Ehp5 for sap erp 0


Geplande afschrijving van activa overboekenDovnload 298.7 Kb.
Pagina5/8
Datum20.08.2016
Grootte298.7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Geplande afschrijving van activa overboeken


Gebruik

Aangezien in de database van de vasteactivaboekhouding de verwachte toekomstige afschrijvingen per activa en per periode worden opgeslagen, is het mogelijk om deze gegevens over te boeken naar de kostenplaatsen die zijn toegewezen aan de stamrecords van de activa.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Planningshulp Overnamen Afschrijving/rente FI-AA

Transactiecode

S_ALR_87099918

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Planning Planning: kostenplaatsen Planning van de primaire kosten: afschrijving/rente

 1. Vul op het scherm Primairekostenplanning Afschrijvingen/rente Afschrijving/rente het bedrijfsnummer 1000 in en waarderingsgebied 20.

 2. Vul in Planningstijdvak het boekjaar en de periode in (van periode 1 t/m 12).

 3. Vul in Andere instellingen voor de planning planversie 2 in en selecteer Totalenverslag.

 4. U kunt desgewenst Test Run selecteren. Kies vervolgens Uitvoeren.

Resultaat

Geplande afschrijving voor nieuwe activa kan worden toegevoegd op kostensoortniveau. Planafschrijving wordt bijgewerkt in de kostenplaats.


  1. Plannerprofiel instellen


Gebruik

Voordat u begint met handmatig plangegevens in te voeren met transacties of met downloads van Excel, moeten we opgeven welk type gegevens we willen plannen (gedetailleerd met vaste en variabele spreiding, de valuta) en met welke planninglay-out. Daarom moeten we een plannerprofiel opgeven.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Planningsprofiel instellen

Transactiecode

KP04

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Planning Planning: voorbereiding Planningsprofiel instellen

 1. Vul op het scherm Planningsprofiel instellen het plannerprofiel YBALL_01 in en kies Enter.

Resultaat

De lay-outs en instellingen van de planning worden standaard ingesteld.


  1. Kostensoorten downloaden naar Excel voor de begroting van inkomsten/uitgaven


Gebruik

Bij deze activiteit downloadt u kostensoorten naar Excel voor de begroting van inkomsten/uitgaven.Voorwaarden

Zie Notes 1094693 en 552915 voor het gebruiken van een Excel-interface als Excel In Place-functionaliteit en zorg ervoor dat de veiligheidsinstellingen voor uw Excel-versie worden ingesteld volgens de beschrijving in de Notes.

Wees u er, voordat u verder gaat, van bewust dat Excel in de volgende stap wordt gebruikt als Excel In Place-functionaliteit. Als de veiligheidsinstellingen niet zijn ingesteld zoals beschreven in de Notes, is het correcte gebruik van de functie niet verzekerd.

De volgende instellingen moeten slechts eenmaal worden toegevoegd. Als de bestandsbeschrijving al bestaat, hoeft u de volgende stappen niet te herhalen.De bestandsbeschrijving is nodig voor het uploaden van de planningkosten in kostenplaatsen naar Excel. De bestandsbeschrijving moet apart worden opgeslagen zodat deze toegankelijk is wanneer u het bestand uploadt. Deze activiteit moet worden uitgevoerd voordat er voor de eerste keer wordt gepland. Controleer de juiste toewijzingen in de volgende stappen:Plannerprofiel YBALL_01 is ingesteld (transactie KP04).Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Planningsprofiel instellen

Transactiecode

KP04

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Planning Planning: voorbereiding Planningsprofiel instellen 1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Huidige instellingen Eigen planningsprofielen creëren

Transactiecode

KP34 (S_ALR_87005852)

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie PlanningPlanning: voorbereiding CO Planningsprofielen bewerken

 1. Selecteer op het scherm Planningsprofiel wijzigen: Overzicht de waarde YBALL_01.

 2. Kies Controlling algemeen.

 3. Kies op het scherm Controlling algemeen wijzigen: overzicht de eerste regel Kostenpl: kostensoorten/prestatieafname.

 4. Kies Layouts controlling

 5. Selecteer op het scherm Layouts controlling wijzigen: overzicht de waarde Y1-101.

 6. Kies Standaardinstelling.

 7. Voer op het scherm Planning kostensoorten/prestatieafnamen: Begin voorparametrisering de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Controllinggebied
  1000
  Versie
  2
  Van Periode
  1
  Tot Periode
  12
  Boekjaar

  Kostenplaatsgroep


  bijvoorbeeld 1000

  Prestatiesoort  Geen invoer voor overheadkosten

  Kostensoort  Geen invoer als de groep is ingevuld

  Kostensoortgroep  bijvoorbeeld 100_CE

 8. Kies Opslaan.

 9. Op het scherm "Layouts Controlling" wijzigen: Overzicht kiest u Opslaan.

 10. Selecteer op het scherm "Layouts Controlling" wijzigen: Overzicht opnieuw de waarde Y1-101.

 11. Kies Standaardinstelling.

 12. Kies op het scherm Planning kostensoorten/prestatieafnamen: Begin voorparametrisering de optie (Andere ->)Ga naar -> overzichtsscherm (F5).

 13. Bevestig de macrowaarschuwing met Macro’s activeren als deze melding verschijnt.

 14. De melding Bestandsomschrijving 01_1P1_YBALL_01_001Y1-101 is gegenereerd wordt weergegeven.

 15. Op het scherm Verzorging van Bestandsbeschrijving verschijnt een Excel-werkblad als Excel In Place-functionaliteit en de algemene informatie die u in stap 8 hebt opgegeven, wordt weergegeven.

Als dit Excel In Place-werkblad niet verschijnt of als de algemene informatie niet wordt weergegeven, mag u de volgende stappen niet uitvoeren. Verlaat deze stap ZONDER op te slaan en controleer of uw veiligheidsinstellingen juist zijn, zoals beschreven in de Notes 1094693 en 552915. 1. Als alle opgegeven informatie van stap 8 wordt weergegeven in het scherm Verzorging van Bestandsbeschrijving, kiest u Alles opslaan.

.

 1. Sluit de transactie.

Op het scherm Layouts Controlling" wijzigen: Overzicht kan, afhankelijk van de systeeminstellingen, worden gevraagd om een customizingorder te creëren.Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Kosten/prestatieafnamen Wijzigen

Transactiecode

KP06

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie Planning Planning: kostenplaatsen Kostensoorten-/prestatieafnameplanning wijzigen

 1. Vul op het scherm Kostensoorten-/prestatieafnameplanning wijzigen: Beginscherm de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Layout
  Y1-101
  Versie
  2
  Van periode
  1
  Tot periode
  12
  Boekjaar

  Kostenplaatsgroep


  bijvoorbeeld 130

  prestatiesoort


  Voer in dit veld geen * in (geen invoer)

  Kostensoortgroep
  100_CE
 2. Om alle relevante kostensoorten weer te geven, selecteert u Op form. gebaseerd en vervolgens Overzichtsscherm (F5).

 3. Bevestig de macrowaarschuwing met Macro’s activeren als deze melding verschijnt.

 4. Op het scherm Kostensoorten-/prestatieafnameplanning wijzigen: Overzichtsscherm verschijnt een Excel-werkblad als Excel In Place-functionaliteit en de algemene informatie die u in het planningsprofiel hebt gedefinieerd, wordt weergegeven.

Als dit Excel In Place-werkblad niet verschijnt of als de algemene informatie niet wordt weergegeven, mag u de volgende stappen niet uitvoeren. Verlaat deze stap ZONDER op te slaan en controleer of uw veiligheidsinstellingen juist zijn, zoals beschreven in de Notes 1094693 en 552915.

Verwijder de laatste rij Kostensoort Totaal. Hef indien nodig de beveiliging van het Excel-werkblad op om deze invoer te verwijderen.


 1. Kies in het menu Office: Bestand Opslaan als en sla de gegevens op voor elke kostenplaats. De bestandsnaam heeft de notatie budget_cc_yyyy_xx...xx. Hierbij is cc de versie, xx...xx de kostenplaats en yyyy het begrotingsjaar.

 2. Sla het bestand op in de Excel-indeling *.xls.

Denk eraan dat u pijlen gebruikt (volgende combinatie) om naar een pagina te gaan en een bestand op te slaan voor elke kostenplaats. Gebruik in Excel de functies Verwijderen, Plakken en Sorteren niet. Voeg nieuwe records onderaan toe.Welke kostenplaatsen moeten worden gepland, is afhankelijk van de omvang.Resultaat

De kostensoorten zijn gedownload naar Excel voor de begroting van inkomsten/uitgaven.

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina