Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina73/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   121

MAASENHOEK


Maesehoecxken 1685; twee ackerkens genaemt Masenhoeck gelegen in de Beemde onder Elschot 1696 (RA 144 fol.6v).

Het perceel van Maessen ergens op ’n hoek gelegen in de vorm van een hoekperceel.


MALBURGSEHEUVEL

Geeft recht van overweg over een stuk in Lyckendonc en te gaan naar land in die Maleborchschehoevel 1382 (BP 1176).Lag er een Malburcht buiten het grondgebied van Schijndel waar­van de eigenaar wel bezittingen had in het Schijndelse buitenge­bied of gaat het om een afleiding van een familienaam ? Voorals­nog niet duidelijk.

MALBURGSEHOEVE

In Malborchschehoeve 1382 (SS); drie buunder land in die Hautart in die Malburchschehoeve 1414 (BP 1188).

Vermoed wordt dat het om een hoeve gaat in het grensgebied met Heeswijk-Middelrode.
MALLEMANSHOEVE [vgl. Allemanshoeve]

Op die Aa geheiten den Rouwecamp in Mallemanshoevff 1546 (RA 43 z.f.); land onder Delschot op die Stege genoemt Mallemanshoeve 1565 (CvB).Mogelijk een aanduiding van de Allemanshoeve.
MANDERSBOS

Mandersbos (vm); C 561 - 562.Afleiding van de PN Manders.
MANDERSSTREPEN

Drie percelen bouwland Mandersstreepen 1904 (HB 1399 fol.49a); E 2175-2178.Een streep is een lange smalle akker.
MANUSKE RUYMELSKAMP

Twee loopense ackerlants in de Broekstraat genaemt Manisken Ruymelscamp 1712 (RA 132 fol.35).Afgeleid van een PN.
MARIA DRIESSENAKKER

Een stuk teullands omtrent het huys van Dirk den Hoendervanger en den akker genaamt Maria Driessenakker ter plaatse genaamt de Broekstraat gekoomen vant Convent der Geertruyden gelegen te Schijndel in zijne bekende reengenoten 1772 (RA 135 fol.48v).Afgeleid van een PN.
MARIANNEKOOP

Mariannekoop N.1889, 1898, 1904; A 898 - 903 (b: 48.00), E 2123 (ged) (b: 48.00); bouwland ter plaatse de Molenheidscheheikampen genaamd Mariannekoop 1904 (HB 1406 fol.67a); A 2466-2467. Bij herleiding blijkt het volgende: A 2466 en 2467 = A 594.Koop van of door een zekere Marianne.
MARIJSAKKER

Zes lopense genaemt Marijsacker aent Lutteleind 1658 (RRG); eenen akker teulland onder Borne int Liesent genaamd Mariaakker groot ontrent twee loopense 1760 (RA 163 fol.42v).Marij is afgeleid van Maria.

MARKGRAVENDAMMEN

Markgravendammen 1986 (detailkaart).Eigendom van Markgraaf (Vught) die in Schijndel vele bezit­tingen heeft liggen; dammen is een afleiding van het germ.* damma- m. "dam": waterkering dwars door een waterloop (Gysseling 256).

MARKTVELD


Marktveld 1802; huis achterhuis schop met plankenheiningen en omtuinden hof onder den gehuchte Lutteleijnde aan het Marktveld 1809 (RA 383.1) .

Centrale plaats in het centrum van het dorp waar markten werden gehouden.


MARSMANSVELD

Twee akkeren teulland genaamt Marssemansveldt onder Elschot aan de gemeene weg drie lopensen 1802 (RA 182).Afleiding van de PN Jan Marsmans (RA 23 Veghel 1531) een naam die ook terugkeert in de Martemanshurk voorheen Mersmanshoernic.
MARTEMANSHURK

Mersmanshoercic 1387 (FS); van 't land Mersmanshoernic in Eirderwaut strekkende tot 'tGemeijn Waut; twee buunder beemd in Eerderwaut in Marsmans­hornic 1437 (BP 1207); land in de prochien van Schijndel genoempt Marsmanshorck 1535 (CvB); een camp hoeivelts ofte weivelts ghenoempt Marsmanshorrick twee bunder groet aent Wijbossche 1550 (CvB); die Stege in Maersmanshoirck 1550 (RA 44 fol.91v); in de Marsmanshorck ene zijde de Preeckeren van den Bossche 1589 (RA 56 fol.8); verkoop van 23 eijcken boomen staende in eenen hoijcamp in Marsmanshorrick gemeynlycken genoemt den Groten Bagijnenkamp 1609 (RA 86 z.f.); eenen halven hont saetlants in Marsmanshoerck 1662 (RvS 4); eenen camp hoijlants met 2 stuckern teullants en houtwas gelegen in Marte­manshurck 1685 (RA 142); uit een camp hooilants genaemt Martemanshurk gelegen op de Cruijssteegt 1714 (HH 162); Martemanshurk 1832 (kad); E 488 - 612; Martemanshurk N.1833, 1834, 1842, 1852, 1874, 1900; E 421 (b: 62.70), 458 (b: 10.70), 470 - 474 (w, og: 85.20), 489 - 494 (w: 1.70.­50), 555 (w: 54.2­0), 592, 602 (w:20.5­0); Martemanshurk 1886 (GA 103); E 558 de Martemeshurk (vm) tussen E 612 en 613.Een marsman is een rondtrekkend koopman (Verwijs & Verdam 1473) Een afleiding van de PN Mertens of Martens is erg onwaar­sch­ijn­lijk. We moeten wel degeljk denken aan de beroepsnaam 'mers­man'. Een 'hurk' is een veraf gelegen uithoek.In veel dorpen liggen aan de rand straatnamen als Hurk en Horzik.

Motjes MARTEMANSHURK


Ondert Wijbos genaamt Motjes Martemanshurk 1730 (RA 152 fol.309).

Is Motje hier bedoeld als het dialectische Moetje = (oud)tante bv. Miekemoetje, Hannemoetje.
Voorste MARTEMANSHURK


Twee ackerkens teulants met de groes alhier genaemt de Voorste Martemanshurck 1717 (RA 149 fol.337).

Het stuk van de Martemanshurk vooraan gelegen vanuit de weg gezien.MARTEMANSHURKHOEK


In Martemanshurckhoeck ene einde den Grooten Preekert 1702 (RA 96 fol.147).

Een bepaalde hoek in het gebied Martemanshurk. Hier is de naamgeving dubbelop nl. hurk en hoek.MARTEMANSHURKKAMP


Op de Cruyssteegt genaamt Martemanshurkcamp 1747 (RA 104 fol.129).

Een van de kampen in de Martemanshurk.MARTEMANSHURKSTEEG


Bij de Martemanshurksteeg 1879 (NAA 419).

Een steeg door het gebied Martemanshurk, waarmee de Kruissteeg bedoeld zou kunnen zijn.


MARTENSAKKER

Een perceel bouwland onder Lutteleinde in Schrijvershoef genaamd Mar­tensakker N.1827.

Afgeleid van de PN Mart of FN Martens.
MARTENSLAND

Martensland N.1888; B 1536 - 1537 (b: 83.10)


MARTEN VAN VEGHEL

Ter plaatse het Holder genaamd achter Marten van Veghel N. 1888; C 2614 - 2616 (b: 90.70)Afleiding van een PN.
MARTINUS VAN DEN HEUVEL

Bij Martinus van den Heuvel N.1894; D 849 - 851 (b: 44.50).Afleiding van een PN.
MARTINUS VAN KESSEL

Bij Martinus van Kessel N.1894; D 770 - 772 (b: 36.90).Afleiding van een PN.
MASTAKKER

Den Mastakker N.1865; A 432, 434, 2318, 2319 (b: 61.10).

Akker naast een mastbos of ontgonnen daaruit?
MASTBOS

Het Mastbosch N.1876; D 1489, 1515 (de: 88.00); het Mastbosch over de Molenheide N.1884; A 336 - 337

(de: 60.00)

Het betreft hier twee percelen met mastdennen.
MASTENKAMP

Den Massenkamp onder Borne 1816 (GA 141).Is hier mast bedoeld in de zin van dennenboom of is Ma(a)sen zoals in Maasenhoek ?1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina