Ehp5 for sap erp 0Dovnload 298.7 Kb.
Pagina7/8
Datum20.08.2016
Grootte298.7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Planomslag uitvoeren


Gebruik

In de loop van de automatische planning van secundaire kosten kunt u secundaire kosten plannen, zowel op waardebasis (als een planomslag) als op hoeveelheidsbasis (met indirecte prestatieverrekening).

Omslag wordt gebruikt voor de toewijzing van primaire en secundaire kosten. De oorspronkelijke kostensoorten worden gecombineerd en toegewezen aan de ontvangende kostenplaatsen binnen een omslagkostensoort.

De omslag wordt gebruikt om de kosten voor gebouwen en onderhoud verder toe te wijzen.Voorwaarden

  • In Customizing moet een planomslagcyclus zijn gedefinieerd.

  • De statistische kengetallen die in de cyclus als referentiebasis worden gebruikt, moeten worden gepland.

  • De zenderkostenplaatsen moeten worden gepland met primaire kosten.

  • Gebruik voor de planomslag kostensoorten met kostensoortcategorie 42.

Voor de planomslag is de volgende cyclus gedefinieerd:

Cycle

Segment

Zender­
kostenplaats


Referentiebasis

Ontvanger

Y_P020

Omslag gedeelde faciliteit (plan)100

Kosten gebouwen en onderhoud1750

Gebouwen en onderhoudbijv. statistisch kengetal 1002 (plan)

Opp. in m²Kostenplaatsgroep 1000

Procedure

  1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie Controlling Kostenplaatsadministratie Planning Verrekeningen Omslag

Transactiecode

KSUB

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Bedrijfscontroller

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Gebruikersrolmenu

Kostenadministratie PlanningPlanning: kostenplaatsen Geplande omslagcyclus voor kostenplaatsen uitvoeren

  1. Vul de vereiste gegevens in op het scherm Planomslag uitvoeren: beginscherm:

Veldnaam

Omschrijving

Gebruikersactie en waarden

Commentaar

Periode

Twee velden

Een getal (van 1 t/m 12)

Maandnummer (jan=1, dec=12)

Vul alleen het eerste veld in. Vul in het tweede veld geen waarde in.Boekjaar
Plan jaar

bijvoorbeeld huidig boekjaar+1

Test run
X

Totdat de run foutloos is

Detaillijsten
X
Cyclus
Y_P020

Gebouwen (plan)Uitvoeren (F8)
Resultaat

De primaire kosten die handmatig en automatisch zijn gepland voor gebouw- en onderhoudskostenplaatsen worden beoordeeld voor de bijbehorende ontvangerkostenplaatsen op basis van de statistische kengetallen.Op de zenderkostenplaats (1750) moeten planwaarden zijn ingevuld. Hierhaal hiervoor zo nodig de stappen in hoofdstuk 4.6-4.8.

Om de bestaande cycli te tonen, kiest u (Andere) Extra Cyclus Weergeven. Kies Enter. Onder ziet u gegevens van Zender /Ontvanger.
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina