Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina83/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   121

PATRONAAT


Huis met tuin aan het Patronaat 1910 (HB 1528 fol.15) E 3757-3758. Bij herleiding blijkt het volgende: E 3757-3758 = E 1086.

Een parochieel gebouw voor allerhande activiteiten.


PAULENBOS

Poulenbosch onder Borne 1816 (GA 141).Schaarhoutbos van een zekere Paul(us).

PAULUSAKKER


Aent Lutteleijndt genoempt Pauwelsacker 1535 (RA 42 fol.4); een stuck teulants genoemt Pauwelssenecker 1617 (RA 64 fol.74v).

De PN Paulus komt in diverse varianten voor nl. Paulus, Poulus, Pauwels en Pouwels.

PAULUS WIJNANTSERF


Ondert Lutteleijnde genaemt Paulus Wijnantserff (RA 151 fol.347v).

Vernoemd naar Paulus Wijnants van Resande.PAULUS WIJNANTSHEIKAMP


Int Hermalen by Pauwels Wijnantsheycamp 1592 (RA 57 fol.101).

PEER BOUDEWIJNSLAND


Vier akkeren teulland int Hermaelen genaamt Peer Boudewijnslant groot 4 loopensen 1801 (RA 216 fol.233).

Vernoeming naar een PN.PEEREVELD


Twee ackeren teulant onder Delschot genaamt Peerevelt 1749 (RA 104 fol.257v).

Peer is de verkorte vorm van de PN Peter.


PEEROOMSBRAAK

Peeroomsbraak N.1875, 1886; C 679 - 683 (b: 1.82.90).Het nieuw te ontginnen perceel van Peeroom = oom Peer of Peter. In dit geval van Peer Verhagen als eigenaar bij de invoering van het kadaster.
PEEROOMSERF

Peeroomserf N.1875; C 278, 669 - 670, 672 - 678, 684 - 685, 1915 - 1917, 1921 (b, w, og, hu, hopest: 3.13.97)Het erf van Peeroom = oom Peter of oom Piet. In 1832 eigendom van de weduwe Eimbert Peter Verhagen.
PEER PIETENAKKER

Peer Pietenakker N.1890; C 2496 (b: 35.10).Benoeming naar Peter de zoon van een zekere Piet.
PEER ROVERSAKKER

Een akker teulland genaamt Peer Roversakker onder Elschot in de Houtert twee ende half loopense 1795 (RA 179); perceel bouwland onder Elschot aan de Houterschestraat genaamd Peer Roversakker N.1825.Eigendom van Peter Rovers.
PEER SIMONSSCHILD

Een parceel teullant genaamt Peer Sijmonsschilt groot ontrent twee loopense 1773 (RA 167 fol.341v); een perceel teulland met zijn houtwassen onder Borne genaamd Peer Sijmensschilt negen lopensen 1807 (RA 300).Eigendom van Peter Sijmen. Sijmen is een variant van de PN Simon.
PEGGENHOEF

Hunne heikoopen nabij Peggehoeven in de Roderheide 1874 (NAA 415); heide ter plaatse de Roderheide genaamd de Peggenhoef 1900 (HB 1330 fol.6) F 458.Hoef in de betekenis van landmaat in de vorm van een gerend perceel of een hoeve van de familie Peggen?

.

PEGSTUK(KEN)

Land dat Peeckstuck 1463 (BP 1232); een stuck land geheiten dat Peeckstuck daer aen belent die Hardebeempt 1534 (CvB); die Peyckstucken 1537 (RA 59 fol.17v); een stuck land aen die Ghemeindt Ackeren geheiten die Peeckstucken 1544 (CvB); opte Peyckstucken 1597 (RA 59 fol.17v); uit vier loopense akkerland genaamd de Peeckstukken onder den hertganck van Elschoth 1600 (IS 43); land ontrent de Kercke op te Pecstucken 1630 (CvB); eenen acker teullants gelegen opte Peckstucken drie lopense 1685 (RA 142); opte Peeckstucken oft Appelteeren 1715 (RA 99 fol. 22v) en 1726 (RA 152 fol.43); ter plaatse opte Pekstukken 1741 (RA 103 fol.98); op de Peghstukken 1745 (RA 103 fol.225); de Peg­stukken 1757 (JW); een perceel bouwland onder Weibosch op de Akkers genaamd de Pegstukken N.1828, 1829; de Pegstukken 1832 (kad); E 1135 - 1179; de Pegstukken 1950 (CS).

Een stuk is een afzonderlijk perceel (Melotte-Molemans 242); het element pegge, betekent in het mnl. "houten pin" of pegelen "merken, ijken". Met de Pegstuk(ken) kunnen mogelijk ook bedoeld zijn de plaats waar het vee werd gemerkt en naar waarde geschat (Melotte-Mole­mans, -211). Ook wordt gedacht een spits toelopende of gerende percelen.
PEIELAND

In Peijelandt 1793 (RA 259 map 5); Peyeland onder de Borne 1816 (GA 141).Een dubieuze verklaring : pen = begroeiing met puin (kweek­gras/puingras = triticum repens). De vraag is of 'pen' wel teruggaat op 'peije' . Of heeft het betrekking op de FN Peijen?
PEKAKKER

Land dat Peckacker 1463 (BP 1232).Vermoedelijk is dit een andere benaming voor een van de percelen binnen de Pegstukken.
PELLENKAMP

Pellenkamp N.1902, 1903; E 989 - 993 (b, we: 1.63.60).Men mag uitgaan van een benoeming naar de FN Pellen, maar gezien de ligging juist boven de Kapellenkamp lijkt het eerder een verschrijving.


PELSBEEMD


Over tWijboschbroeck gemeynlick genoemt Guldencamp ene zijde Pelstbeemt andere zijde de Kilsdoncxendijck 1685 (RA 92 fol.74v); den Pelsbeemt gelegen aen de Sluys aen de Molen genoemt de Kilsdoncxe 1707 (RA 97 fol.119).
PELSENKAMP

Eenen camp genoempt Pelsercamp ter plaetssen genoempt int Elschot in Loenenhoeff 1546 (RA 44 fol.10); eenen weijcamp genoempt den Pelsencamp 1659 (NvdH 14 fol.10); een camp weylants genoemt Pelscamp gelegen opten Boschwegh 1695 (RA 143 fol.159v); 5/6 gedeelte in een camp weijvelts gemeijnleijck genoemt Pelsen- of Rouwencamp groot agt mergen int Wout 1611 (CvB); eenen camp aan den Kilsdonksenmollen ene zijde den Pelscamp en andere eijnde de Vier Buender 1781 (RA 170 fol.229v); een camp hooiland genaemt de Pelsecamp onder Borne 1790 (RA 177); Pels­ekamp onder Borne 1816 (GA 141); bouwland onder Borne op de Meildooren genaamd Pelsenkamp N.1830; in Pelsekamp N.1837; B 452 (b: 33.0­0); Pelschekamp N.1874; B 452 - 453 (b: 69.90).Pellen betekent: ontschorsen, pulken, schillen, van haren ontdoen (J. de Vries, 513). Pels - afgeleid van het lat. pellis 'huid'; vgl. ook het mnl. pels.of pelse in de betekenis van behaarde dierenhuid, pels­kleed (J. de Vries, 514).Ook de FN Pels of Pelsen is denkbaar.
PENNINGSDIJK

Penningsendijk (vm); E 2123 ged. (detailkaart).Benoeming naar een familienaam. Daar woonden "de Penningsen" (vm 28). De Schijndelse familienaam Pennings komt veelvuldig voor in middel­eeuwse bronnen.
PENNINGSLAND

Penningsland N.1893; B 1338 - 1340 (b, w: 30.80).


PENNINGSVELD

Penningsveld (vm); E 1990.Langs de weg naar Aakendonk waar Pennings woonde (vm 28).
PEPERTIEND

Dorp of Pepertiend 1825 (legger nr.645); Pepertiend 1886 (GA103); D 320 (tu: 04.75); huis schuur erf tuin ter plaatse de Pepertiende in de Lage Straat 1907 (HB 1450 fol.42a); D 2195-2196. Bij herleiding blijkt het volgende: D 2195-2196 = D 302.Een tiende van de opbrengst in geld of natura, maar het element 'peper' is niet duidelijk. Vgl. Peperstraat en Pepereind. Waar­schijnlijk bestaat er geen enkel verband met de specerij. Een mogelijke verklaring is dat het hier om percelen gaat waar het peperkruid welig tierde. Peperkruid is een geneeskrachtige plant. Misschien heeft de naam betrekking op het verbouwen van de peperkers (Lepidium Latifolium), ook wel armenkers of mierikswortel genoemd. Als veldnaam zou ‘peper’ moestuin betekenen. Mennen schrijft dat plaatsnamen met het element ‘peper’ redelijk frequent voorkomen in Brabant en Vlaanderen. Ook hij denkt aan de verbouw van de peperwortel. De Pepertiend noemt men in Schijndel ook Papentiend of Pastoorstiend. Heeft het dan misschien toch iets met kerkelijke functionarissen te maken? (Buiks 1989:146 en Mennen 1992:191).
PEPERSTUKSKE

Land dat Peperstucxken op ten Apelteren 1413 (BP 1188).

Vgl. de Pepertiend.
PERCEEL

De Perceelen achter de Schutskooi N.1876; A 452 - 453; het Perceel bij de Molen N.1875; A 1045 (b: 35.60); de Perceelen bij Schifferlij N. 1882; B 1408 - 1411 (b, we: 1.19.40); de Percee­len nabij den Ouden Molen N.1867; B 2329 - 2330 (b, w: 46.00); de Perceelen bij van Hattum N.1882; C 574 - 575 (b: 63.40); het Perceel aan de Molen N.1871; D 946 (b: 14.70); het Perceel langs den Broekweg N.1866; E 3227 (he: 1.36.00); het Perceel aan het Station N.1877; F 58 (db: 42.00); het Perceel langs den Grindweg N.1880; F 312 (b: 1.4.90). Bij herleiding blijkt het volgende: E 3227 = E 730.Perceel is de algemene benaming voor een stuk grond.
Achterste PERCEEL

Het Achterste Perceel N.1877; C 831 (b: 62.60); de Achterste Perceelen N.1867; E 1190, 1192 - 1195 (w: 38.70).


Voorste PERCEEL

De Voorste Perceelen N.1867; E 1188 - 1189 (w: 45.10).


PERESKAMP

Pereskamp N.1874; B 1927 - 1929 (w: 59.90).Afgeleid van de dialectische vorm van de voornaam Peter nl. Peer, Peerkes of Perkes - hier in de genitief.
PERKENSBRAAK

De helft van de akker Perkensbrake aan de kant van Rode 1388 (BP 1178); aent Wijbosch het land Perkensbrake 1401 (BP 11­82).


PERKENSEIK

Land Perkenseijcke 1413 (BP 1188); Perkenseycke aent Wijbosch, 1455 (BP 1226); aen gheen Houbraken gelegen genaamd Perkeneyke 1500 (PAS 417)..


PERKENSOVEN

Perkenoven (vm); A 1438 - 1439, 1441 - 1442.Op die plek stond een een veldoven; er zitten nu nog diepe gaten in de grond waar leem uit gedolven is (vm. 32)
PERKESSTEENOVEN

Perkes Steenoven (vm); A 1434, 1438.Deze steenoven was eigendom van Perke Hermans (vm 23).1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina