Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina67/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   121

Oude KWINT


Een braexke ackerlant genoemt den Ouden Quint onder het Weibosch groot omtrent drie loopense 1764 (RA 164 fol.200v).

LAAGSTRAATSELOOP

Laagstraatschenloop 1881 (LWW); waterloop sektie D – zie onder: Lage Straat.De loop die aansluit aan de Lage Straat of Laagstraat nu Heikantstraat.
LAAGTE zie ook: Leegt

Anderhalff loopense genaamt de Leegt nabij Huygewillig aan den Hoolenwegh 1806 (RA 137 fol.51v); De Laagte onder Elschot 1816 (GA 141); een perceel bouwland onder Elschot op de Akkers nabij de Molen genaamd de Laagte N.1818.


LAAK

De Laac in Heezackerstege 1320 (HH 125); eenen kamp genaemt die Lake bij die Hezewikerstege 1384 (BP1176); een beemd die Lake groot drie morgen op die Heezeackerstege 1474 (BP); uit bezit genaemt Laec in de Heesackersteghe 1507 (HH 133); land geheiten die Laeck aent Elschot op die Heesackersteege 1535 (CvB); die Laeck op die Cruysstege 1543 (RA 43 fol.76v); onder de gehugte van Wijbosch ter plaatse genaamt aen de Kilsdonck genaamt de Laak 1749 (RA 157 fol.208)..Laak in de betekenis van moerassig land (M. Schönfeld 53); Laak betekent ook scheidingsloop (Verdam 70); Laak, lake, leke: water­loop in moerassig terrein in de omgeving van de Heeswijksesteeg, die in de oudere notities vaak Heesakkersteeg genoemd wordt of als zodanig geschreven wordt in ieder geval..

Kleine LAAK


Eenen camp hoylants genoemt de Cleijn Laecke over het Broeck by die Muelen van Kilsdonck 1590 (RA 56 fol.45).
LAAN

z.o.: Bolandslaantje, Schefferslaantje.


LAAR
Brede LAAR

Brelaer 1498 (HH 131).

Het brede laar; een open plek in het bos van een bepaalde breedte; omdat deze aantekening echter uit de cijnsregisters van Helmond komt, is een verschrijving van Berlaer bepaald niet onmogelijk!

Lange LAAR

Onder Scijnle tEeijndevelt, de hoeve Lanckelaer en tYevelaer 1410 (BP 1186).Het lang laar = een langgerekte open plek in een bos, vaak met gras begroeid (A. Kakebeeke, cursus)

Laar als een open plaats in een bos (Verdam 43)

LAATSHOEVE

Acht buunder land met hautwas des Laetshoeve in Schijnle grenzende met een zijde aan de gemeijnt van Scijnle genaamd dat Wybosch 1460 (BP 1231); 1/6 deel van een beemd in sLaetshoeve 1465 (BP 1235).Een hoeve in gebruik (geweest) door 'n laat = horige, halfvrije; die land in gebruik heeft via huur of pacht. (De Vries 380)
LAATSTGEKOCHTE

Het Laatstgekochte op het Broek N.1875; C 3166 - C 3167 (b: 97.90).Het laatste stuk grond dat nog niet verkocht was?
LAMBERSAKKER

Het Lutteleyndt in de Oirendonck genaemt Lambersacker en in het Elderbroeck genaemt Lambersacker 1500 (PAS 417).Afgeleid van de voornaam Lambert en Lambrecht. Identiek is Lemmen en Lammen. Dit geldt ook voor de 8 volgende items.
LAMBERT HARSEKAMP

Lambert Harsecamp 1760 (RA 163 fol.29).LAMBERT JANSSENAKKERS


Vier loopense teulants onder Lutteleijnde genoemt Lambert Janssenackers 1696 (RA 143 fol.195).

LAMBERT MELISHOOGVELD


Omtrent die rivier van de Aa aen eenen camp genoemt Lambert Melishoochvelt 1621 (RA 65 fol.108).

LAMBERT MELISKAMP


Lambert Meliscamp 1627 (RA 67 fol.62v).

LAMBERT SEEPENKAMP


Eenen camp hoylants in de Houtert ene einde Lambert Seepencamp 1719 (RA 150 fol.103); alhier in de Liekendonck Lammen Seebencamp 1719 (RA 150 fol.113).


LAMBERTUSKAMP


Ex campo Lamberti 1447 (HH 129).
LAMBRECHTSSTREPEN

12 Lopensen land die Lambrechtsstrepen, 1397 (BP 1180).Afgeleid van de PN Lambrecht, ook Lambert, Lambert, Lammen, Lemmen; strepen zijn lange en smalle percelen.
LAMELISDIJK

Over het Broeck den Merisdijck 1749 (RA 157 fol.146); een perceel hooi- en weiland met een gedeelte schaarbosch onder Weibosch over het Broek genaamd Melisdijk N.1815; Lamelisdijk in Weibosch 1816 (GA 141); Lamelisdijk 1832 (kad), E 2417 - E 2512; Lamelisdijk 1881 (LWW), waterloop sektie E; Lamelisdijk N.1833, 1834, 1835, 1866, 1871; E 2443 - E 2448 (w: 1.60.80), E 2449 - E 2450 (sb: 37.10), E 2462 (w: 10.92), E 2491 - E 2492 (w, we: 89.20); E2499 - E 2500 (w: 1.36.10), E 2541 - E 2542 (w: 99.30); aan Samelsdijk N.1871; E 2488; de waterleiding no.1 genaamd Lamelisdijk aanvangende met den bermsloot grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie E 2781/weg loopende door Lamelisdijk en uitmondende in de rivier de Aa grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie E 2424/3006 langs den rechter/linker-oever gemeten 1237 meter – deze waterleiding loopt slechts door één weg die eene breedte heeft van 7 meter en ontlast zich in de rivier de Aa – houten heul in den rijweg 2461 bij het perceel no. 2743 - 1881 (NAA inv.nr. 402 – 403); Melisdijk 1892 E 1949, 2476, 2478-2481 (hh:1.2.73); een perceel hakhout en opgaande boomen langs het Kanaal aan Lamelis- of Beukendijk 1906 (HB 1444 fol.69) E 3213-3214.

Afleiding van de PN Lamelis of van de voornaam Amelis.
LAND
't Land bij den windtmolen, 1757 (JW); het land bij Regien Verha­gen A 1391 (b: 52.30); het land bij van Leuken D 1214 (b: 21.60); het land naast Jan Kuijpers E 1632 - E 1634 (b: 55.90) N.1865; het land achter den Berg D 1464 (b: 25.00); N.1866; het land bij den Kuiper A 1032 (b: 1.7.50), het land bij Vrouw Bruin D 226 (b: 27.60), het land in de Langstraat F 124 (b: 51.00) N.1868; het land achter van Delft B 2136 (b: 33.30), het land bij van Kessel B 2292 B 2295 (b: 55.70) N. 869; het land achter Toontje C 425a (he: 72.80), het land bij van der Velde D 94 (b: 32.10), het land bij van den Boom D 669 - D 670 (b: 70.20), het land bij van den Oever D 689 (b: 37.40), het land in den Sulper D 865 - D 867 (w: 70.50), het land bij de weduwe van Heertum E 1707 - E 1708 (b: 61.70), het land over den Loop F 263 (he: 1.00.30) N.1871; het land bij de Laat A 669 - A 670 (b: 65.90), het land bij Jan Schevers A 879 (b, og: 27.00), het land naast Jan Welvaarts A 1122 (b: 27.40), het land bij Peer Vorstenbosch D 1390 - D 1391 (b, sb: 76.50), het land bij van de Kromvoort D 1467 (he: 70.80), het land van Willem van Berkel E 1841 - E 1842 (b: 51.80), het land bij Santegoeds E 1925 - E 1927 (b, w: 76.00), N.1879; het land bij Eimberts C 1085 - C 1086 (b: 30.45), het land bij Johanna van de Ven C 1098 (b: 55.70), N.1881; het land bij de Lange Steeg C 1341 - C 1345 (b: 1.31.50), N. -1887; het land bij Berlicum B 657 - B 659 (b: 64.10), het land achter van Son B 818 - B 820, 874 (b: 43.30), het land voor het huisje van van Son B 847, B 2824 - B 2825 (b: 40.40), het land bij Toon Betjes B 1413, B 1415, B 2741 (b: 93.00), het land bij Timmers C 1015 (ged) (w: 1.1.80), het land bij Rijkers C 2883, C 2886 (b: 1.4.40), het land bij Johannes Verhagen D 1131 (b: 17.80), het land nabij Voets E 1519 (b: 50.90), N. 1888; het land bij Adriaan van der Aa E 2123 (ged.) (b: 54.70), N.1890; het land bij Speeks E 881 (b, w: 39.80), N.1897; het weiland achter Speeks 1911 (HB 1528 fol.17a) E 874-876, 59 aren 90 ca; het land bij van den Besselaar B 878 (b: 67.40), N.1902, het land bij Beekmans 1904 (HB 1389 fol.23) E 1690-1691, 3968. Bij herleiding blijkt het volgende: B 2741 = B 1412, C 2883 = C 1025, C 2886 = C 1019; E 2968 = E 1698; E 3044 = E 2123.

De toevoeging bij, achter en naast gevolgd door een PN duidt er op dat men de plaatselijke bevolking gewoon goed kende. Het ‘land bij Regien Verhagen’…….. men wist dan om welke Regien het hier gingen waar men dit land precies moest zoeken! Op dorpen kende iedereen als vanzelfsprekend iedereen.

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina