Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina91/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   121

ROT


Opt Rot 1422 (FS).

Rot is afgeleid van ‘rode’ = rooien of ontginnen.


ROTTEMANSDIJK

Rottemansdijk N.1873; A 1550 - 1558 (w, we: 69.66); Rottemansdijk (vm); A 1519, 1531, 1540, 1541, 1549, 1550, 1568, 1617; (vm) Rottemessedijk..Een heel slechte weg (vm. 25); rotte = oude naam voor 'rubia tinctorum' (kleefkruid), (H. Heukels, 215).

Harry Bolwerk werkte in de jaren 1938-1940 als houthakker in de teenhoutbossen ter plaatse; dat hout was bestemd om repen of hoepels van te maken. Men sprak ook van hoepelhout.


ROUWKAMPDIJK

Rouwcampdijk 1757 (JW); Rouwskampdijk N.1897; A 1584 - 1587 (sb, og, we: 1.32.60); links van den Steegschenweg naar het kanaal even voorbij den Rouwkampdijk 1909 (HB 1497 fol.84).


ROUWSEBRAAK

Een akker teulland genaamd de Rousebraak onder Elschot 1795 (RA 179); akkerland met de graskanten houtwas en voorpoting onder Borne op de Voort genaamd de Rouschenbraak N.1816.

Vermoedelijk identiek aan Ruisebraak.
ROVERSAKKER

Eenen akker teullandt onder Elschodt in de Houtert genaemt Roversakker omtrent drie loopense 1769 (RA 166 fol.54v).

Afleiding van de voornaam Rover of Roever of de FN Rovers.
ROVERSBERG

Seecker tuellant metten houtwassen daer toe behoirende genoemt Roversberch 1609 (RA 61 fol.131v); aent Wijbosch uit ¼ bunder akkerlant genaemt den Santcamp aent Eerde ene einde haer selffs erve genaemt Roverberch andere einde de gemeen strae­te 1658 (RRG)


ROVERSSTREPEN

Ter plaetssen onder Wijbosch ghemeynlick genoempt Roversstrepen 1562 (RA 47 fol.76v); in de Bemde genoemt Roverstreepen 1640 (RA 72 fol.41); een hont saetlants ondert Wijbosch in Rooversstreepen 1662 (RvS); in de bemde genaempt Roversstreep 1668 (NvdH 16 fol.54).Vermoedelijk een afleiding van deFN Rover(s);bekend is o.a. Roeloff Janssen Rovers als vorster van Schijndel in 1647.
RUISEBRAAK

De helfte van Ruyssenbraeck 1599 (RA 59 fol.104v); onder den Borne geheiten in Ruysschenbraeck 1623 (RA 66 fol.31); in Reusebraeck 1707 (RA 147 fol.149v); ondert Elschot op de Voort in de Rousenbraeck 1732 (RA 152 fol.116v); onder het gehucht Borne op de Voort genaamd Rouschenbraak een lopense 21 roeden 1816 (NA 17 no.810); een perceel bouwland onder borne op de Voort genaamd Ruijssenbraak N.1824.Mogelijk identiek aan de Rouwsebraak of een verwijzing naaar de FN Ruijs ? Ook is ‘ruis’ bekend in een naam als Ruisakkers. Hier is het de ablautsvorm van het germ.* ‘raus’, een oudere term voor ‘riet’. Anderzijds kan ruis een vorm zijn bij rijs of rijsel, waarmee graan wordt bedoeld dat uit zichzelf weer is opgekomen [zgn. rijselkoren], op een veld waar eeder graan werd verbouwd en waarbij aren op de grond zijn gevallen bij het dorsen (WNT dl.13:444).
RUITER

Kamp hooijland genaamt den Ruijter in de Steegd onder El­schot 1795 (RA 179); den Ruiter onder Elschot zijnde hooiland 1816 (GA 141); de helft van negen percelen hooi- en weiland onder Elschot op de Steeg genaamd den Rouwenkamp of den Ruiter N.1821; vijf percelen weiland waarvan een aan de rechter zijde van de Zuid-Willems­vaart onder Elschot op de Heeswijkschesteeg genaamd den Ruiter N.1830.


RUITERSKAMP

Onder Delschot op de Steegde genaemt Ruyterscamp 1712 (RA 98 fol.178); eenen camp hooylants ondert Elschot genaemt Ruyterscamp 17127 (RA 152 fol.189); een perceel hooi- en weiland met de halve weg onder Elschot op de Achterste Steeg genaamd den Ruiterskamp N.1818.Het mnl. ruter betekent "vrijbuiter, landloper, soldaat", (Mélotte-Mole­mans, 224); of is het een vernoeming naar een oefenterrein voor ruiters of naar een FN Ruiters of de Ruiter.Het is duidelijk dat de Ruiter en de Ruiterskamp identiek zijn!
RUITERSVELDJE

Ruytersveltien 1740 (RA 155 fol.179v); een braak teulland genaamt Ruijtersveltje onder Borne 1797 (RA 18­0); bouwland Ruitersveldje onder Borne 1816 (GA 141); een per­ceel bouwland onder Borne in de Buender genaamd Ruitersveldje N.1825; in de Borne in de Putsteeg genaamd Ruitersveldje N.1850; C 1997 (b: 53.00).


RULENSKAMP(EN) vgl. Roelofskamp

Vier hont groes heij en weij ondert Wijbosch in Rueliscamp 1662 (RvS); eenen camp hooijlandt genaemt Ruelenscamp ontrent den Eerdenburgh 1790 (RA 177); eenen camp hooijland genaamt Rulenscamp onder Wijbosch 1795 (RA 179); Rulenskamp, Rulenskampen onder Wei­bosch zijnde hooiland 1816 (GA 141) N.1816; Rulenskamp N.1834, 1858, 1866, 1884, 1897, 1900; E 53 - 58 (w, og: 89.90), 59 - 61 (w: 91.70), 63 - 68 (w, sb: 84.70), 75 (w: 40.90), 2220 (w: 23.20).Ru(e)lens is een afleiding van Roel, Roeland/Rudolf.
RULLEKENSBEEMD

Eenen camp hoylant geheyten Rullekensbeempt 1616 (RA 64 fol.63).Een beemd gelegen op het Rullen of bij een waterloopje.
RULLEN

Rullen 1422 (FS); aen dWijbosch bouwland dat Rullen 1463 (BP 1232); land in die Rullen 1476 (BP 1245); een Beemptken opt Houbraken gheheiten opt Rullen in die Hardebempdt ene zijde die Paters van Den Dungen 1534 (RA 42 fol.2v); twee hont saetlants ondert Wijbosch op het Rullen 1662 (RvS); 't Rulle 1757 (JW); bouwland onder Weibosch genaamd het Rullen N.1826; 't Rulle, het Rullen N.1847, 1870, 1889, 1900; E 1411 (b: 36.90), 1412 (b: 64.20), 1424, 1436 (b: 35.10); ter plaatse het Habraken genaamd het Rullen 1901 (HB 1329 fol.158) E 1424, 1436.Rille of rulle staat voor beekje of waterloop (Frenken, 5) en ook is gangbaar de betekenis 'mul en droog" (Molemans, 161); dit toponiem komt in Brabant zeer frequent voor.
RUTGERSBUNDER

Een buunder land Rutghersbuenre in die Scoetschehoeve tussen Colenbuenre en Jacobsbuenre en strekkende van Rutgher Janss. van der Voert tot op den Damme van den Wyer 1382 (BP 1177).Afleiding van de PNRutg(h)er of Rutg(h)erus, ook de afgeleide FN Rutten.

RUT HENS SCHRIJVERSVELDJE


Het veldeken genaemt Rut Hens Schrijversveltjen 1699 (RA 145 fol.38v).

Afgeleid van de PN Rut de zoon van Hens Schrijvers.


RUTSEDONK

Ter plaatse geheten Rutsersdonc 1445 (BP 1215).Het element 'rutser' wordt door sommigen verklaard als een patroniem van Rode = Rudolf, Rut (A v.d. Plank, 120); 'rut' kan echter ook verband houden met nieuwe ontginningen, bekend onder naamselementen als rode, rooi, rade, reut, rut.1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina