Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina74/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   121

MATHIJS JAN THIJSSENBRAAK


Een braak teulland met de houtwasse voorpootinge en verdere geregtigheden int Liesent genaamt Mattijs Jan Tijssenbraak groot ontrent 3 a 4 loopense hier uyt te vergelden eenen gulden aent Groot Gasthuys te ‘sBosch 1789 (RA 176 fol.34).

Afleiding van een PN.

MATHIJS JAN WILLEMSKAMPKE


Mathijs Jan Willemscampken 1632 (RA 62 fol.53).

Afleiding van een PN.MEE


Bij van der Mee N.1896; D 1722-1723 (b:83.50).

Afgeleid van een FN.


MEER

Schepenen zullen na voorgaande proclamaties verkopen ‘dese navolgende coopen vlagge afgecuylt ende gepaelt door de geswoorens deses dorps ontrent de Meer naer de Couvering’1719 (RA 236 map 5); de Meer 1832 (kad); D 1488; de Meer N.1877, 1882; D 1489, 1515 (he: 2.2.80). Bij herleiding blijkt het volgende: D 2790 = D 1488-1489, D 1507 en D 1515; D 2793 = D 1488-1489; D 3337 = D 1488-1489 en 1515.Meer kan betekenen: ingemeerd, besloten, omwald ( Molemans 1976a 1109); mnl. meer "grenspaal, grens(scheiding)" (MW IV 1291-92: meer 1) zie ook Kiliaan 382: meer, meere pael, en Stallaert II, 196: meer "paal". In de toponymie geldt meestal de secundaire betekenis, nl. afge­paald, door middel van een houtkant of een andere soort omhei­ning omheind of "ingemeerd" land (Mole­mans Zonhoven 501). Vermoedelijk gaat het hier om een waterplas of ven, het enige wat we in 1832 in de heide tegenkomen.

MEERAKKERLAND


Bouwland plaatselijk de Weikampen naast van de Meerakkerland ; C 770-771 en 814.

Afleiding van een FN.MEERLOOP


De waterleiding no.23 genaamd Vlag- en Meerloop aanvangende in de Vlagheide grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie D no.2037/2038 loopende door de Vlagheide en Meer en de Rijdloop grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.79/508 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 3801/3801 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403).
MEERVOORT

De hoeve 't guet ter Meervoert op Meervoirt 1445 (BP 1216)Het betreft hier een beek of grensriviertje met Schijndel, St.M. Gestel en St.Oeden­rode; daar lag een voort of voorde, een door­waadbare plaats in een beek. Op een plaats waar een voort was, kwam later meestal een brug (Molemans 1975b 62)

MEESTER ZIJNENLAND


Drie parceelen akkerlandt een weijke en het dijkske aan malkanderen gelegen in de Bempde genaamt Meester Zeijnenlant groot omtrent drie loopense 1773 (RA 167 fol.346).

In eigendom van schoolmeester Nicolaas Zijnen.


MEEUWSBUNDER

Vijf strepen land die Meeubuenre in Scijnle in die Scoetschehoeve tussen Willem Tolinck en 't erf Jacobsboenre 1383 (BP 117­6).Afleiding PN Meeuwis, een verkorte vorm van Bartholomeus. Rycout en Gerit zonen van wijlen Meeus Rycoutss (BP 1213 - 200, anno 1443).
MEIGRAAF

Die Scherpacker aen die Voert strekkende van een weg tot de gracht die Meygrave 1455 (BP 1455); onder den Borne genoempt den Meytgraeff 1582 (RA 55 fol.6); huijs hoff ende erffe­nisse genoempt den Meijgrave onder den borne 1596 (CvB); grond binnen de parochie van Schijndel onder den Borne ter plaetse genaemt aen den Meijgraeff 1628 (CvB); onder Elschot in de Meijgraeff aent Velthecken 1732 (RA 153 fol.118v); onder den Borne aen de Meygragt genaemt de Braek 1744 (RA 277 fol.23); de Meijgraaf 1757 (JW); Maaijgraaf 1803 (HV); de Mei­graaf N.1835, 1873, 1892, 1895; A 938 (b: 39.80), 939 (b: 35.90), C 2075 (b: 37.30), 2082 (b:44.20);de Meigraaf 1956 (CS).Graaf in de betekenis van gracht, sloot, maar ook die van hout­kant tot afsluiting van erven en landerijen (J. Molemans Bo­cholt 164); maai(en) = hooiland; made = weide.Ook is bekend het woord ‘ameide’ in verkorte vorm ‘mei’ in de betekenis van waterloop. In Helmond kent men het riviertje de Ameide en Vlierden kent een Meistraat die uitmondt in de Oude Aa. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het element ‘maai’ een rol gespeeld heeft. Dan zou het een waterloopje geweest zijn bij een hooilandencomplex.
MEIHEUVEL

Bij Meijhoevel, bij Meyhovel 1383 (BP 1176); aen den Borne op den Meijehoevel 1384 (BP 1176); land aen dat Singelken van den Broexhendijc tot op den Meyhoevel 1400 (BP 1181); die Daelen aen die Meyhovel 1500 (PAS 417).

Hoger gelegen stuk bij de waterloop in casu de Meigraaf ?

MEIKENSBEEMD


Enen beempt genoemt Meykensbeempt inne de Hardebeemde 1572 (RA 52).

Afgeleid van de vrouwelijke PN Meike.


MEILDOORN vgl. Mijldoorn

Ter plaatse genaamd byden Mijldoren en het Heylige Cruys 1524 (RA 385.2); een stuck lants genoempt aen die Mijldoorn 1582 (RA 54 fol.189v); opten Bodem van Elde aen die Mijldoren 1598 (RA 59 fol.71); verescheyden coopen soo vlaggen als torff onder andere oock eenige aenden Mijldooren 1661 (NvdH 14 fol.167v); teulland opten Muldoren 1670 (RA 82 fol.155); een camp lants ten deelen teullant ende ten deelen hoijlandt gemeijnlijck genoempt het Donckerwout gelegen aen de Meijldoor­en omtrent het scheijden van Gestel Scijndel en de Dunghen N.1674; ter plaatse genaamt op de Mijldoorn off Bospat 1754 (RA 106 fol.91); den Meijldoorn 1757 (JW); op de Mildooren onder Schijndel 1759 (RA 134 fol.268); den Mijldoorn 1803 (HV); helft van een huisje (arbeiderswoning) hof en aangelegen bouw- en weilanden onder Borne genaamd de Meildooren N.1820; een per­ceel bouwland onder Borne op de Meildoren genaamd Geer­den­veld N.1828; Meildoren 1832 (kad); B 440 - 481; Meildoren 1832 (kad); B 774 - 877; Mijldoren (vm); B 1407-1419, 1436, 1668-1671. Bij herleiding blijkt het volgende: B 3189 = B 875.

De elementen meijel, mijl, mil en mille zijn volgens de Vries afgeleid van * medelo = het grasrijke bos of, maar onwaarschijnlijk, het in het midden gelegen bos(mede=middel). Ze kunnen ook verwant zijn aan ‘melle’en ‘meluw’. Hieronder wordt een houtluis of mijt verstaan, maar het kan ook verwijzen naar tot pulver vergane stof, molm. Deze verklaring zou verwijzen naar het vermolmde hout dat bij de eerste ontginning werd aangetroffen. Mil betekent ook gierst, een landbouwproduct. Mijl zou ook verwijzen naar het rechtsgebied van een stad (de Vries 1962:113; van Berkel & Samplonius 1989:121; Carnoy 1940:389; Verdam 1932:259).1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina