming naar de PN. (van) Kraai.

KRAAIENSPOT [vgl. Creijspot]

Krajespot Kraaiespot (vm); B 1089 - B 1093; B 1396 - B 1406.KRAKEELAKKER

De Krakeelakker 1809 (RA 288); de Krakeelakker onder de Borne 1816 (GA 141); een perceel hooi- of weiland met den gehelen weg onder Weibosch in de Beemd genaamd de Krakeelakker N.1828.Afgeleid van kijven dialectisch keven. Herhaaldelijk leest men in oudere zowel als nieuwe stukken van gronden, waarvan het bezit betwist werd en waarover soms langdurige processen werden ge­voerd. Men bleef erover krakelen. Zo'n land heette een kijfveld (M. Schönfeld 167).

KREIENDAAL


Drie lopense lants op die Wytackers geheiten Creyendael 1554 (RA 45).

Verwijzing naar de PN van Creij of....is het een verschrijving van Keiendaal ?KREIENSCHILD


Ter stede geheiten dWijbosch op die Witacker geheiten Creyenscheylt 1557 (RA 46 fol.39v).

Een schild is een stuk grond wat iets hoger is gelegen.


KREMER

Een halff houtbosch off houtveltien genoemt de Cremer gelegen in de Rietbeemde N.1726; een houtbusseltje met eenig hooijgewas genaemt de Kreemer groot ontrent anderhalff loopense onder den gehugte Weijbosch 1773 (RA 167 fol.219); weiland en uitweg de kleine dries in de Beemd genaamd de Kremer 1907 (HB 1457 fol.97) E 1480-1481.De PN Kremer of Cremer betekent marskramer, rondtrekkend koop­man. Ook de oude benaming 'mersman', denk aan de Mersmanshoernic (Martemanshurk) hoort in deze rij thuis.
KREMERSBOS

Het Kremersbosch onder Weibosch 1816 (GA 141); hooi - en weiland voorheen houtbosch onder Weibosch in de Beemd genaamd Kremersbosch N.1818; nabij de Zuid-Willemsvaart in het perceel genaamd Kremersbosch de verkoop van schaarhout toebeh. aan Gerard v.d. Horst particulier te 's-Bosch N.1842; Kremersbosch in de Houtert of Bosscheheikampen N.1852; A 475 - A 476 (bo: 2.51.30).KREMERSBUSSELEN


In het Busselen onder Elschot van ouds genaamt het Cremersbusselen 1753 (RA 240 map 4); onder den gehugte Elschot ter plaatsche genaamt Kreemersbusselen 1793 (RA 259 map 5).

Het houtbosje van de familie Cremers of van de ‘kremer’ uit het dorp = de grutter, marktkoopman.


KREMERSKAMP

Een perceel groes gelegen in de Bacxhoeve genoemt Cremerscamp enen halven mergen 1662 (RvS).


KREMERSKUILEN

Teullant onder de Broekstraet genaemt de Kreemerskuijlen groot ontrent seeven loopense gronden 1775 (RA 168 fol.207v); de Kremerskuilen, Kremerskuijlen N.1842, 1848, 1854, 1860, 1872; C 476 - C 478 (b: 75.60).KREMERSPAD


Bollenhof beneffens erffenisse van het Cloester genaemt Mariawaeter streckende van de gemeijne straet tot op den voetpat aldaer genaemt Creemerspat 1664 (RA 80 fol.104); onder dLutteleijnde ter plaetse aende Cremerspat 1693 (RA 143 fol.60); den acker naest Cremerspaytje 1719 (RA 199 z.f.).
KRESPOT [vgl. Creijspot)

Crespot 1757 (JW); Crespot 1803 (HV); de Kreitspot onder Borne 1816 (GA141); perceel bouw–hooi- of weiland onder Borne genaamd het Kreitspot N. 1822.Het element krijt is bekend onder de betekenissen: 1) kring, cirkel; 2) kampplaats, strijdperk, afgeperkte ruimte, waarbinnen de gerechtelijke tweekamp plaats had; ook worstel­park, Verwijs en Verdam 2101).
KREUPELE(N)KAMP

Uit ackerlant genaemt den Haeck groot drije loopense in den Baers bij Cruepels­kempken ene zijde aent Cruepelscampken andere einde de gemeijn straete 1658 (RRG 33); een campken gemeijnlick genaemt Creupelscampken neffens de gemeijne straet 1667 (CvB); eenen acker teullants genaemt den Langenacker onder Borne aen d'een sijde Crupelscampken 1685 (RA 142); Dirck Gerit Hendricxcamp oft anders genaemt den Creupelencamp 1708 (RA 147 fol.224v); den Creupelencamp 1757 (JW); ex agro onder Borne bij de Settel­horst sijn erfven en benevens de Settelhorst in Crempelscampke 1783 (HH 163); verkoop van land onder de Borne den Kreupelencamp 1789 (CvB); twee parceelen akkerland genaamt den Creupelencamp onder Borne 1804 (RA 183); de Kreupelekamp N.1837, 1877; B 1688 - B 1689 (b: 90.70), B 1693, B 1697 - B 1700 (b, sb, w: 1.76.90); Kreupelekamp (vm); A 935 - A 936.Een benoeming naar de begroeiing met kreupelhout (Mélotte & Mole­mans 175) of was de oorspronkelijke eigenaar en ontginner misschien kreupel?
KRIBBE

De Kribbe N.1877; A 381 (b: 89.90).Op het Nonnenbosch gelegen; het naamselement crebbe of cribbe betekent: gevlochten rijswerk, waarachter stenen of aarde gewor­pen wordt om den oever of dijk te beveiligen (Verwijs en Ver­dam 2072).
KRISSENAKKER

Krissenakker (vm); C 1124.Chris(t) verbasterd tot Kris als een afleiding van de PN Christiaan.
KRISTE KROLLEVELD

Krieste Krolleveld (vm); C 1497.Afleiding van de PN Christiaan Krol.
KRISTEVELDJE

Een braecke teullands ontrent twee loopense onder den Borne genaemt Cristeveltje 1741 (RA 103 fol.118v); een perceel akkerland onder Borne genaamd Kristeveldje N.1815.


KROLLENAKKERKE

Twee akkeren teullant genaemt Krollenakkerke 1771 (RA 166 fol.296v); twee akkerken teullant genaemt Krollenakker onder den Borne op het Oetelaar 1776 (RA 212 fol.4).


KROLLENLAND

Krollenland N.1869, 1871; A 1393 (b: 26.70)Afleiding van de FN Krol.1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina