Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina94/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   121

Lage SCHILD


Eenen akker teullant met de houtwasse genaemt de Laage Schilt groot ontrent twee loopense onder den gehugte den Borne 1792 (RA 356 z.f.).

Iets lager gelegen hoog perceel ten opzichte van de directe omgeving.


Voorste SCHILD

De Voorste Schild N.1899; B 2016 (b: 44.80).


SCHILDAKKER

Vuyt ontrent drie loopensaets ackerlants genoempt den Schiltacker in den Baers 1480 (HC 196); uit een stuk akkerland genaemt den Schiltacker drie loopense in den Baers 1658 (RRG 18); opte Witacker genoemt den Schiltacker 1690 (RA 93 fol.95v); ex petia penes Wijbos die Schiltacker in de Borre 1783 (HH 165d).SCHILDBEEMD


Die Scyltbeemt 1422 (FS).
SCHILDERSKAMP

Een stuk lants ontrent 21 roeden onder de Broekstraet in de Vogelsang ene einde Schilderscamp 1722 (RA 100 fol.124v); bouwland de Schilderskamp onder Borne 1816 (GA 141); Schilderskamp N.1845, 1851, 1867; B 1223 - 1239 (1.59.90).Afleiding van de FN Schilders of gekoppeld aan de eigenaar die schilder van beroep was.

SCHOEL


Ter plaetssen geheiten die Schoelen 1542 (RA 43 fol.44).
SCHOELEN(AKKER)

Een kwart in een huis etc. aen Delscot de helft van den ouden gheloect en drije lopensen in die Scoelen 1382 (IS 18); bij die Scoelen 1383 (BP 1176); lant ter plaetse geheten die Schoelen strekkende van die Broecschedijc tot die Hagheacker 1419 (BP 1191); aen den Borne int Schoelen 1472 (BP 1241); aen den Borne die Schoelenacker aen den Broeckschendijck 1491 (BP 1260); onder den Borne genoempt den Schuelacker 1565 (RA 49 fol.24v); onder den Borne genoemt den Schueltacker 1597 (RA 59 fol.27); .Er zijn twee mogelijkheden : of het element 'schoel' gaat terug op 'scholle' in de betekenis van klomp of kluit aarde of het houdt verband met het mnl. 'schulen' en 'schulinge' in de beteke­nis van door hoge houtkanten besloten schuilhoek of schuilplaats (MWb. VII - 809).Het lijkt niet direct aannemelijk dat we moeten denken aan ‘die Scoele’ in de zin van een schoolgebouw, maar uit te sluiten is het zeker niet!

SCHOENMAKERSERF

Schoenamkerserf N.1875; B 168 - 172, 176, 179 (hu, b, w, og: 2.18.50).De FN Schoenmakers komt in Schijndel zeer frequent voor.

SCHOENMAKERSKAMP


In de Schijndelsecampen ene zijde Cnottencamp andere zijde eenen camp genoempt Scoemekerscamp 1582 (RA 54 fol.202); onder Delschot in de Liekendonk genoemt Schoenmaekerscamp 1688 (RA 93 fol.28).

SCHOLLEKENSBUNDER


Eenen mergen beempt te Heeckerstege geheyten Scolkensbunder 1533 (RA 41 fol.50).

Vermoedelijk een verwijzing naar de FN Schollen.SCHOLLEKENSERF


Ex hereditatem Scollekini 1421 (HH 128).

Scollekeni is de genitief van Scolleken.SCHOLLEKENSGOED


Ex bonis Scollekini 1421 (HH 128).
SCHOOIKAMP

Een perceel hooi – en weiland met het ingenomen voorhoofd onder Weibosch in de Martemanshurk genaamd de Schooikamp N.1823.Het lijkt onwaarschijnlijk dat het hier gaat om een stuk grond waarom men heeft moeten 'schooien' om het te verkrijgen. Was het oorspronkelijk misschien 'schooierskamp' in de betekenis van minderwaardige grond ?
SCHOOL(HUIS)

Den Kerkhof ende tymeragie van den Schoole ten deele op deese gront staende 1648 (RA 74 fol.176); een huysinge esthuyse hoff boomgaert aende Kercke ene zijde den Kerckenacker streckende van de Kerckmuer ende Schoole aff tot op de gemeijn straet 1695 (RA 93 fol. 273); verhuur van de School ... item den hoff genaemt den Speelplaets 1732 (RA 203 fol.43); onder den gehugte van het Lutteleijnde ene einde het Schoolhuys 1752 (RA 159 fol.169); eene welgelege huysinge esthuys en hoff groot ontrent anderhalff loopense grond aan de Regtestraat ene zijde Juffrouw van Oisterwijk, andere zijde Wilhelmus van Gemert, ene einde het Schoolhuis en andere einde de Kerkstraat 1760 (RA 349 map 7) ; een grote quantiteijt out dakstrooij gekoomen van het Schoolhuys op het Kerkhoff 1771 (RA 356 z.f.); een hoff gehoorende aan het Gemeentensschoolhuys 1792 (RA 356 z.f.); bouwland achter de School in den Bunder 29 a – 1910 (HB 1528 fol.8) A 3332. Bij herleiding blijkt het volgende: A 3332 = A 1915.

Bedoeld is het schoolgebouw.
SCHOOLMEESTERSHOF

Item sal den aenneemer gehouden weesen om de muer naest den Schoolmeestershoff van den gevel tot aen het schoolhuys daeruyt te breeken 1771 (RA 210 fol.197).

De tuin toebehorende aan het schoolhuis of de schoolmeesterwoning.
SCHOONHOVENSAKKER

Een half loopense genaemt Schoonhovensacker in de Broekstraat onder de jurisdictie van Schijndel 1706 (RA 131 fol.19v).Vernoemd naar een familie van Schoonhoven.
SCHOOR

Om te maken en te repareren het Schoor op den Elschotseheuvel 1741 (RA 155 fol. 45); 't Schoor 1803 (HV); Schoor 1832 (kad); C 1834 - 1874; Schoor (vm); E 2009 - 2011.Een schoor is in de Brabant meestal een bruggetje over een beek, overdekt met mutsaarts of graszoden, waar men met een kar over­heen kon rijden. (Buiks 1990 - 36a). Het mnl. 'schore' betekent : stut, schraag, een tot steun aaangebrachte paal zoals blijkt uit de volgende omschrijving : "Een brugghe wel ghemaect met vasten schoren ende met stilen". Afgeleid van het ww. schoren = stutten, ondersteunen. (Molemans Top. xxii - 84). Zie ook de opmerkingen onder ‘Zeilkampjes’.

SCHOORTIEND


De Schoortiend en de Kuilen 1901 (HB 1335 fol.175).

De tienden uit het gebied het Schoor.


SCHOOT

Een huis hofstad hof en aangelag onder Lutteleijndt te Scoet 1399 (BP 1181); aent Lutteleijndt op die Schoet 1543 (RA 43 fol.77v); ter plaetse genaempt dLutteleijnde op die Schot 1552 (RA 45 fol.7v); onder Lutteleijnde op die Scoot 1570 (RA 51 z.f.); een huis op de Schoot genaemt de Grutmolen 1738 (CvB); de Schoot 1757 (JW); Schoot 1803 (HV); Schoot 1832 (kad) ; C 1834 - 1874; op de Schoot N.1834, 1890, 1897; C 2997 - 2999 (b, hu: 10.68), 3573 - 3575 (b, hu: 28.55); D 588 (b: 07.94); de Schoot 1956 (CS). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3573-3575 = C 1875-1879.Het element 'schoot' wat ook kan voorkomen als 'schot of schut' verwijst naar een beboste hoek zandgrond uitspringend in een moerassig terrein of een afgesloten stuk grond, een omheinde ruimte, voor het vee.. Schot-namen zijn vaak samengesteld met een dier - of boomnaam (Buiks 1992 - 47).De combinatie met een persoonsnaam komt zelden voor.1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina