Een woord voorafDovnload 78.32 Kb.
Datum02.10.2016
Grootte78.32 Kb.

Schoolgids deel 2 Paul Krugerschool

10’11


EEN WOORD VOORAF


Aan de ouders en verzorgers,

Voor u ligt deel 2 van onze schoolgids. Samen met deel 1 vormt het de volledige schoolgids voor het schooljaar ‘10/’11. In deel 1 vindt u de meer uitgebreide informatie over de school. In deel 2 staat de belangrijkste informatie nog eens herhaald en het bevat tevens alle roosters en activiteiten voor het schooljaar ‘10/’11. Op deze manier hopen we dat we u zo goed mogelijk geïnformeerd hebben.
Hebt u vragen of een kritische kanttekening over de inhoud van de schoolgids deel 1 en/of 2 dan kunt u altijd bij de directie terecht.

We wensen u en uw kind een goed schooljaar toe.
Namens het team,
J. S. Carelsen
PAUL KRUGERSCHOOL VOOR

CHRISTELIJK BASISONDERWIJS
FISHERSTRAAT 133  070 - 3888855

2572 PV DEN HAAG fax 070 - 3888854

email school@kruger.scoh.nl

web www.scoh.nl/kruger/

SCHOOLLEIDING:

Mw. drs. J. S. Carelsen (directeur) POSTBANKREKENING: 1997803

Mw. E. Giesen-de Ruiter (adjunct-directeur) BANKREKENING: 889737584

INHOUDSOPGAVE
 1. De groepsindeling blz. 3
 1. Leerling-mutaties blz. 4

2.1. Voortgezet Onderwijs blz. 4

2.2. Speciaal (Basis) Onderwijs blz. 4

2.3. Basisonderwijs blz. 5


 1. De schooltijden blz. 5
 1. Het gym- en zwemrooster blz. 5
 1. De basisregels blz. 6
 1. Goed om te weten blz. 6
 1. De jaaractiviteiten blz. 7
 1. De vakanties blz. 9
 1. Vrije (mid)dagen blz. 9
 1. Absentie en leerplicht blz. 10
 1. Verlof buiten de schoolvakanties blz. 10
 1. De kosten op een rij blz. 111. De GROEPSINDELING
Peuters a+b mevr. S.H. Sheikrojan en dhr. Y. Korkmaz

Groep 1a mevr. A.G. Ettema en J.M. de With-Zegers

Groep 1b mevr. V. Hennen

Groep 2 mevr. S.G Sheikrojan

Groep 3 mevr. M. van Putt

Groep 3/4b mevr. L. Snel

Groep 4a mevr. C.van Embden en mevr. I. van der Sluys (schakelgroep)

Groep 5 mevr. E. M. den Nijs en mevr. E. C. Janssens

Groep 6a mevr. M.C.C. van Toorn- Ackermann

Groep 6/7b dhr. D. van Duijn en dhr. H.N. van Weelden (schakelgroep)

Groep 7a dhr. M.C. Schippers

Groep 8 mevr. J.C. van Rijn van Alkemade en mevr. H. Corbeau

TO groep mevr. L. van Doeland-Wondergem ( TO=Tijdelijke Ondersteuning)
Verschillende leerkrachten besteden extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben: o.a. mevr. I. van Bergen en mevr. K.E. Siwpersad-Jhoeri, mevr. A.W. van Leuzen-Aalbers. Soms neemt de groepsleerkracht zelf de zorg voor individuele leerlingen op zich. De vier Intern Begeleiders (IB-ers) zijn verantwoordelijk voor de organisatie van al die zorg, zodat deze zo goed mogelijk kan verlopen. Voor de onderbouw (groep 1en 2) is dat mevr.C.I.M. Schilt, voor de middenbouw mevr. T. Dalenberg-Lemein (groep 3, 4 en 5), voor de bovenbouw mevr. E. Koffeman-Oostenbrink (groep 6, 7 en 8) en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling mevr. M. Vink-Berger.

Dhr. S. van Aarle, mevr. B. Pronk-van der Pol en mevr. R. Sardjoe-Khedoe zijn werkzaam als onderwijsassistent. Mevr. U.L. Ramdjiawansingh is als klassenassistent werkzaam aan onze school. De gymlessen worden gegeven door dhr. W. Schmitz. Onze conciërge is dhr. G.J. Ziegenhardt en dhr. J.W. de Bruin zorgt voor de financiële administratie.


2. LEERLINGMUTATIES
2.1. Voortgezet Onderwijs

Aloysius College: Abhijeet Ramdhani

Edith Stein: Ehsan Butt

De Einder: Isa Dogan


François Vatelschool: Younes Achahbar

Hofstad Heldring: Esma Baycuman, Dilara Selek, Zehra Yildirim en Merve Yilmaz

Hofstad Lyceum: Amir Raja

Hofstad Mavo: Aya Seliman en Osman Tunc

Maris College Mient: Firat Dogan, Oktay Murat, Selimcan Yilmaz en Tuncay Cacan


St. Paul: David Zou

De Populier: Yeliz Uluc

Rijswijks Lyceum: Zena Owusu

Segbroek College: Stacey Kwabena

Stanislas College: Daélvirson Bernardus

en Selim Esmen

Veurs Lyceum: Tayfun Kayahan

Veurs Voorburg: Enis Denir

Van Vredenburch: Alperen Baser en

Bunyamin Yildirim


Aantal leerlingen per onderwijstype :

Schooltype

‘05/’06

‘06/’07

‘07/’08

‘08/’09

’09/’10


Voortgezet Speciaal Onderwijs

1

1

Praktijkschool

1

2

6

3

1

ISK /Kopklas/BAT klas
1

2VMBO basisberoepsgerichte leerweg

5

5

12

7

7

VMBO basis/kaderberoepsgerichte leerweg

1

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

5

5

4

5

7

VMBO kaderberoeps/gemengde leerweg

3
2VMBO gemengde leerweg
VMBO gemengd/theoretische leerweg

5

VMBO theoretische leerweg
2

2

4

4

VMBO theoretische leerweg/ HAVO
2

3

1

1

HAVO

3

2
1

3

HAVO/ VWO2

1

2

VWO

1

Leerwegondersteunend onderwijs *

3

1

1
6

*kan voor elk advies aangevraagd worden. Leerlingen hebben ook een ander advies, dat verwerkt is in de tabel.
2.2. Speciaal onderwijs

Schooltype

‘05/06

‘06/’07

‘07/’08

‘08/’09

’09/’10


Zeer Speciaal Onderwijs

0

1

0

0

0

Speciaal Basisonderwijs

0

0

0

0

0

2.3. Basisonderwijs

Schooljaar ‘09/’10 (1 augustus ’09 t/m 31 juli ’10)

Instroom: 39 leerlingen

Uitstroom: 41 leerlingen (inclusief groep 8 (22)3. De schooltijden

groep 1 t/m 4 8.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

groep 5 t/m 8 8.30 - 12.00 uur

13.00 - 16.30 uur
Op woensdagmorgen hebben de groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur en de groepen

5 t/m 8 tot 12.30 uur les. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend om uw kind op tijd op school te laten komen. Kinderen die te laat zijn, storen de les en dat is erg vervelend!
4. Het gym- en zwemrooster
Gym:

Maandag: Donderdag: Vrijdag:

8.30- 9.15 8j 5

9.15-10.15 8m 6a

10.30-11.15 7a 7a m

11.15-12.00 6/7b 7a j


13.00-13.40 3a 4a 6/7b

13.40-14.20 3/4b 3/4b 8m

14.20-15.00 4a 3a 8j

15.00-15.45 5

15.45-16.30 6a
Gymkleding:

Korte broek en t-shirt of voor meisjes een turnpakje. Op blote voeten gymen mag, maar het is beter om gymschoenen aan te hebben. Gymschoenen mogen niet dezelfde schoenen zijn die ook op straat worden gebruikt.
Douchen:

In verband met de hygiëne moeten alle kinderen na de les douchen. Daarom is het nodig om een handdoek en zeep mee te nemen op de dagen dat er gym is.

Met nadruk wijzen wij u op het feit dat de gymlessen in de bovenbouw zoveel mogelijk gescheiden gegeven worden in groepen met alleen jongens of alleen meisjes. Bovendien zijn er gescheiden doucheruimten. Alleen vrouwelijke leerkrachten houden toezicht op de meisjes in de kleedlokalen.
Zwemmen:

Dinsdag 14.10 uur tot 15.00 uur voor groep 5 en 6.
5. De basisregels

Om er voor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk met elkaar omgaat heeft de school 5 basisregels opgezet. Voor de kinderen is het erg belangrijk dat we ons hier allemaal aan houden: 1. Heb respect voor volwassenen, kinderen en ieders geloof

 2. Ga zorgvuldig om met elkaars en eigen spullen

 3. Wees zorgvuldig in je taalgebruik

 4. Houd je aan gemaakte afspraken

 5. Wees eerlijk

Sponsorloop6. Goed om te weten!!!

Laat de kinderen geen kostbare spullen meenemen naar school, want wij zijn namelijk niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of beschadiging van deze spullen. Het is dus voor eigen risico als u deze spullen meegeeft naar school!


 In de school geldt een rookverbod!
Ouders met kinderen in de peuter- of kleutergroepen mogen hun kind naar de klas brengen. De andere kinderen gaan bij de eerste bel in de rij op het plein staan.
 Na de lestijden wordt de buitendeur geopend. Uw kind zit in de klas (peuters en groep 1) of staat in de rij beneden (groep 2 en 3) op u te wachten. De overige groepen worden naar beneden gebracht. Houd de trap zoveel mogelijk vrij!
 Wij stellen het op prijs dat u veranderingen in voor de school belangrijke gegevens tijdig doorgeeft (bijv. een nieuw adres, nieuw telefoonnummer).
 Wij maken gebruik van foto’s en video-opnames die we als school maken voor eigen activiteiten zoals deze schoolgids. Tevens plaatsen we foto’s op internet. Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden of de leerkracht te ondersteunen wordt eveneens gebruik gemaakt van video-opnames. Indien u hier bezwaar tegen heeft wilt u dit dan (liefst schriftelijk) melden bij de directie.
 Indien uw kind van school gaat (bijv. bij een verhuizing), wordt u verzocht dit tijdig bij de schoolleiding te melden.
 Geef zelf het goede voorbeeld: houdt u aan de 5 basisregels
Tenslotte: kinderen groeien het best op in een rustige en ordelijke sfeer.

Wij willen daarvoor zorgen, maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig!! Kom voor of na schooltijd met uw vragen. Stoor niet als de kinderen les krijgen.7. De jaaractiviteiten

16 augustus 1e schooldag

30 augustus informatieavond

13 september brandoefening

14 september drempeltoets groep 8

16, 23 en 30 september creatieve middagen

27 september start Kinderboekenweek onderbouw

29 september kinderpostzegels

4 t/m 15 oktober Kinderboekenweek

14 oktober tentoonstelling

25 oktober t/m 5 november toetsweek groep 3 t/m 8

27 oktober bingomiddag

4 november fotograaf

8 november voorlichtingsavond VO groep 8

9 november margemiddag

17 november oudermiddag/avond

18 of 19 november beroepenmanifestatie

19 november Sint afspraak bovenbouw

23 november HAGO (groep 8)

24 november schoenzetten

3 december sinterklaasfeest

16 december kerstviering (’s avonds)

januari/ februari advisering VO groep 8

4 t/m 15 januari toetsweken peuters, groep 1 en 2

11 t/m 13 januari DGO (groep 3) VGO (groep 5)

1 t/m 3 februari Cito eindtoets (groep 8)

3, 10 en 17 februari creatieve middagen

31 januari t/m 11 februari toetsweken

14 t/m 25 februari project

21 t/m 25 februari werkweek gr 7 en 8

24 februari tentoonstelling

9 maart kijkmeedag gr 8

16 maart oudermiddag/avond

24 maart margemiddag

9 april duinenmars

11 t/m 15 april cito entreetoets kennismaking


X-factor

21 april paasviering t/m 14.00 uur

10 mei t/m 20 mei cito-( entree)toetsen

16 mei beleidsdag team

26 mei verjaardag directeur/ X-factor t/m 14.00 uur

30 mei t/m 10 juni toetsweken

9 juni sportdag t/m 14.00 uur

15 t/m 17 juni kennismaking VO-gr 8
22 juni afscheidsavond groep 8
27 juni ouderavond
28 juni schoolreis (groep 3 t/m 8)

30 juni kleuterfeest

1 juli laatste schooldag 12.00 uur vrij **

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een kalender. Hierin staan alle activiteiten voor de leerlingen en de vakanties vermeld.


** Alleen indien zich tussentijds geen calamiteiten hebben voorgedaan.

Tentoonstelling met de winnaars van het grote project8. Vakanties schooljaar ‘09/’10

Herfstvakantie maandag 18-10-'10 t/m vrijdag 22-10-'10

Kerstvakantie maandag 20-12-'10 t/m vrijdag 31-12-'10

Voorjaarsvakantie maandag 28-02-'11 t/m vrijdag 04-03-‘11

Paasvakantie vrijdag 22-04-'11 t/m maandag 25-04-‘11

Meivakantie dinsdag 26-04-'11 t/m vrijdag 06-05-‘11

Hemelvaart donderdag 02-06-’11 t/m vrijdag 03-06-’11

Zomervakantie maandag 04-07-'11 t/m vrijdag 12-08-'11Werkweek 2009


9. Vrije (mid)dagen
Prinsjesdag dinsdag 21-09-’10

Margemiddag dinsdag 09-11-‘10

Margemiddag donderdag 24-03-‘11

Beleidsdag vrijdag 16-05-’11

2e Pinksterdag maandag 13-06-‘11


10. Absentie en leerplicht

De belangrijkste regels zijn:

a. Elk kind op de basisschool is vanaf haar/ zijn vijfde jaar leerplichtig.

b. Elk kind moet dus elke dag op school zijn.

c. Bij afwezigheid moet zo snel mogelijk de school in kennis worden gesteld d.m.v.

een briefje (meegegeven met een ander kind uit het gezin) of een telefoontje.


388 88 55

De schoolleiding is wettelijk verplicht om veelvuldig en/ of langdurig verzuim te melden bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente. Indien dit gebeurt, kunt u controle door een leerplichtambtenaar krijgen. Bij ongeoorloofd verzuim kan een proces-verbaal worden opgemaakt.

Voorkom moeilijkheden, want kinderen, die niet elke dag op school zijn, komen achter met de leerstof. Bij een groot aantal dagen verzuim is de achterstand zo groot dat de schoolloopbaan van uw kind vertraagd wordt.

Inloopochtend voor ouders


11. Verlof buiten de schoolvakanties

Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk tenzij in het geval van:

a. Gewichtige omstandigheden (bijv. huwelijk, ziekte van familie, een sterfgeval, etc.) b. Omstandigheden die samenhangen met het beroep van één van de ouders. Dit verlof wordt voor ten hoogste 2 weken gegeven. (Een verklaring van de werkgever is noodzakelijk.)

Een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties dient uiterlijk 4 weken van tevoren te worden ingediend bij de directeur (spoedgevallen uitgesloten).

Na overleg met de leerplichtambtenaar wordt een beslissing genomen.

Op school is een folder beschikbaar met betrekking tot de leerplichtwet.

Het geven van extra vakantie, ook al gaat het om de laatste dag voor een vakantie, is dus niet mogelijk. U loopt het risico een boete per kind per dag te krijgen.12 De kosten op een rijtje
Het onderwijs op onze basisschool is gratis. De overheid betaalt de salarissen van het team, de leermiddelen en het gebouw. Voor een aantal andere zaken wordt echter wel een vrijwillige bijdrage gevraagd: (Indien uw kind een ooievaarspas heeft, kunt u deze voor deze bijdragen gebruiken.)
Schoolbijdrage:

De ouderraad vraagt uw vrijwillige bijdrage voor het organiseren van allerlei activiteiten voor uw kind. Het bedrag dat nodig is voor deze activiteiten bedraagt

€ 20,- voor het eerste kind, € 16,- voor het tweede kind en voor elk volgend kind betaalt u € 11,-.
Ouderbijdrage:

Wij sturen u jaarlijks een acceptgiro toe met het verzoek om € 28,- voor het eerste kind, € 15,- voor het tweede € 8,- voor het derde en volgende kind bij te 'dragen’. Dit geld wordt gebruikt om extra materialen aan te schaffen voor het onderwijs aan uw kind. Deze bijdrage is niet verplicht; het is een vrijwillige bijdrage, maar wel gewenst!


Schoolreis/ werkweek:

De kosten voor de schoolreis en de werkweek komen voor rekening van de ouders/ verzorgers van de kinderen. Wij proberen deze kosten altijd zo laag mogelijk te houden, maar voor een schoolreis betaalt u toch al gauw zo'n € 25,- en een werkweek komt meestal op ongeveer € 95,- Deze bedragen kunt u gespreid betalen. Als leerlingen niet meegaan/ betalen, moeten ze wel gewoon op school aanwezig zijn.


Museumlessen/ theater:

Een aantal keren per jaar gaan de kinderen naar een museum of een theater. De kosten van het busvervoer komen voor rekening van de ouders, meestal is dit een klein bedrag € 2,- tot € 3,-. De entree wordt betaald door de gemeente

Den Haag, of in sommige gevallen door de school. Ook hier geldt, dat een leerling die niet meegaat/ betaalt op school aanwezig moet zijn.
Inzamelingen:

Af en toe wordt er geld ingezameld voor zaken als de verjaardag van een juf of meester, de geboorte van een kind van een juf of meester, etc. Het gaat dan altijd om een klein bedrag en uiteraard op vrijwillige basis.


Betalingsregeling:

Al gaat het dan om (zeker in vergelijking met het voortgezet onderwijs) kleine bedragen, toch kan het voor sommigen onder u problemen opleveren om bovengenoemde zaken te betalen. Zeker als er meer schoolgaande kinderen in het gezin zijn. De schoolbijdrage voor het tweede en derde kind is daarom minder dan voor het eerste kind. Dit geldt ook voor de ouderbijdrage. Indien u denkt dat het betalen van de genoemde bijdragen problemen oplevert, dan wordt u verzocht om een afspraak te maken met de schoolleiding. Er kan dan een betalingsregeling worden getroffen.Kwaliteit, veiligheid en samenwerking


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina