Een zoutkorrelDovnload 21.23 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte21.23 Kb.
cursusjaar: 2010-2011 PENTA – Info datum: 6 december 2010EEN ZOUTKORREL
Omhoogkijken
God,
Soms kruipen we weg in onszelf,

als donkere wolken

boven ons samenpakken.

Soms raken we in de put

door nare ervaringen.

We vergeten omhoog te kijken

of hebben daar de kracht niet voor.

Soms gaan we door een tunnel van verdriet

en twijfelen we of we ooit

weer licht zullen zien.


Geef ons dan mensen

die iets van uw licht uitstralen.

Die ons opzoeken

als we het niet meer zien zitten.

Die voor lichtpuntjes zorgen

en een uitweg wijzen.


We danken voor uw licht

dat deze wereld aanraakt.

Dat zichtbaar werd in uw kribbe,

dat nog steeds mensen in beweging brengt.

We danken u

voor wat vóór ons ligt:

uw toekomst,

waarin het altijd licht zal zijn.


DEMOAVOND

Aanstaande dinsdag, 7 december, komen ruim 90 leerlingen met hun ouders Bahûrim bezoeken. We zijn blij dat er voor onze school zoveel belangstelling is. Veel van onze huidige leerlingen hebben aangegeven bereid te zijn om bij de docenten te assisteren tijdens de demoavond. Daarvoor al bij voorbaat hartelijk dank!


KERSTGALA

Dinsdagavond 14 december zal het kerstgala plaatsvinden op Bahûrim. De smokings en galajurken zijn door de meeste leerlingen al geregeld (Let dit jaar ook op de schoenen!). Tijdens de danslessen hebben de derdejaars flink geoefend op de salsa en de cha-cha-cha. De BRA-commissie heeft als thema ‘Viva Las Vegas’ uitgekozen. Amerikaanse glitter en glamour, mooie auto’s, een rode loper, Elvis Presley, roulette, verkiezing van de Queen and King. Als speciale gast komt dit jaar Magic Entertainer Sudesh Roman langs. DJ Jeffrey en Danny van dansschool Ri-Jo zullen het feest compleet maken.

Punt van aandacht: Er is een alcoholcontrole bij de ingang; iedereen die gedronken heeft wordt de toegang geweigerd! Tevens worden de ouders telefonisch op de hoogte gesteld.

We rekenen op een gezellige avond.


KERSTMUSICAL EN KERSTVIERINGEN

De betrokkenen bij de kerstmusical ‘De Erfenis’ zijn nog steeds druk aan het oefenen. Het decor is bijna klaar en de spelers kennen hun rol steeds beter.

Op donderdag 16 december spelen ze de kerstmusical maar liefst vier keer. Tweemaal voor belangstellende basisscholen, voor de leerlingen van leerjaar III en IV en voor de ouders, familie en overige belangstellenden.

De voorstelling voor de ouders, familie en overige belangstellenden start om 20.30 uur.

Op vrijdagochtend is er tenslotte nog een voorstelling voor de leerlingen van leerjaar I en II.
Vrijdagochtend is er een kerstontbijt voor de leerlingen van leerjaar I en II. Aanvang 8.30 uur, aansluitend bekijken zij de uitvoering van de kerstmusical. Rond 11.00 uur zullen de leerlingen uit zijn.
AANVANG LESSEN MAANDAG 3 JANUARI 2011

Maandagochtend 3 januari beginnen de lessen om 9.45 uur!!! Het personeel heeft voorafgaand een korte nieuwjaarsbijeenkomst.AMNESTY INTERNATIONAL

Op vrijdag 10 december ,de dag van de rechten van de Mens, organiseert Amnesty Brielle weer een fakkeltocht.

Het beginpunt is zoals gebruikelijk bij het 4 mei monument bij de Catharijne kerk. Rond 18.45 zullen de fakkels worden uitgereikt en vanaf 19.00 uur gaat het in optocht naar het “” Monument van de rechten van het kind”” op de stadswallen. Leerlingen van scholen in Brielle zullen hierbij betrokken zijn. Het eindpunt is in ”De Infirmerie” waar we bij elkaar komen voor een kopje koffie of fris.

Een aantal leerlingen van Bahûrim zal in de Infirmerie liederen uit de Kerstmusical ten gehore brengen. Er is ook de gelegenheid om de kraam van Amnesty International te bezoeken en meer informatie te krijgen over de acties.

Speciale actie wordt dit jaar gevoerd voor Myanmar(Birma).

De petitie is gericht aan de autoriteiten van Myanmar (Birma) met de oproep om 38-jarige Su Su Nway onmiddellijk vrij te laten. Su Su kreeg acht en een half jaar gevangenisstraf omdat ze deelnam aan een vreedzame demonstratie en een spandoek ophing. Su Su Nway werd schuldig bevonden aan landverraad en aan het 'verstoren van de openbare rust'. Su Su zit in de Hkamti-gevangenis, 1900 kilometer van de hoofdstad Yangon, waar haar familie woont. Amnesty beschouwt haar als gewetensgevangene en vraagt om haar onmiddellijke vrijlating.


“Kaarsjes in restaurants”

Er zullen dit jaar op 10 december ook meer dan 140 kaarsjes branden in 10 Brielse Restaurants om extra aandacht te vragen voor de “Dag van de Rechten van de Mens”.

Amnestygroep Brielle wil hierbij alle deelnemende restaurants bedanken voor hun gastvrijheid om kaarsen voor Amnesty te laten branden.
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 49

06-12 publiceren PENTA-Info 7 / bijeenkomst Raad van Curatoren op Bahûrim, 19.30 uur / bestuurlijk overleg Brielle 13.30 uur / mw. Stam geeft voorlichting over Amnesty International aan leerjaar I en II / directieoverleg Bahûrim

07-12 directieoverleg op Jacob van Liesveldt / voorbereiding demoavond vanaf 14.20 uur / demoavond 19.00 uur / opstapklas Engels / mw. Stam geeft voorlichting over Amnesty International aan leerjaar I en II

08-12 bijeenkomst adoptiescholen in het EIC-gebouw 15.30 uur

09-12 Excursie leerjaar IV naar Den Haag / sectororiëntatie leerjaar II bij Zadkine College

10-12 Stille tocht Amnesty International
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 50

13-12 directieoverleg Bahûrim

14-12 directieoverleg op Jacob van Liesveldt /

opstapklas wiskunde / voorbereiding kerstmusical 13.00-14.30 uur / ZAT-overleg BM 9.00-10.30 uur / voorbereiding kerstgala vanaf 14.30 uur / kerstgala

15-12 vergadering PENTA medezeggen-schapsraad (onder voorbehoud) / overleg ICT BM 9.00-9.45 uur / voorbereidingen kerstmusical

16-12 kerstmusical voor leerlingen basisscholen, ouders, belangstellenden en leerjaar III en IV

17-12 kerstontbijt leerjaar I en II 8.30 – 9.15 uur / kerstmusical voor leerjaar I en II 9.30 – 11.00 uur / gezamenlijk opruimen / aansluitend bijeenkomst personeelACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 51 EN 52

Kerstvakantie!!!!
De lessen in 2011 beginnen op maandag 3 januari om 9.45 uur!!!
HET PERSONEEL VAN PENTA COLLEGE CSG BAHÛRIM WENST U

PRETTIGE KERSDAGEN EN EEN GEZOND 2011!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina