Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina87/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   121

PUTSTEEGWEG


Belend ten noorden de Putsteegweg 1900 (HB 1330 fol.42a).

De weg door het gebied de Putsteeg.


PUTSTUK

Ondert Wijbosch genoemt het Putstuck 1635 (RA 70 fol.21); drie hont saetlants ondert Wijbosch genoemt het Putstuck 1662 (RvS 15); eenen acker teullant met houtwasch gelegen int Wijbosch ter plaetse genaemt int Putstuck 1685 (RA 142).onder Wijbosch in de Hooge Brake genoemt het Putstuck 1701 (RA 96 fol.114).

Stuk is een algemene aanduiding voor land, hier dus lager gelegen of vlak bij een opvallende put.

QUIRINUSKAMP


Aen erffenis van Sunte Quirinus ten Bossche geheiten Quirinuscampe 1544 (RA 43 fol.118v); deen sijde Sinte Krijnscamp 1619 (RA 64 fol.222); den Quirijnscamp opte Stege 1648 (RA 74 fol.192v).

Een stuk grond waaruit men lasten betaalden aan de provisoren van het Quirinusaltaar in een van de Bossche kerken of kloosters.

RAADKAMER

“In hunne raedtcaemer in de huysinge van Anthonis Mijssen van der Spanck genoempt de Valck; een groote lichte ende seer bequame beslooten camer met een buytendeure daer men van buyten uyt in gaedt”1662 (NvdH 14 fol.207v).Dit is de oudste aantekening die details geeft over de vergaderruimte van het toenmalige schepencollege. In de archieven worden overigens einde 17de en begin 18de eeuw de termen raadkamer en raadhuis nogal eens afwisselend gebruikt.
RAADHUISSTRAAT

Raadhuisstraat 1937 (CS)Omdat de gemeente Schijndel in 1938 van plan was om aan de Hoofdstraat, zuidhoek van de Mr. Michelsstraat ter hoogte van het huidige postkantoor en Rabobankgebouwt, een nieuw raadhuis te bouwen is de benaming Raadhuisstraat vastgesteld, maar het raadhuis is op die plek nooit gerealiseerd.In 1953 doet men dan ook het voorstel aan de Raad om deze straatnaam te laten vervallen, omdat men op de plek waar de vroegere landbouwschool stond bij nader inzien geen raadhuis zou bouwen. Daaraan werd gekoppeld het voorstel om de naam Raadhuisstraat om te dopen in Mr.Goselingstraat, die werd geboren op 10 juni 1891 en op 14 april 1941 overleed in concentratiekamp Buchenwald.


RAAPHOF


De hof die Raephof 1388 (BP 1178).

Rapen werden oorspronkelijk geteeld voor de olie, die uit het zaad gewonnen werd. In speciale molens werd deze olie uit de zaden geslagen (slagmolens vond men in vrijwel elke nederzet­ting) Het restant waren de raapkoeken, welke geliefd waren in de veevoedering (Chr. J.M. Buiks, 224)
RAKELIKENDIJK

Rakelicken dijk N.1852; E 1999 (b: 82.70).Niet geheel duidelijk. Gezien de kadastrale aanduiding zal het een benaming zijn voor de Veghelsedijk. Het gaat hier om een perceel bouwland gelegen aan die dijk.

RATER


Deze benaming laat zich niet eenvoudig herleiden.Gaat het om een FN Rater of Raterman? Heeft het te maken met het geluid van de ratelpopulieren van ratel > rater?

Achterste RATER


Een perceel genaamd de Achterste Rater beplant met schaarhout 200 eiken en kanadaboomen ter plaatse de Steegsekampen nabij de Zuid-Willemsvaart 1905 (HB 1423 fol.183): A 1833-1838.

Voorste RATER


Een perceel Bosch genaamd de Voorste Rater beplant met schaarhout kanada en eikeboomen ter plaatse de Steegsekampen nabij de Zuid-Willemsvaart 1905 (HB 1423 fol.183); A 1821-1831.
RAVENSKAMP

Onder Delschot streckende vanden campen genoemt Ravens – en Weltencampen 1595 (RA 58 fol.40v); opte Steegde genaemt Ravenscamp 1695 (RA 143 fol.34); twee perceelen akkerland genaamt Raavenscamp onder Elschot drie lopensen 1790 (RA 177); Ravenskamp in Elschot 1816 (GA 141); een perceel bouwland met den geheelen weg op het einde zover dit perceel strekt onder elschot op de Steeg genaamd de Ravenskamp N.1829; Raveskamp N.1902; A 1415 - 1416 (b: 63.90).Vermoedelijk een afleiding van de PN Ravens. Bekend is o.a. Jonkheer Johan Rave, drossaart en rentmeester tot Heeswijk (1562), die mogelijk eigenaar van dit stuk grond was in zijn tijd ? De FN Raven(s) is afgeleid van de PN Walraven. Een andere mogelijkheid is de vernoeming naar de vogel­naam ' raaf ' in het mv. 'raven'.

RECTORSHUIS


Het Rectorshuis 1904 (HB 1391 fol.51).
REEN

Den Rheen onder Weibosch op de Heide 1816 (GA 141); den Reen op de Heide N.1870; D 1489, 1515.Het mnl. rein, reen "verhoogde zoom aan akker of bosch die als grens dient". Een reen (ren) is volgens zegslieden een uit een houtwal of sloot bestaande afscheiding tussen twee percelen waarover bij verkoop of deling vaak onenigheid ontstond (Melo­tte-Molemans, Valkenswaard, 216). De eige­naar van een belen­dend perceel noemde men in het verleden 'reengenoot'.

REGENVELD


Bouw – en weiland hakhout en uitweg ter plaatse Smaldonk genaamd Regenveld 1907 (HB 1447 fol.79) E 1344-1346; weiland achter het Regenveldje in den Beemd 21 a 60 ca - 1910 (HB 1528 fol.9a) E 1352.

Een waterig stuk grond of misschien een verschrijving van Regienveld....het veld van Regien Verhagen?


REINDER(KEN)SDIJK

Int Elschot ter plaetssen geheten die Stege nu Reijndersdijck 1552 (RA 45 fol.26); eenen dijck genoemt Reynersdijck 1595 (RA 58 fol.13); een perceeltien groeslants geleegen in Reijndersdijck groot vijff hont 1662 (RvS 27); de Dwersstreepen ander eijnt Rijnderkensdijck 1781 (RA 170 fol.246); woning genaamt het Slootje met aangele­gen akkerland graskanten houtwasch en huijsplaats schuur stal­ling hoff boomgaart onder Elde aan de Reijnderkensdijk seven lopensen 1790 (RA 177).Afleiding van de PN Reinder of Reinier.

REINDER PETER HENDRIK HUIBERTSGOED


Het Rijnder Peeter Hendrix Huybertsgoet 1682 (Tiendarchief inv.nr.52).

Afleiding van een PN, hier zelfs tot in de vierde generatie.


REINDERSHOEVE

Reynershove 1421 (FS); de helft van een beemd in Reijnershoeve 1465 (BP 123­4); een buunder beempts in Delschot in Reijnersho­ve 1478 (BP 1247); land int Elschot in Reinershoef 1549 (CvB); land onder d'Elschot in Reijndershoeve 1643 (CvB).


REINERSKAMP

Die Efterste Camp in die Hautert tussen Hoyehove en Reinerscamp 1412 (BP 1187).

1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina