Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina75/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   121

Grote MEILDOORN


Een perceel bouwland hakhout boomen en weg de Groote Meildoorn 1906 (HB 1444 fol.69); B 779-781 en 789-790; bouwland en weiland de Groote Meildoorn afkomstig van Pastoor van Doorn 2 ha 94 a 14 ca – 1910 (HB 1528 fol.14a) B 777-781.

Kleine MEILDOORN


Een perceel bouwland hakhout opgaande boomen de Kleine Meildoorn 1906 (HB 1444 fol.69).
Oude MEILDOORN

Drie percelen bouwland onder Borne op de Meildoren genaamd den Oude Meildoren N.1828; een perceel bouwland onder Borne op de Meildoren genaamd den Oude Meildoren N.1831.MEILDOORNHOEF


Vier mergen genoemt de Myldorenhoeff 1695 (RA 143 fol.159); vier ackeren ontrent seven loopese genoemt de Myldorensehoeve 1702 (RA 188 fol.174v); eijkeboomen seer bequaam tot cuyphout en timmerhout staande binnen den dorpe van Schijndel omtrent de Mijldooresehoeff 1753 (RA 240 map 4).

Hier is ‘hoef’’ vermoedelijk niet bedoeld als hoeve maar als landmaat.


MEISSENVELD

Een perceel bouwland onder Elschot in den Neerlandschendijk genaamd het land in Meyssenveld of het Hopakkertje N.1823.Afleiding van de vrouwelijke PN Meiske of de mannelijke PN Amijs of Ameijs.Uit de genitief ontstond de FN Mijssen en Ameijssen. In de omgeving van Tilburg komt de FN Remeijssen frequent voor.
MELISBRAAK

Een perceel bouwland onder Lutteleinde in het Hermalen genaamd de Meelesbraak N.1821; Melisbraak N.1855, 1857, 1876; D 727 (b: 1.83.90).Afleiding van dePN Amelis. Melis of Amelis van de doopnaam Emilius.
MELISDIJK [vgl. Lamelisdijk]

Een perceel hooi - weiland met een gedeelte schaarbosch onder Wei­bosch over het Broek genaamd Melisdijk N.1815; Melisdijk N.1892; E 1949,2476, 2478-2481 (hh: 1.2.73).


MENSIBRAKEN

Ex domistadio Mensibrake 1406 (HH 127); uit een halve hoeve den Mensibraken 1714 (HH 162); uit een halve hoeve den Mensibraeken 1783 (HH 165).Is hier toch misschien Meusbraken bedoeld, een afleiding van de PN Meeus of Batholomeus, zoals bv.ook voorkomt in Meeusbunders ?
MERENDONKSEHOEVE

Een zesde deel in de kamp die Wijdonc in den Bodem van Elde naast 't erf die Merendoncshoeve 1411 (BP 1187); eenen kamp land die Wijdonc in Eilde tussen 't erf Hennenshoeve en erf die Merendoncsschehoeve 1422 (BP 1192); de helft van twee buunder land in Eylde bij die Merendoncschehoeve 1433 (BP 1203).Afleiding van de PN van de Merendonk.

MERENDONKSEKAMP


In den Bodem van Elde ex alio latere inter hereditatem dictam Merendoncxcamp Jacobi van der Merendonck 1591 (RA 56 fol.76v).

MERRIEHAAG


Item een braexke genaemt Merriehaag groot omtrent een loopense 1778 (RA 169 fol.288v).

Een omsloten stuk land speciaal bedoeld voor het grazen van merries...of berust de benaming op een dialectisch verkeerde interpretatie van de vrouwelijke voornaam Marij of Merij vgl. Meriken?.


MERTENSHURK

Eenen bemd in Mertenshoerinc bij Lobbenhoeve 1449 (BP 1219).Afleiding van de PN Merten = Marten (Martinus). Een hurk is een verder weg gelegen 'uithoek' Bij de schrijver is hier hoogstwaarschijnlijk verwarring ontstaan met Martemanshurk!

MESKENSAKKER


Vijf lopense ende elff royen gemeynlick genoemt Meskensacker aen den Heuvel 1637 (RA 71 fol.197v); een stuck teulant groot ontrent een sestersse onder den Borne genaemt Meskenacker 1653 (RA 77 fol.9v).

Vermoedelijk afgeleid van de vrouwelijke PN Me(i)ske.


METTENKAMP

Mettencamp 1320 (HH 125); uit bezit in de Houtaert genaamd de Mettencamp 1507 (HH 133).Mette in de betekenis van doopmoeder (Verwijs & Verdam 1524); Mette is een vrouwelijke PN, een afleiding van Mechteld of Mechelina (v.d. Plank 100).

METTEN MIJSAKKER


Mette Mysacker 1423 (FS).

Mechteld de dochter van Ameijs of Mijs.


MEVROUW BUISENSLAND

Mevrouw Buijsensland N.1895; C 1700 - 1701 (b: 1.23.50).Een afleiding van de FN Buijsen.
MEVROUWENHEIDE

Uit het erf Mervrouwenheide 1430 (BP 1200)."Mer" is gelijk aan 'mijn heere' (titel van hooggeplaatst per­soon); mervrouwen = hooggeplaatste persoon (o.a. mervrouwe abdisse, (Verwijs en Verdam 1434); hoge madam, (edele vrouwe).

MICHIEL BOGARTSLAND


Een stuck teulants genaemt Migiel Bogartslant 1667 (RA 82 fol.46).

Afleiding van een PN.


MICHIELENKAMP

Een mergen groes heij en weij ondert Wijbosch overt Broeck genoempt Michielencamp 1662 (RvS).Afgeleid van de PN Michiel.

MIDDELGRAAF


Totten Broeck wart naer Schyndel toe met synen toebehoerten ende voert totten Middelgraeff toe soe sij die affgegraven hebben 1565 (RA 49 fol.24v).

De afwateringssloot tussen twee percelen of perceelscomplexen.
MIDDELHOEF


Neffen de Middelhoeve 1643 (NvdH 11 fol.177).

De middelste van drie bij elkaar gelegen hoeven, vermoedelijk in de omgeving van Middelrode en Nonnenbos.MIDDELROOISEBRUG


Van het Sporcsbrughsken tot aen het Gewadt ende van het Gewadt tot aen de Middelrootschebrugge 1643 (NvdH 11 fol.170v).

De brug over de Aa ter hoogte van kasteel Seldensate.


MIDDELROOISEDIJK

Onder het Elschodt aen de Middelrooysendijk de Vossenbergh 1752 (RB 10 fol.75); Middelrodeschedijk onder Elschot 1816 (GA 141); Middelrodeschedijk 1832 (kad); sectie A; den Middelrooijschendijk N. 1887; A 2620 (b: 1.3.90); de waterleiding no.4 (legger B) genaamd Middelrooischendijk aanvangende Voort en Schutsboom grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie A no.3147/932 loopende door den Middelrooischendijk en langs de Molenheide en Middelrooischendijk grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie A no.277/weg langs den rechter/linker-oever gemeten lang 3803/3803 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2620 = A 592.De dijk naar Middelrode.1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina