Een woordje van de directeur Beste OudersDovnload 78.35 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte78.35 Kb.
Een woordje van de directeur

Beste Ouders,

Beste jongens en meisjes,

In naam van het hele schoolteam heet ik jullie van harte welkom en hoop ik dat jullie een deugddoende vakantie achter de rug hebben !


Dit infoblad verschijnt maandelijks (behalve tijdens de zomervakantie). Wij brengen u zoveel mogelijk op de hoogte van het schoolleven en van de activiteiten die op het getouw gezet worden. Hou daarbij zeker de activiteiten-kalender in het oog ...
Het hele schoolteam was de voorbije weken reeds druk in de weer om alles in gereedheid te brengen en ervoor te zorgen dat de start van het nieuwe school-jaar rimpelloos verloopt. Er zijn trouwens een zestal nieuwe gezichten bij onze leerkrachten : Meester Baptist (1ste leerjaar C), Juf Lieslot (2de leerjaar C), Juf Karien en Juf Eline (Rooms-katholieke godsdienst), Juf Delphine en Meester Jonas (Zorgbeleid).

Wij zullen uiteraard alles in het werk stellen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en daarvoor rekenen wij uiteraard ook op jullie medewerking !


Vergeet a.u.b. niet opnieuw een aanvraag in te dienen voor een studie- of school-toelage (zowel voor kleuters als voor leerlingen van de lagere afdeling). Indien u problemen ondervindt bij het invullen ervan, kunt u steeds terecht bij uw ziekenfonds, uw vakbond, het OCMW of het CLB (zie verder).
Lees ook zeer aandachtig de brief die uw dochter / zoon meekrijgt en bewaar hem zorgvuldig, want er staan een aantal belangrijke zaken in (o.a. data van oudercontacten).
Wij danken onze ouders alvast voor hun vertrouwen en wensen onze leerlingen alle succes toe !

Eddy DESMET,

Directeur.

ALTIJD OP TIJD ZIJN !
De lessen beginnen om 08.10 u. Zorg er a.u.b. voor dat uw kind steeds tegen 08.00 u. op school aanwezig is. Wanneer het te laat komt, mist het een deel van de leerstof.
Dit kan de schoolresultaten van uw kind in negatieve zin beïnvloeden, met alle gevolgen van dien ... Bovendien noteert de Juf in het afwezigheidsregister wanneer uw kind te laat aankomt. Dit kan dan weer problemen scheppen i.v.m. onwettige afwezigheden. Kortom : breng uw kind dus steeds op tijd naar school !
Aanvraag school- of studietoelage schooljaar 2012-2013
Net zoals vorig schooljaar kunt u (tot 01 juni 2013) een school- of studietoelage aanvragen. De formulieren zijn te bekomen op het secretariaat en u kunt er een school- of studietoelage mee aanvragen voor kleuters, leerlingen van de lagere afdeling en studenten in uw gezin. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt. Opgelet : wanneer uw kind te vaak afwezig is, dreigt u de schooltoelage te verliezen ...
Heeft u hulp nodig, dan kan u terecht bij een van de volgende diensten :


 • uw ziekenfonds

 • uw vakbond

 • CLB (IJzerstraat 10 – 9600 Ronse)

 • OCMW

 • Provinciaal Administratief Centrum Zuid (W. Wilsonplein 2 – 9000 Gent)

 • gratis belnummer 1700

Huistaakbegeleiding


Uw kind krijgt elke dag een opdracht om ’s avonds thuis op te lossen.

Huiswerk krijgt zij/hij op telkens op maandag-, dinsdag- én donderdagavond. Zo kan uw kind op woensdagnamiddag en tijdens het weekend deelnemen aan allerhande sport-activiteiten of aan het cultureel verenigingsleven.

Wij zullen het ten zeerste op prijs stellen wanneer u elke avond de schoolagenda van uw dochter / zoon controleert en parafeert. Zo bent u dagelijks op de hoogte van wat er op school gebeurt.Schoolbus

Uw kind wordt dagelijks op een van de haltes opgehaald door onze schoolbus. Een busbegeleid(st)er zorgt voor de veilig-heid van uw kind en voor orde en tucht op de schoolbus. Snoepen of drinken is verboden.

Middagmaal op school

Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag worden warme maaltijden geserveerd in ons schoolrestaurant. Bart, onze kok, zorgt voor evenwichtige maaltijden en voor voldoende af-wisseling in het aanbod. Achteraan dit infoblad vindt u trouwens de menukaart voor de hele maand september. Voor wie geen warme maaltijd gebruikt, bestaat de mogelijkheid om in de boterhammenrefter een lunchpakket te gebruiken. Hiervoor worden geen extra onkosten aangerekend. Tegen € 0,50 per dag kan uw kind lekker warme dagsoep bekomen.

Turnkledij

Zowel jongens als meisjes dragen een wit T-shirt, een zwarte short, witte sokken en (bij voorkeur witte) sportschoenen. Denk eraan de turnkledij van uw dochter/zoon te markeren met haar/zijn naam, zodat niets verloren gaat ... Gelieve de turnkledij van uw dochter/zoon elke week te wassen. Let er a.u.b. ook op dat zij/hij de turnkledij meebrengt naar school op dagen waarop lichamelijke opvoeding gegeven wordt (zie lessenrooster).

Leef gezond !


Wij zijn wel degelijk bezorgd om de gezondheid van uw kind. Daarom ook vragen wij u het geen (suikerrijke) frisdranken mee te geven. Op school bestaat de mogelijkheid om melk, chocolademelk of (gezond) fruitsap te drinken tegen voordelige (aankoop)prijzen. Wij plaatsen geen frisdrankenautomaat om de gezondheid van uw kind niet te schaden. Ook in dit opzicht geldt “Een gezonde geest in een gezond lichaam” !

ACTIE PROPERE SPEELPLAATS


Onze school neemt deel aan het M.O.S.-project (= Milieu op school). Om de vermijden dat kinderen de verpakking van hun koekje tijdens de ochtendspeeltijd op de grond gooien, vragen wij u het koekje thuis uit de papierverpakking te nemen en het in een plastiek doosje te steken en zo mee te geven aan uw kind. Wij danken u voor uw medewerking ! Samen kunnen wij de afvalberg verkleinen ...

ACTIE “FRUIT OP SCHOOL”


Onze school biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de gezondheidsactie “Tutti frutti” : tegen een zeer scherpe prijs (amper € 6,00) krijgt uw kind wekelijks een gezond stuk fruit en kweekt het meteen gezonde leefgewoonten aan.

Buitenschoolse Kinderopvang

in nauwe samenwerking met het OCMW
’s Morgens is er (zowel in het Hoofdgebouw als in wijkschool “Germinal”) reeds kinderopvang van 06.45 u. tot 07.40 u. Daarna neemt de school die taak op zich. ’s Namiddags kan uw kind vanaf 16.00 u. (tot 18.30 u.) terecht in de Buitenschoolse Kinderopvang, want tussen 15.30 u. en 16.00 u. neemt de school opnieuw de kinderopvang op zich.

Op woensdagnamiddag is er Buitenschoolse Kinderopvang vanaf 12.00 u. tot 18.30 u.

Gelieve uw kind wel vóór 18.30 u. te komen afhalen, want dan sluit de Buiten-schoolse Kinderopvang haar deuren.

Kostprijs : € 0,68 per begonnen half uur.
OPEN-KLAS-AVOND op vrijdag, 14 september 2012
Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze zeer belangrijke infoavond waarop u zeker niet mag ontbreken !

Hou dus extra goed de boekentas van uw kind in de gaten …

Wanneer uw kind u lief is, wil u deze informatieve avond absoluut niet missen. Gelieve uw deelname te bevestigen door middel van de inschrijvingsstrook die u bij de brief over de infoavond ontvangt.

Levensbeschouwelijke Vakken


Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap draagt wederzijds respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Onze school biedt uw kind de mogelijkheid om Niet-Confessionele Zedenleer, islamitische, orthodoxe, protestantse of rooms-katholieke godsdienst te volgen.

Opgelet : een leerling kan slechts tot 8 september veranderen van levensbeschouwelijk vak.

Onze school voert een krachtig ANTI-PESTBELEID


Niets is erger dan gepest worden ! Daarom voeren wij een krachtig antipestbeleid en op het einde van het schooljaar krijgen leerlingen die zich correct gedroegen en zich dus niet schuldig maakten aan pestgedrag een ANTIPESTDIPLOMA.

Word lid van onze Oudergroepering !


Vanaf dit schooljaar wensen zouden we de ouderbetrokkenheid binnen onze Nederlandstalige Afdeling van de Basisschool willen stimuleren in het belang van de kinderen. Steun onze Oudergroepering en word actief lid ! Begin september ontvangt u hierover een afzonderlijke brief. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde ! De kinderen en het personeel van Basisschool “Dr. Ovide Decroly” zullen er u zeker dankbaar voor zijn ...

Kan u niet deelnemen aan de vergadermomenten ? Geen nood ! Wij zullen het ten zeerste appreciëren wanneer u ons een handje komt toesteken bij de uitwerking van een of verschillende activiteiten ...
SURFTIPS VOOR KIDS
De computer is niet meer weg te denken in het leven van kinderen en jongeren. Twee op de drie kinderen zijn dagelijks meer dan een uur online. In het weekend ligt dit aantal nog hoger. Internet heeft heel wat voordelen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ga samen met een kleuter eens achter de computer zitten, en speel een leuk spelletje met een figuur dat de kleuter kent, zoals Samson. Beperk echter deze momenten, zodat er ruim tijd overblijft om buiten te spelen, met vriendjes om te gaan en eventueel huiswerk te maken.

Vanaf 9 jaar (zelfs al jonger) kunnen kinderen alleen aan de slag gaan op het internet. Afspraken maken en toezicht houden blijft wel zeer belangrijk.


Veilig internetten :

Internet gaat gepaard met een aantal risico’s voor kinderen en jongeren. Weet dat deze risico’s bestaan en maak duidelijke afspraken. De volgende tips kunnen je daarbij helpen.
 • Praat met het kind over het computergebruik. Waarvoor mag de computer gebruikt worden en waarvoor niet ?

 • Plaats de computer op een zichtbare plaats.

 • Maak afspraken over het computergebruik. Wanneer en hoe lang mag het kind de computer gebruiken ?

 • Toon interesse. Vraag naar de favoriete websites van het kind. Wees niet bang om het kind uitleg te vragen. Kinderen weten vaak meer over computers en internet dan wij vermoeden. Als je vragen stelt, toon je bovendien dat je betrokken bent en dat vindt elk kind zeker fijn.

 • Leg het kind uit dat niet alle informatie op het internet waar en even betrouwbaar is en dat je altijd kritisch moet blijven. Maak duidelijk dat het kind met een vraag of een probleem altijd naar de begeleider mag toekomen.

 • Het is belangrijk om respect te hebben voor anderen op het internet. Leg het kind uit wat wel en niet kan. Beleefdheidsregels gelden ook online. Maak steeds de vergelijking met het dagelijkse echte leven.

 • Installeer software die sites met een volwassen inhoud (zoals pornografische beelden) en ook bepaalde zoekwoorden blokkeert (filtering software).


Links voor kinderen :

 • www.studio100.be – spelen, kleurplaten, liedjes, alles over Studio 100-programma’s.

 • www.kidcity.be – spelletjes, kooktips, knutseltips, enz.

 • www.yeti.beover liefde, school en vrienden. Met vraagbaak en leuke filmpjes.

 • www.twistynoodle.com – honderden kleurprenten.

 • www.moppenvoorkinderen.nl – toffe mopjes.

 • www.tweehuizen.be – informatie over echtscheiding.

 • www.zeppe.be – verkeersveiligheid op maat van kinderen.

 • www.kjt.org – kinderen kunnen hier met hun kleine of grote problemen terecht.

 • www.mybee.nl – gratis veilige kinderbrowser voor kinderen tot 11 jaar.


Links voor jongeren :

 • www.zapmagazine.be – nieuwtjes over bands en celebs, wedstrijden en jongeren-thema’s.

 • www.opnleerhuis.be – online leerstof voor de lagere school en het secundair onderwijs.

 • www.boekenzoeker.org – boekenzoeker voor de leeftijd van 8 tot 18 jaar.

 • www.kinderrechtswinkel.be – informatie over kinderrechten.

 • www.jongereninformatie.be – weetjes, adressen, tips over seksualiteit, school reizen.

 • www.jip.orginformatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting.

 • www.weljongniethetero.be – voor jongeren met vragen over hun geaardheid.

 • www.druglijn.be – info en vaak gestelde vragen over druggebruik.

 • www.allesoverseks.be – informatie van Sensoa over seksualiteit.


Sporten is gezond !


Onze school is een fervent voorstander van het principe “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Atletieksport is bijzonder goed geschikt voor de lichamelijke ontwikkeling van jonge kinderen. In Ronse beschikt de Koninklijke Atletiekclub “ASSA” over een eigen sportstadion “Maurice Vande Wiele” in de Vierdemaartlaan (105-107). Elke dinsdag- en donderdagnamiddag is er training vanaf 17.30 u.

Inschrijven kan bij de heer Ghislain BLANQUART, Blauwesteen 83 – 9600 Ronse (tel. 055/ 21 41 66 – GSM 0496/ 33 42 99).


SPORTACADEMIE DECROLY
Voor wie ? Alle leerlingen van 1ste t.e.m. 3de leerjaar

Waar ? Op school, in de turnzaal (Hoofdgebouw – Koningin Astridplein)

Wanneer ? Iedere donderdag : 15.40 u. – 16.30 u.

De kinderen die niet opgehaald worden, worden nadien naar de Buitenschoolse Kinderopvang gebracht.Prijs ? € 1 per les of € 10 voor de volledige reeks

Je moet NIET vooraf inschrijven, gewoon komen en betalen.


Programma ?


Breakdance

20/09 - 27/09 - 04/10

Circus

11/10 - 18/10 - 25/10

Tennis

08/11 - 15/11 - 22/11

Ropeskipping

29/11 - 06/12 - 13/12INFO:

Sportdienst, Leuzesesteenweg 241; 055/33.99.21

In samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen


Tennisstage

Half juni organiseerde SVS (= Stichting Vlaamse Schoolsport) een tennisinitiatie in Ronse : meer dan 20 sportieve leerlingen daagden op om een leuke tennisnamiddag te beleven in TC Park. Na echte technieken ingeoefend te hebben werden zelfs kleine wedstrijden gespeeld !  Proficiat aan alle deelnemers !Basisschool “Dr. Ovide Decroly” behaalt het tweede MOS-logo !
Onder impuls van Juf Melissa (3de leerjaar B – Hoofdgebouw) en Juf Stéphanie (1ste leerjaar – Wijkschool “Germinal”) heeft het MOS-team heel wat initiatieven ondernomen met het oog op het behalen van het tweede MOS-logo. Dankzij hun krachtdadige inzet behaalt onze basisschool dit logo en op woensdagnamiddag, 24 oktober e.k. vindt de logo-uitreiking plaats.
Dank aan alle leerkrachten die zich gedurende het voorbije schooljaar hebben ingezet voor M(ilieuzorg) O(p) S(chool).

VRIENDSCHAP

Vriendschap is een schat om te koesteren. Ze is even breekbaar als porselein, dat voorzichtig moet worden behandeld, want net als porselein wordt ze, eenmaal gebroken – en al heb je de stukken vrijwel onzichtbaar weer aan elkaar kunnen lijmen – nooit meer het kleinood dat ze geweest is.


Verjaart uw kind binnenkort ?

Ouders vragen ons dikwijls hoeveel kinderen in de klas van hun kind zitten, welke attentie ze best kopen, enz. Soms schenken ouders aan ieder kind van de klas een zakje snoep, maar wij vinden dat niet zo’n goed idee omdat het zeker niet gezond is ... Mogen wij u een leuker alternatief voorstellen ? U zorgt voor een cake of taart en een glaasje fruitsap of appelsap ... Zo denken wij in de eerste plaats aan de gezondheid van onze kinderen. Bovendien biedt u ons de mogelijkheid om een leuk verjaardagsfeestje te organiseren in de klas ! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking ...


Wil je graag eens weten hoeveel mensen jouw familienaam dragen ?

Via onderstaande site kom je meteen te weten hoeveel familienaamgenoten je precies hebt :http://www.familienaam.be

Pluralistische actiedag voor Levensbeschouwelijke Vakken


Eind juni jl. brachten alle leerlingen van het 6de leerjaar (A-B) een bezoek aan de Protestantse Kerk, de Grote Moskee en de Sint-Martinuskerk te Ronse.

De Protestantse Dominee geeft op een bevattelijke wijze

uitleg over het protestantse geloof.

 

 

 

De leerlingen luisteren aandachtig naar haar uitleg. 

De leerlingen brengen een bezoek aan de Grote Moskee.


Meester Mouloud geeft uitleg over de islam.

Onder begeleiding van Juf Anne DE VUYST gingen de leerlingen van het 5de leerjaar (A-B) naar het bedevaartsoord “O.-L.-Vrouw Wittentak”. Boven de berg staat een kapel met een ver en mooi uitzicht over de stad. Rond de kapel staan stenen huisjes die de kruisweg voorstellen. In de kapel kun je bidden en een kaarsje aansteken. Wat verderop staat een kraampje waar de leerlingen kunnen zien hoe "lekkies" gemaakt worden ... en ze mogen er uiteraard ook van proeven !

 

  

In een pluralistische school is er ruimte voor alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke opvattingen naast elkaar.

Pluralisme betekent concreet dat mensen met verschillende overtuigingen in harmonie kunnen samenleven en samenwerken en dat deze samenwerking een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het leven, en de openheid en verdraagzaamheid stimuleert.

GEZONDHEIDSBEVORDERING OP SCHOOL

Gedurende het nieuwe schooljaar zal heel speciaal aandacht besteed worden aan twee verschillende facetten die rechtstreeks verband houden met een goed doordacht gezondheidsbeleid op onze school. Wij denken in de eerste plaats aan de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind en zullen er samen naar streven dat uw dochter/zoon succes-ervaringen kent op school. Voor wat de verdere uitbouw van sociale relaties betreft, willen wij uw kind een fair play leren hanteren en het ook leren omgaan met verliezen.

Hiertoe werd een convenant afgesloten door Juf Cathy PENSON, leerkracht Lichamelijke Opvoeding en beleidsverantwoordelijke voor Gezondheidsbeleid op onze basisschool.ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER 2012


Datum

Activiteit

Maandag, 03/09 – om 09.00 u.

Start van het nieuwe schooljaar

Leuke animatie voor leerlingen van het 1ste leerjaar A – B – C – GerminalVrijdag, 14/09 – om 19.00 u.

Open-klas-avond (1ste t.e.m. 6de leerjaar) = infoavond voor alle ouders, zowel in het hoofdgebouw (Koningin Astridplein) als in Wijkschool “Germinal”

Maandag, 17/09

Oproep aan alle ouders om lid te worden van onze oudergroepering

Woensdag, 19/09 – om 13.30 u.

Interscholencross ‘t Rosco

Week van 24/09 t.e.m. 28/09

Oefening busevacuatie (1)

Veiligheid boven alles !Zaterdag, 13/10 – om 18.30 u.

Breughelavond

(goed gevulde vlees- en kaasschotel)

Iedereen welkom ! Uitnodiging volgt.


Dinsdag, 16/10 – vanaf 08.10 u.

Schoolfotografie (Hoofdgebouw)
Noteer nu alvast reeds in uw agenda :

Lentefeest

Feest van de Vrijzinnige Jeugdzondag, 17 maart 2013

Eerste Communie

Plechtige Communiedonderdag, 09 mei 2013

zaterdag, 04 en zondag, 05 mei 2013Opendeurdag

zaterdag, 18 mei 2013


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina