Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina9/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   121

BEINDELAKKER


Item te deel gevallen eenen acker genoemt den Beindelacker groot vier loopense waaruit men schuldich is 5 vaten rogge aen de Cruysbroeders ten Bosch ende drie gulden aan den H.Geest van Schijndel 1660 (RA 79 fol.98).

Beindel(ke) en Beindelakker zijn identiek.


BEINDELKE

Vier ackerkens genoemt de Beijdelkens ende Streepackers 1695 (RA 143 fol.158); een akker teulland met een houtboschje genaemt het Bijndelke onder Borne op het Oetelaar 1802 (RA 182 fol.54v.); een perceel bouwland met een houtboschje en een weg graskant en houtwassen onder Borne op het Oe­telaar genaemd het Beijndelke 1820 (NA 7175/1357); Beindel­ke 1874 (NA) B 1743 (b;-.29.60).Gebonden bandhout voor hoepelmakers. Benoeming naar de plaats waar hoepelhout groeide.
BEINDERSEHOEVE [vgl. Binderensehoeve]

Hebben opgemeten 12 bakens of heuveltjes in een rechte lijn tus­schen de Couvringse Meulen en een camp genaempt Hans in den Hul­scamp bij de Beijnderse hoeve zuidelijk van den Heesacker gele­gen 1650 (IS 12/38).In eigendom geweest van het Klooster van Binderen te Helmond, dat vele eigendommen en rechten/cijnzen in de aan­grenzende dorpen bezat.
BEITELSHORST

Beemd bij die Beijtelshorst bij die Weyhoeven 1491 (BP 1260); enen hoeybeemptken genoemt die Beyntelhorst 1536 (RA 42 fol.61v); die Beyntelhorst gelegen aen Kyldoncksschendijck 1536 (RA 42 fol.61v); een halfven buynder hoeyvelts geheiten die Beentelshorst 1537 (RA 42 fol.78); onder tWijbosch over het Broeck genoempt den Beytelhorst e.z. de Weyhoeven a.z. de campkens genoemt Kilsdonxkens 1626 (RA 66 fol.175v); 1/2 mergen groes hey en wey ondert wijbos genoemt de Beytelhorst 1662 (RvS - 44); een mergen groes hey en wey ondert Wijbos genaemt de Beytelhorst, 1662 (RvS - 49); 6 hont groes hey en wey ondert Wijbosch in de Betelhorst, 1662 (RvS - 27); eenen camp hooijlandt genaemt Bettelaesthorst groot ontrent vier karren hooijgewas jaarlijkx 1774 (RA 168 fol.9v).Benoeming naar de vorm van een beitel. Beitel kan echter ook verwijzen naar wig of peg, hetgeen zou duiden op een spitsvormig perceel (Verdam 1932:67). Een horst is over het algemeen een met struikgewas begroeide ruige hoogte.

BEKKERSKAMPKES


Eenen hooybeempt groot twee dachmaten gemeynlick genoemt Beckerscampen beneven erffenisse des Prelaets van Berne ter eenre sijden ende beneven eenen hoybeemt genoemt Sint Antonisbuenre 1602 (RA 60 fol.76); de Bekkerskamp 1904 (HB 1402 fol.28a) A 32-40.

Genoemd naar een FN of ‘d’n bekker’ = dialect voor beroepsnaam ‘bakker’ [vgl. Bakkerskamp].


BELSEKOOP

D’n Belsekoop (vm).

Nieuw ontgonnen stuk gekocht door ‘d’n Bels’= een perceel weiland hoek Houterdsedijk / Oude Molenheide.
BERDUNGEL

Land die Berdungel 1463 (FS).

Dungel of Dungen wijst op donk en ‘ber’ kan staan voor modderig, moerassig.
BEREMANSHOEFKE

Ex campo dicto Beremanshoefke 1406 (HH 127).

Afgeleid van een PN.
BERG(EN)

De helft van een akker die Berch aan de kant van de kerk 1388 (BP 1178); land den Berch 1411 (BP 1187); een stuk land onder Lutteleynde op die Berge 1565 (CvB 438); land onder tWijbosch op te Berch 1646 (CvB 441); een stuck teulants mette gerechticheijt van den Berg ende rechten en toebehoirten ondert Wijbosch in de Hulschebraek 1674 (RA 82 fol.316); een acker teulants gelegen onder tWijbosch op te Berge 1685 (RA 142 fol.22); onder ’t Wijbosch ter plaetse in de Eert aen den Bergh 1747 (RA 104 fol.116); de Bergen onder Wei­bosch 1816 (GA 141/55 - 574); een perceel bouwland onder Weibosch genaamd den Berg 1818 (NA 7173/1118); Ber­gen 1842, 1870, 1880, 1889, 1890, 1897, 1903 (NA) D 932 (b;-.43.30, 936 (b;-.38.-), 1293 (og;-.20.20), 1418-1419 (b;-.24.20), 1460, 1463 (b;-.43.­30), 1618, 1627, 1628 (b,og;-.53.90), 1888 (b;-.34.30), 2066 (b;-.45.80). Bij herleiding blijkt het volgende: D 2066 = D 1661.


Hoge BERG

Een perceeltien lants gelegen opte Hoogh Bergh groot 20 roeyen 1662 (RvS - 16).


Korte BERG

Een perceel teelland genaemd de Korte Berg met den houtwas en voorpotinge onder Weibosch, 1810 (RA 302 fol.109v.).Zandheuvel i.c. een landduin. Ter plaatse bestaat ook de naam duin); hoger gelegen.
BERGAKKER

Aen dWijbosch land opten Berchacker 1463 (BP 1232); onder Schijndel genaemt den Bergacker int Wout 1678 (RA 83 fol.45v); in de Hulsebraeck genoemt den Bergacker a.z. den Barbarenacker 1692 (RA 94 fol.20); onder het Lutteleijnde genoemt den Bergacker 1698 (RA 144 fol.82); onder den gehugte Lutteijndt ter plaetsche genaemt den Bergakker 1770 (RA 166 fol.191v); Bergakker 1838, 1847, 1849, 1866, 1870 (NA) D 942 (b;-.12.30), 1413-1414 (b,og;-.17.66).Akker, gelegen in het gebied bergen of een uiterlijk zichtbaar bolle akker, vanwege het voortdurend opbrengen van mest.
BERGGAT

Het Bergsgat (vm).- D 1272 naar D 1291.Laagte in het gebied 'de Bergen'.
BERGHEK

Bergshekke1757 (J.W.); een perceel teelland met houtwas en voor­potinge onder Weibosch aan het Bergshekken 1810 (A 302/107v.).Een hek of afsluitboom ter begrenzing van een akker - of heide­gebied, gelegen in of nabij de Bergen.

BERGHSLAND


Bouwland ter plaatse de Weidonk genaamd van den Berghsland 1906 B 2024-2029 (HB 1435 fol.147a).

Afgeleid van de FN van den Bergh.BERGKAMP


Den Berchcamp 1648 (RA 270).

BERGSTRAAT


De Bergstraat (vm).

Oude benaming voor de huidige Eikenstraat.


BERISAKKER(S)

Den Berysacker 1422 (FS); twee lopensaet land in den Berijsacker 1465 (BP 1235); uit een akker ter plaatse genaemd Berijseckers 1558 (IS 40/156); twe stuc­ken lants die hem toebehoirende sijn als hij seede met al heuren toebehoirten gelegen aen d'Wijdeboechs of die Berisacker 1628 (vidimus van een schepenbrief van 1372 CvB 125); onder tWijbosch ter plaetse genaemt in de Berensacker 1653 (RA 77 fol.5v); uyt de Ackers onder Wijbosch in Berrisacker (HH 162); onder tWijbosch gemeynlycken genoemt Berrusacker 1661 (RA 79 fol.193); een stuck ackerlants vier loopensaet ondert Wijbosch genaamt den Beersacker 1746 (RA 104 fol.46v); de Berisakkers 1757 (JW); uyt de ackers onder Wijbos in Berrisac­ker, 1783 (HH 165); ex agro sito in die Beresack(er) 1783 (HH 322); een perceel land genaemt den Berisakker 1795 (RA 179 fol.4v.); een par­ceel land genaemt den Berisak­ker onder Weijbosch aan de gemeene weg 1807 (RA 184 fol. 82); Beri­sakker 1835, 1851, 1866, 1871, 1877 (NA) D 1072 (b;-.12.70), E 1454 (b,w;-.36.90), 1524 (b;-.72.60),1526 (b;-.43.50); de Berisacker of Steilbraak nabij het Weibosch 1865 (NAA 408).


Achterste BERISAKKER

Een perceel bouwland met graskanten en houtwas onder Weibosch in de Beri­sakker genaamd den Achterste Berisakker 1821 (NA 7176/1609).

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina