Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina65/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   121

KRONENHUIS


Bouw – en weiland achter Kronenhuis aan den Boschweg 1910 (HB 1528 fol.5a) B 2308-2311.

Het huis van de familie Kroon of Kronen.


KROOGSBOS

Croogschbosch onder Weibosch 1816 (GA 141); stuk bouwland onder Wei­bosch genaamd Croogsbosch of de Rietbeemd N.1832.Het woord kroog betekent: rietkraag. Een bos met opvallend veel rietgroei.
KROOI

De Krooi (vm); B 490 - B 501.Een verschrijving van kraai of een verwijzing naar de PN van Croij? Vooralsnog onduidelijk.
KRUIS

Twee hont saetlants ondert Wijbos genaemt het Cruijs 1662 (RvS); onder ’t Wijbosch tegenover ’t Cruys 1685 (RA 192 fol.78); onder het Wijbos tegenover het Cruys ende inden Hardencamp 1714 (RA 195 fol.1); onder het Wijbos ter plaetse aen het Cruys 1728 (RA 152 fol.254).Bomen die als grensaanduiding dienden, voorzag men vaak van merktekens (b.v. merken met kruis of inslaan van een spijker) Natuurlijk behoeft niet elke veldnaam met "kruis" op een grens­aanduiding te wijzen; in de meeste gevallen zal men met gewone veldkruisen, hagelkruisen en soms ook wel zoenkruisen te doen hebben. Men moet in sommige gevallen ook denken aan een kruisvorm van het betreffende perceel. Lindemans meent dat de benaming kruisveld meermalen zijn naam ontleent aan de kruispaalboom, de draaiboom die de toegang tot de akkers afsloot (M. Schönfeld 140).
KRUISBERG

Vier lopenzaad land aan den Kruisberg 1531 (IS 36).

Hoger gelegen stuk bij een kruis gelegen of zelf voorzien van een kruis.
KRUISBOS

Kruisbos 1978 (BNA).


KRUISSTEEG

Twee beemden op die Cruysstege 1500 (PAS 417); onder Elsschot die Cruysstege ofte in Heesackerstege 1548 (RA 44 fol.39v); land onder Delschot ter plaetse gemeijnlijck genoempt die Cruijsstege 1582 (CvB); de Cruijssteegd 1757 (JW); de Kruissteegd onder El­schot - Weibosch 1816 (GA 141); Kruissteeg 1832 (kad), sectie E; op de Kruissteeg N. 1835; A 1449 - A 1452 (w, og: 83.20); de Kruissteeg N.1896, 1966 (CS); A 1438 - A 1443 (w, hh: 1.32.­20).


KRUISSTEEGKAMP

Kruissteegkamp N.1868, 1886; A 1438 - A 1443 (w: 1.32.20).


KRUISSTRAAT

Tot die Cruysstraedt oft Boecopshecken 1646 (NvdH 12 fol.84); omtrent de Cruysstraet genaemt den Eeckelhoff 1711 (RA 98 fol.96); int Elschot die Cruysstraet 1780 (RA 140 fol.181); een perceel akker- en weiland onder Borne op het Oetelaar genaamd de Kruisstraat N.1814; een perceel bouwland onder Elschot op de Tolakkers genaamd de Kruisstraat N.1819; Kruijsstraat 1832 (kad) sektie B; in den Sluiperman nabij de Kruisstraat N.1856; C 2207 - C 2208 (w: 69.60): de Kruisstraat bij het Elderbroek 1884 (NAA 423); belend ten oosten door het Kruis- of Venisstraatje en den Theeuwishoekweg 1900 (HB 1330 fol.42a).

De Kruisstraat in sectie B wordt later de Olieeindsestraat (CBP).
KRUISSTREPEN

Vier lopense land die Cruijsstrepe 1388 (BP 1178); 1/5 deel van een stuk land op die Cruysstrepen 1432 (BP 1202).


KRUISWEG

Uyt een stuck lants genoempt den Kruiswech int Elschot 1549 (RA 44 fol.57); twee hont saetlants ondert d'Elschot genaemt den Cruijswech 1662 (RvS); een half loopense aende Cruyswegh genaemt den Eeckelhoff 1701 (RA 145 fol.172v); op den Cruyswegh genaemt den Eekelhoff 1711 (RA 98 fol.95v); de Kruisweg onder Elschot 1816 (GA 141); nabij den Kruisweg der Steenen Kamer 1878 (NAA 418); de Kruisweg N.1879; A 1013 - A 1014 (b: 59.80); op de Kruisweg van de Nieuwe Molens naar het Hoog Weibosch 1881 (NAA 421).


KRUITHOF

Woonhuijs staende binnen dese dorpe van Schijndel ontrent de kercke aldaer, d'ander sijde beneffens den Groenenwech, dat de voors. Groenenwech breet is bevonden te sijn elff en een vierdel voets wel verstaende te weeten teegens den Cruijthoff is de maete aengeleeght aende Doorenhegge staende aen de voors. Cruijthoff 1622 (CvB); de Kruithof (vm) F 86 - F 857.De cruuthof of cruythof was niets anders dan een moestuin, ook tuin in het algemeen doch gewoonlijk was een gedeelte daarvan bestemd voor het telen van groenten of moeskruiden (Verwijs en Verdam 2190). Men kan ook denken aan de FN Kruithof.

KRUITHOFSKOOP


Heide met dennen te rplaatse de Roderheide genaamd Kruithoffskoop 1907 (HB 1447 fol.79) F 852-853.
KRIJGSPOT [vgl. Creijspot]

Ter plaatse den Engel in het Krijgspot N 1866; B 1174 - 1178, 1184 - 1185 (b: 1.17.40).


KRIJNSKAMP

Eenen mergen groes heij ende weij onder Delschot genaemt Crijn­scamp 1662 (RvS); onder Elschot op de Steegt genaemt den Crijnscamp 1733 (RA 153 fol.189)..Benoeming naar de PN Krijn of Crijn een afgeleide vorm van Quirinus.[zie ook Quirinuskamp).
KUIKSGAT

Aent Kuyksgat 36 roeden 1804 (RA 183 fol.15v); een perceel bouwland onder Lutteleinde genaamd het Kuiksgat N.1825; Kuijksgat, in het Kuiksgat N.1835, 1878; C 1784 (b: 07.50), C 1794 (b: 45.40).Mogelijk en benoeming naar de PN van Kuik of Cuijk. In de Peel kent men een laag gedeelte onder de naam 'de Kui­kenvlös', waar vroeger een ven was (M. Schönfeld 143)
KUIKSSCHOOR

Huysinge hoff ende lande groot een sestersaet onder Lutteleijnde aent Cuyxschoor 1700 (RA 234.1); een partije teulants gelegen aent Cuycxschoor 1717 (RA 150 fol.18); Kuijksschoor 1803 (HV)Een schoor is een steun - of stutbalk voor een eenvoudig brugge­tje over een waterloop.
KUIKSVELD

Een stuck lants gelegen in Cuijcxvelt anderhalff hont 1662 (RvS); ter plaatsche genaamt Kuijksveldt 1785 (RA 173 fol.42); een braak teullandt genaamt Kuijcxveldt onder Lutteleijnde aan de gemeene weg drie lopense 1802 (RA 182); Kuiksveld onder Borne 1816 (GA 141); een perceel bouwland onder Borne op de Keur genaamd het Keursveld of Kuiksveld N.1827.


KUILBRAAK

Land die Cuijlbrake 1394 (BP 1180).


KUILEN

Aen die Cule 1382 (FS); een huis hof en aangelag onder Scijnle aen die Cule strekkende met beide einde aan de gemeijnt 1383 (BP 1177); land in die Kuyl in 't Lutteleijnde 1440 (BP 1211); een huijs hoff en hoffstadt aent Lutteleijndt gheheijten ghemeindelick in die Cuijl 1535 (CvB); uit een erf aent hecken in die Cule genoemt 1552 (IS 39); in die Broekstraet gemeynlic genoemt in die Cuylen 1604 (RA 60 fol.174v); een perceel lants in de Cuijl gelegen 1662 (RvS); in de Cuylen aen de heijde 1663 (NvdH 14 fol.254); drie stukken teulland genaamt de Kuijlen in de Broekstraat 1795 (RA 179); de Kuijlen 1803 (HV); zeven akkeren teulland met een groesveltje genaamt de Kuijlen onder Borne op het Oetelaar 1804 (RA 183); de Kuil 1832 (kad); C 424 - C 591; de Kuilen 1832 (kad) C 447-448, 459-460, 470-473, 475-478, 480; huis erf met aangelegen bouw- en weilanden onder Borne op het Holder genaamd de Kuil N.1833; C 452, C 455; eenige percelen bouwland onder Gemonde aan de Broek­straat onder Schijndel genaamd de Kuil N.1882; C 521 - C 528 (b: 1.4.67); de Kuil, 1886 (GA 101); C 459, C 475, C 480 (he, og: 08.86).Het mnl. cuul, cuile, cuil betekent: kuil, groeve, diepte (Ver­wijs en Verdam 2199), ontstaan door het steken van turf of leem, dan wel laag gelegen grond (Molemans 1976a 908)
Achterste KUILEN

De Achterste Kuilen N.1871, 1892, 1896; C 426 (ged) (b, w: 4.70.70), 495 - 501 (b, sb: 1.72.6).


Middelste KUILEN

De Middelste Kuilen N.1871; C 495 - 497 (b: 94.20).


Voorste KUILEN

De Voorste Kuilen N.1871, 1892, 1896; C 426 ged. (b, w: 4.70.­70), 502 - 504 (b: 90.20).

1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina