Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina7/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   121

Kleine BEEK


Int Hermalen aende Cleijne Beeck 1690 (RA 93 fol. 90).

Lage BEEK


Op de Hooge en Lage Beek 1884 (NAA 423).

Tegenovergestelde van de Hoge Beek, laagliggend terrein.


Middelste BEEK

De Middelste Beek 1783 (HH 165d - 31).Waarschijnlijk gelegen tussen de Voorste en Achterste Beek.
Oude BEEK

Hoemborchsbuenre by die Aude Beke 1402 (FS); aen die Oude Beke 1465 (G-I-8a).Bedoeld is hier een oude rivierloop.
Voorste BEEK

Een groesveltje op de Voorste beeck 1742 (RA 155 fol.101v); Voorste Beek 1897, 1898 (NA) (vm) C 1127-1136 (w,b;2.84.10), 1158-1160 (b;1.12.30), 3033-3034 (w;1.24.70 ). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3033 en 3034 = C 1136.Gelegen meest nabij de weg, in tegenstelling tot de Achterste Beek.
BEEKAKKER(TJE)(S)

Uit den Beekeracker onder d’Elschot 1499 (BP 1267); het Beekakkertje in de Broekstraat 1816 (GA 141 991/3115); een perceel bouwland onder Lutteleinde op de Beek genaemd het Beeksakkertje 1821 (NA 7176/1615); 2 percelen bouwland onder Lutteleinde genaemd de Beekakkers 1824 (NA 7179/1855); Beekakker 1857, 1867, 1894 (NA) C 1132-1133 (b;-.63.30), 1208 (b;-.27.40); bouwland den Beeksenakker in den Weikamp met voorpoting 1899 (HB 1306 fol. 81) C 833-834.Akkers behorende tot het akkergebied "de Beek".

BEEKGRAAF


Int Woudt e.z. en a.e. die rivier der Aa e.e. genoemt den Beeckgraef 1626 (RA 67 fol.36).

Een gegraven waterloop in een gebied genaamd de Beek in de omgeving Schijndel-Middelrode.


BEEKKAMP

Aent Lutteleijndt in Elde op die Beeckschecamp 1541 (RA 43 fol.83v); seeckere hoycamp gemeynlick genoempt den Beeckamp ter plaetse genoempt int Hermalen 1646 (NvdH 12 fol.98); een kamp hooiland onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen op de Beek genaemd de Beekkamp 1808 (RA 301 fol.15v.).Een ontginningsgebied gelegen in het akkergebied de Beek.
BEEKLOOP

Den Beekloop - den Beeksenloop 1803 (HV).Benoemd naar de loop (beek), die langs het akkergebied de Beek stroomt. Beeksenloop is de genitief van Beekloop.

BEEKSEHOEF


Die Beecsche Hoeve 1455 (FS)
BEEKSESCHOOR

Het Beekschoor 1803 (HV.); Beekschoor 1879 (NA) C 1169-1174 (w,og;1.21.98).Gelegen in akkergebied de Beek. Een schoor is een kleine waterovergang, gewoonlijk niet meer dan een paar balken of planken. (Nuenen - 256)
BEEKSEWEG

Beeksenweg 1832, 1897 (kad) (NA) C 3382 (w;-.32.10). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3382 = C 1016.Gelegen in het akkergebied de Beek. Blijkens de legger van wegen en waterlopen van 1881 luidt de officiele naam van deze weg "de Beek" en staat zij geregistreerd als "landweg".
BEEKSKE

Een perceel hooi - weiland met houtwas onder de Broekstraat genaemd het Beeks­ke 1814 (NA 7169/546).Percelen grond gelegen nabij een beek.
BEELENBRAAK

Uten Beelenbraeck 1500 (PAS 417); een braeck teulant genaemt den Beelenbraeck aen de Pleijn 1719 (RA 150 fol.138).BEELKENSAKKER


Sekere ackerlants genoemt Beelkensacker 1592 (RA 57 fol.117v).

Beel is afgeleid van de PN Bela, een vanaf de Middeleeuwen frequent voorkomende vrouwelijke voornaam.


BEEMD

In die gemeijnen Beempt 1391 (GBB); Land gelegen onder Lutteleinde aen de Moorscuyl be­lent oa. aen d'ander sijde seeckere weg schietende na de Beemt 1737 (CvB 401); de Beemd in Weibosch, 1816 (GA 141 1/910); Beemd, 1832, 1833, 1842, 1843, 1853, 1871, 1881, 1882, 1885 (GA) (kad.) (NA) (RA) C 1177 (b;-.41.60), E 929 (og;-.14.20), 937-1069, 975 (b,w,og;-.12.80), 1046 (b;-.25.30), 1399-1400 (w;-.61.80), 1401-1402 (b;-.58.30) 2488 (w;1.66.60); de waterleiding no.8 genaamd Beemd-Heuvel-Slotje aanvangende in de Beemd grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie E no. 1133/1132 loopende door Heuvel, Slotje, Steeg en den Liekendonk grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie A no. 1850,1851/weg langs den rechter/linker-oever gemeten lang 4599/4599 meter 1881 (NAA inv.nrs. 402-403).


Achterste BEEMD

Den Aftersten Beemt 1447 (HH 129); de Agterste Beemt in Wijbosch (RA 160 fol.53v); een stuck ackerlants onder Elschot genaemt den Achterste Beemt 1745 (RA 156 fol.26); een parseel akkerlandt genaamt de Agterste Beemt onder Wey­bosch 1802 (RA 182 fol.37v.); Achterste Beemd 1875 (NA) E 1031 (w;-.11.3­0).Achterste = het verst verwijderd van de openbare weg.

Gemene BEEMD


In die Gemeijn Beemt 1391 (GBB).

Gemeen = gemeenschappelijk.


Grote BEEMD

In Groetbeemt 1441 (FS); de Grooten Beemd in Weibosch 1816 (GA 141 507k/25 - 26).


Kleine BEEMD

In de Beemde genoemt de Cleijn Beemt 1698 (RA 144 fol.132v); Kleine Beemd, 1898 (NA) E 1473 (b;-.15.80).


Kromme BEEMD

Eenen beemt genoempt den Crommen Beemt by die rivier de Aa 1624 (RA 66 fol.85v); twee mergen lants genoemt den Crommenbemdt ene einde Leermaekerscamp 1657 (RA 78 fol.19); een beemt hoylants genoemt den Cromme Beemt onder 'tWijbosch in den Erdenburgh 1685 (RA 142 fol.49); de Crommenbeemd onder Wei­bosch 1816 (GA 141 517/4384 - 86); een perceel hooi- en weiland met houtwas onder Wei­bosch aan de rivier de Aa genaamd de Krommen Beemd 1829 (NA 7184­/2412); Kromme Beemd 1843, 1884 (NA) E 47 (ho;1.80.10).


Lage BEEMD

Den Lagen Beemt 1430 (FS); aen erffenis des Heijligen Geest van den Bossche genoemt den Leegen Beemt 1608 (RA 61 fol.70v); 1/4 part in den Laagen Beemt aant Geburght, 1797 (RA 180 fol.2v.); 1/4 part in de Leegen Beemt gelegen teynen de Steegt bij de Bieswey de een zijde de revier de Aa d’an­dere zijde den Aardenburgschendijk 1802 (RA 182 fol.38v.); de Lagen­beemd in Weibosch 1816 (GA 141 427/4378 - 79); Lage Beemd 1871 (NA) E 69, 70, 74 (w;1.1.20).


Lange BEEMD

Die Lengenbeemt bij die Hodonc tussen die Aa en den Langenbeempt en strekkende van erf die Barsdonc tot den Haer­beempt, 1430 (BP 1200); den Langenbeempt ter Bor­ne 1476 (BP 1245).


Oude BEEMD

1 1/2 buunder broek over de sloot in den Auden Beempt 1485 (BP 1254); een perceel hooi of weiland in zes kampjes gegraven met de houtwas onder Elschot in de Liekendonk aan de oude Aa genaamd den Ouden Beemd 1829 (NA 7184/2416); Oude Beemd 1864 (NA) A 41-51 (w;­1.4­5.68).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina