Ehp5 for sap erp 0


Processtappen Kostenplaats StamgegevensDovnload 298.7 Kb.
Pagina4/8
Datum20.08.2016
Grootte298.7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Processtappen

 1. Kostenplaats Stamgegevens


Gebruik

In dit document creëert u een kostenplaats. U kunt bepalen of u een kostenplaatsgroep moet creëren. Vervolgens onderhoudt u de omslagcyclus.SAP Best Practices bevatten voorbeeldstamgegevens van CO die worden gecreëerd bij de installatie van SAP Best Practices. In het document CO Overview Master Data vindt u een compleet overzicht. Dit document is toegewezen aan de bouwstenen van laag 0.Procedure

Voor deze activiteit voert u het scenario Kostenplaatsen en kostenplaatsgroepen creëren (155.03) volledig uit.


  1. De geldigheid van de versie voor de huidige begrotingsperiode controleren


Gebruik

Bij deze activiteit controleert u of de versie geldig is voor de huidige begrotingsperiode.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Huidige instellingen Versies verzorgen

Transactiecode

S_ALR_87005830

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie PlanningPlanning: voorbereiding  Versie in CO-gebied verzorgen

 1. Dubbelklik op Instellingen van versie in CO-gebied verzorgen

 2. Voer op het scherm werkgebied vastleggen de waarde 1000 in als het controllinggebied.

 3. Selecteer op het scherm Algemene versiedefinitie versie 0 en dubbelklik op Instellingen per boekjaar.. Zorg ervoor dat voor het huidige begrotingsjaar Planintegratie en kopiëren toegestaan zijn geselecteerd en dat Versie geblokkeerd is gedeselecteerd.

 4. Als het huidige begrotingsjaar niet wordt getoond, kiest u Nieuwe gegevens om het jaar toe te voegen.

 5. Herhaal bovenstaande stappen voor versie 1 en versie 2.

 6. Kies Opslaan.

Resultaat

De versie is bijgewerkt.


  1. Werkelijke gegevens of begroting van voorgaand jaar kopiëren

   1. Optie 1: werkelijke gegevens van voorgaand jaar kopiëren


Gebruik

Bij deze activiteit kopieert u gegevens van het voorgaande jaar als basis voor de jaarlijkse operationele planning (AOP).Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Planningshulp Kopiëren Werkelijk naar plan

Transactiecode

KP98

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Planning Planning: kostenplaatsen Werkelijk naar gepland kopiëren

 1. Selecteer Alle kostenplaatsen op het scherm Werkelijk naar plan kopiëren: beginscherm.

 2. Vul in het vak Referentie (werkl) een periode en boekjaar in. Vul perioden en een boekjaar in waarvan u de gegevens wilt kopiëren.

 3. Vul in het vak Doel (Plan)versie 2 in. Vul ook een periode en boekjaar in. Vul perioden en een boekjaar in waarnaar u de begrotingsgegevens wilt kopiëren.

 4. Selecteer in Werkelijke gegevens de optie Alle werkl. gegevens en klik op de knop Selectie.

 5. In het dialoogvenster Werkelijke gegevens maakt u de volgende instellingen:

-In de sectie Primaire Kosten/Opbrengsten markeert u Primaire Kosten

-In de sectie Overige werk. gegevens markeert u Statistische kengetallen, Prestatiehoeveelheden en Tarieven. 1. Selecteer Niet wijzigen in Bestaande plangeg.

 2. U kunt desgewenst Test Run selecteren. Kies vervolgens Uitvoeren.

Resultaat

De gegevens zijn gekopieerd van werkelijke gegevens naar versie 2.Het hangt af van de status van de budgetplanning of er al planninggegevens bestaan in CO versie 2. De indicator “Niet wijzigen” zorgt ervoor dat deze gegevens niet worden overschreven of gewijzigd. Dit leidt tot foutmeldingen in het logverslag, zoals: “The planning record already exists”. Dit is geen fout, maar een melding dat de planninggegevens in dit geval niet zijn vervangen.

Om de rapporten weer te geven, gebruikt u transactiecode KSBL of S_ALR_87013633 (menupad Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Infosysteem Verslagen voor kostenplaatsadministratie

Voor KSBL: Planningsverslagen Kostenplaatsen: planningsoverzicht

De AOP van het voorgaande jaar is een aanvulling op de daadwerkelijke cijfers.

Voor S_ALR_87013633: Rapportage Kostenplaatsen: Werkelijk/plan/afwijking/voorgaand jaar)

Er zijn waarschijnlijk gegevens beschikbaar van ongeveer 10 maanden, afhankelijk van de timing van het begrotingsproces.


   1. Optie 2: begroting van voorgaand jaar kopiëren


Gebruik

Bij deze activiteit kopieert u de begroting van het voorgaande jaar als basis voor de AOP. U kunt dezelfde functionaliteit gebruiken om de aangepaste plangegevens te kopiëren van versie 2 naar versie 0 (u hebt optie 1 al uitgevoerd).Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Planningshulp Kopiëren Plan naar plan

Transactiecode

KP97

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Planning Planning: kostenplaatsen Planning kopiëren

 1. Selecteer Alle kostenplaatsen op het scherm Planning kopiëren-beginscherm.

 2. Vul in het vak Operatie (Plan) een periode en boekjaar in en Versie 0. Vul de werkelijke gegevensperioden en boekjaar in waaruit wordt gekopieerd.

 3. Vul in het vak Doel (Plan) versie 2 in. Vul ook een periode en boekjaar in. Vul perioden en een boekjaar in waarnaar u de begrotingsgegevens wilt kopiëren.

 4. Selecteer Alle plangegevens in Plan Gegevens. Selecteer Niet wijzigen in bestaande plangeg.

 5. U kunt desgewenst Test Run selecteren. Kies vervolgens Uitvoeren.

Resultaat

Het hangt af van de status van de budgetplanning of er al planninggegevens bestaan in CO versie 2. De indicator “Niet wijzigen” zorgt ervoor dat deze gegevens niet worden overschreven. Dit leidt tot foutmeldingen in het logverslag, zoals: “The planning record already exists”. Dit is geen fout, maar een melding dat de planninggegevens in dit geval niet zijn vervangen.

De AOP van het voorgaande jaar is een aanvulling op de daadwerkelijke cijfers.

U kunt een rapport genereren met transactiecode KSBL.

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Infosysteem Verslagen voor kostenplaatsadministratie  Planningsverslagen  Kostenplaatsen: planningsoverzicht

Transactiecode

KSBL

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Rapportages Kostenplaatsen Kostenplaatsen: Planningsoverzicht1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina