Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele KoranDovnload 0.6 Mb.
Pagina10/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(101) Surat Al-Qari‘a [De Daverende]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Al-Qari‘a, De Daverende (De Dag der Opstanding) (m.a.w. de Dag des Oordeels welke de harten van de mensen zal doen schrikken met zijn verschrikkingen). 
 1.  Wat is de Daverende, Al-Qari‘a? 
 1. En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen, O Muhammad) wat (een grote zaak) de Daverende, Al-Qari‘a is (een uitdrukking die toont wat een grote zaak het is)? 
 1. Op de Dag dat de mensen als verstrooide motten zijn.
 1. En de bergen als verspreide wolvlokken. 
 1. Wat betreft degene van wie dan zijn weegschaal (met goede daden) zwaar weegt.
 1. Hij zal een behaaglijk leven leiden (in het Paradijs). 
 1. En wat betreft degene van wie zijn weegschaal (met goede daden) licht weegt. 
 1. Zijn verblijfplaats is dan Hâwiyah (de Hel). 
 1. En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen, O Muhammad) wat (een verschrikkelijke plaats) zij (Al-Hâwiyah) is? (een uitdrukking die toont hoe verschrikkelijk het is). 
 1. (Het is) Een verbrandende Hel. 


(102) Surat At-Takathur [De Wedijver om Meer]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Jullie gaan op in de wedijver om meer (weelde, kinderen, macht etc). 1. Totdat jullie in de graven terechtkomen (m.a.w. totdat jullie sterven, het woord terechtkomen verwijst hier naar het feit dat de graven niet de eindbestemming zijn, maar de eindbestemming zal zijn in de Hel of het Paradijs na de Wederopstanding van de dood).  1. Nee, jullie zullen het weten (de realiteit, en dat het Hiernamaals beter voor jullie zou zijn als jullie Allah aanbaden, zoals jullie zouden moeten, in het wereldse leven). 
 1. Nogmaals, nee! Jullie zullen het weten (jullie eindresultaat vanwege jullie verlangen naar materiele zaken welke jullie afleiden van de aanbidding aan Allah in het wereldse leven). 
 1. Nee! Als jullie het maar met zekere kennis zouden weten (het opgetelde eindresultaat, jullie zouden jezelf niet hebben beziggehouden met wereldse zaken).
 1.  Jullie zullen zeker de Hel zien. 
 1. Nogmaals, jullie zullen haar met een zeker oog zien (zonder enige twijfel). 
 1. Dan zullen jullie op die Dag ondervraagd worden over de genietingen (waaraan jullie je hebben overgegeven, in deze wereld). 


(103) Surat Al-‘Asr [De Tijd]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. (Ik zweer) Bij de tijd, Al-‘Asr (de Tijd, of het derde gebed op de dag welke Al-‘Asr wordt genoemd). 
 1. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. 
 1. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid (het ware geloof en het uitvoeren van goede daden) en elkaar aansporen tot geduld. 


(104) Surat Al-Humazah [De Lasteraar]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wee elke lasteraar (zoals degene die notie geeft door zijn ogen of hoofd aan een ander, om te verwijzen naar een tekortkoming bij iemand anders) en roddelaar (de lasteraar of roddelaar die bespot en over andermans tekortkomingen spreekt). 
 1. Degene die bezit verzamelt en het telkens telt (verwijst naar zijn intense liefde voor geld en wanneer hij meer geld krijgt telt hij het opnieuw).  1.  Hij denkt dat zijn bezit hem eeuwiglevend maakt.  1. Nee! Hij zal zeker in de vernietiger, Al-Hutama (het verpletterende Vuur welke alles verpletterd dat het binnengaat) gesmeten worden. 
 1. En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen, O Muhammad) wat (een verschrikkelijke plaats) de vernietiger, Al-Hutama (het verpletterende Vuur) is (uitdrukking welke toont hoe verschrikkelijk het is)? 
 1. (Het is) Het door Allah (eeuwige) aangestoken Vuur (de Hel).
 1. Dat tot in de harten (de lichamen) doordringt (het verwijst naar zijn kracht en snelheid van branden, omdat het de harten brandt en op hetzelfde moment bereikt als dat het het lichaam van buitenaf brandt). 
 1.  Voorwaar, het zal hen (de ongelovigen) omhullen. 
 1. In langgerekte zuilen (waar zij onmogelijk uit kunnen ontsnappen).


(105) Surat Al-Fil [De Olifant]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Heb jij (O Muhammad) niet vernomen hoe jouw Heer met de mensen (het leger) van de olifant heeft gehandeld (het verwijst naar Abraha Al-Ashram’s leger welke uit Yemen kwam met de bedoeling om Mekka te bezetten en Al-Ka’ba te vernietigen gebruikmakend van een grote olifant)? 
 1. Heeft Hij (Allah) hun plan niet verijdeld? 
 1. En Hij heeft over hen zwermen vogels gezonden. 
 1. Die stenen van klei op hen wierpen. 
 1. Zo maakte Hij hen als (door wormen) aangevreten stro (dat door het vee was opgegeten en die zich vervolgens ontlasten). 


(106) Surat Quraish [De Qoeraisj]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. (Kijk hoeveel gunsten Allah de Quraisj heeft gegeven –de stam van de Profeet Muhammad) Vanwege de gewoonte van de Qoeraisj (stabiliteit, veiligheid, middelen voor levensonderhoud, veilig reizen, m.a.w. kijk hoe Allah hun stabiel maakte, verenigd en samengebracht in huizen rond de Heilige Moskee, terwijl zij eerst verspreid van elkaar woonden, hierdoor konden de Arabische stammen hen niet aanvallen omdat zij in de Heilige Stad wonen; en kijk hoe Hij het olifantenleger vernietigde en als een resultaat hiervan behielden zij hun eenheid en respect en positie tussen de Arabische stammen, en kijk hoe Hij hen hun middelen van levensonderhoud en stabiliteit van leven liet hebben, ondanks dat zij in een onbewerkte woestijn wonen, door middel van hun twee gebruikelijke commerciële reizen, en niemand onder de Arabische stammen kon hun karavanen aanvallen omdat zij de bewoners van de Heilige Stad waren, en de Arabische stammen gaan daar voor de pelgrimage ieder jaar naartoe). 
 1.  Hun gewoonte van het maken van tochten (karavanen) in de winter (in veiligheid naar Yemen) en de zomer (in veiligheid zonder enige angst voor het oude Syrië). 
 1. Daarom (na al deze gunsten) moeten zij de Heer (Allah) van dit Huis (de Heilige Moskee in Mekka) aanbidden. 
 1.  Degene Die hun tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst. 


(107) Surat Al-Ma‘un [De Levensbenodigdheden]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Weet jij wie degene is die de (de Dag van het) Oordeel loochent (Wederopstanding, Beloning en Bestraffing van Allah voor zijn dienaren in overeenstemming met hun daden, en als hij niet Allah en Zijn Bevelen en Verboden gehoorzaamt)? 
 1. Dat is degene die de wees wegduwt. 1. En hij spoort niet aan tot het geven van voedsel aan de behoeftigen (m.a.w. hij voedt de armen niet, noch moedigt hij anderen aan dit te doen). 
 1.  Wee dan de verrichters van de shalât (het gebed) (de huichelaars). 
 1. Degenen die onachtzaam zijn met hun shalât (gebed) (van hun vast gestelde tijden vanwege onverschilligheid). 
 1. Degenen die er een vertoning van maken (om door anderen gezien te worden). 
 1.  En die de levensbenodigdheden, Al-Ma‘un (m.a.w. de liefdadigheid en zij weigeren hun gereedschap uit te lenen aan de buren die erom vragen, het verwijst naar hun enorme hebzucht) tegenhouden. 


(108) Surat Al-Kauthar [De Overvloed]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Waarlijk, Wij hebben jou (O Muhammad) de overvloed, Al-Kauthar (betekent letterlijk ’overvloedige gaven’, volgens een overlevering is het de naam van een rivier in het Paradijs) geschonken.
 1. Verricht daarom de shalât (gebed) voor jouw Heer (wijd je gebed aan Hem Alleen) en slacht offerdieren (voor de armen, voor de zaak van Allah alleen). 
 1.  Voorwaar, jouw hater, hij is het die afgesneden is (van ieder goed ding in deze wereld en in het Hiernamaals. De Arabieren van voor de Islam gebruikten deze uitdrukking ‘afgesneden van’ voor een man die geen zonen heeft, dus zijn naam zal na zijn dood worden afgesneden, maar hier verwijst het naar Al-‘Asi bin Wael die spottend over de Profeet sprak, dat de Profeet geen zonen had nadat zijn drie kleine kinderen stierven de één na de ander en zijn naam zou niet worden voortgezet na zijn dood, en Allah antwoordde dat hij degene was die was afgesneden van al het goeds en niet de Profeet, omdat het niet uitmaakt of iemands naam na zijn dood voortleeft of niet, maar het maakt uit of hij van de goede dingen en zegeningen in het Hiernamaals wordt afgesneden of niet). 


(109) Surat Al-Kafirun [De Ongelovigen]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Zeg (O Muhammad): O ongelovigen. 
 1.  Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. 
 1.  En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. 
 1.  En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. 
 1.  En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. 
 1.  Daarom, voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst. 


(110) Surat An-Nasr [De Hulp]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Als de hulp van Allah en de overwinning, Al-Fateh (zegevierend Mekka binnentreden zonder oorlog of gevechten, -Fateh Mecca-) zijn gekomen. 
 1. En jij (O Muhammad) de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allah (Islam) ziet toetreden. 
 1.  Prijs dan de Glorie van jouw Heer, Al-Hamdu Lellah (Allah Zij Geprezen) en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend. 


(111) Surat Al-Masad [De Touwvezels]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Vernietigd zijn de handen van Abu Lahab (Arabische uitdrukking welke betekent: ''laat Abu Lahab ten onder gaan en worden getroffen!'') en (waarlijk) vernietigd is hij (In de Koran wordt de verledentijdsvorm vaak gebruikt voor iets dat zal gebeuren in de toekomst, dit om te tonen dat het zeker zal gebeuren en niets dat kan veranderen)(Abu Lahab, was één van de ooms van de Profeet en een onverzoenlijke vijand. Toen de Profeet de leiders van de Quraish opriep om zich tot de Islam te bekeren, vertelde Abu Lahab hem: ‘Heb je ons voor deze onbelangrijke kwestie geroepen? Laat jij worden getroffen en ten ondergaan!’ Dus deze Vers is een antwoord op wat Abu Lahab heeft gezegd). 
 1.  Zijn bezit en wat hij voortbracht, baat hem niet (zullen hem niet beschermen tegen de bestraffing, noch zullen ze hem voordeel opleveren tegen Allah).  1. Hij zal een vuur van (woeste) vlammen (de Hel) binnengaan. 
 1. En ook zijn vrouw, aandraagster van brandhout (m.a.w. de doornen die zij gebruikte en op de weg legde waar de Profeet liep om hem te schaden, en de wijze waarop ze hem belasterde). 
 1. Om haar nek een touw van vezels, Masad (gedraaide, zeer ruwe palmvezel waarmee ze opgeheven zal worden in de Hel en dan naar beneden zal worden gegooid). (112) Surat Al-Ikhlas [Het Zuiveren]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Zeg (O Muhammad): Hij is Allah, (de) Ahad (de Enige God, Die geen partners heeft of een gelijke en er is geen andere god behalve Hem.Niemand deelt met Hem in Zijn Goddelijke Eigenschappen, niemand kan Zijn Goddelijke Daden uitvoeren en niemand heeft een zelf als Zijn Goddelijke Zelf. Hij is Onoverwinnelijk en niet drie in één zoals de Christenen zeggen. Hij heeft geen vrouw of zonen, en Hij is de Enige Wie ons onze zonden kan vergeven en ons kan beoordelen op de Dag des Oordeels).
 1.  Allah As-Samad is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is (de Zich Zelf voldoende, de Perfecte in Zijn Glorie en Eer, in Zijn Eigenschappen, in Zijn Kennis, in Zijn Macht, Wie niets nodig heeft van Zijn schepselen maar Wie alle schepselen nodig hebben, en Hij eet niet, noch drinkt Hij, noch sterft Hij). 
 1. Hij heeft niet verwekt (Hij heeft geen zoon om van Hem te erven) en is niet verwekt (noch heeft Hij een vader zodat hij het Koninkrijk van hem heeft geërfd). 
 1. En niet één is aan Hem gelijkwaardig. 


(113) Surat Al-Falaq [De Dageraad]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Zeg (O Muhammad): “Ik zoek bescherming bij (Allah) de Heer der dageraad. 
 1.  Tegen het kwaad (dat kan komen van iets) dat Hij geschapen heeft.  1.  En tegen het kwaad (m.a.w. dat kan komen gedurende) van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt (en alles bedekt). 
 1. En tegen het kwaad van hen (heksen) die op knopen blazen. 
 1. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is.(114) Surat An-Nas [De Mensen]
In de Naam van of Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Zeg (O Muhammad): “Ik zoek bescherming bij (Allah) de Heer van de mensen. 
 1.  De Koning van de mensen.  1.  De God van de mensen. 
 1.  Tegen het kwaad van de wegsluipende (van zijn influistering in iemands hart na dat iemand Allah gedenkt) influisteraar (duivel die kwaad influistert in de harten van de mensen). 
 1.  Degene die (kwaad) in de harten van de mensen influistert. 
 1. (Deze influistering die kan zijn) Van de Djinn’s en de mensen (veel mensen kunnen andere mensen influisteren om slechte daden te verrichten en hen overhalen totdat zij dit ook daadwerkelijk doen). 

}

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina