Eigengemaakt Home-made Ministerie van binnenlandse zaken The Home officeDovnload 8.71 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte8.71 Kb.
Typical Idioms
1.Home:

Eigengemaakt Home-made

Ministerie van binnenlandse zaken The Home office

Binnenlandse handel Home trade


2.Hoofd:

Aan het hoofd van het bedrijf At the head of the company


3.Op:

Op deze wijze in this way

Op dit uur, ogenblik at this hour, moment

Op zijn verzoek at his request


4.Dragen:

Dragen aan het lichaam to wear

Dragen, vervoeren to carry
5.Up:

Tot nu to up to now


6.In:

Over een week in a week


7.To take:

Hoe lang zul je er werk aan hebben how long will it take you

Een wandeling, een ritje doen to take a walk, a drive
8. :

Breng vader de krant take the paper to father

Breng ons een glas water bring us a glass of water
9. aan:

Hij lijdt vaak aan hoofdpijn he often suffers from headache

Aan boord van het schip on board the ship
10.

Voortel proposel

Aankomst arrival

Weigering refusal

Goedkeuring approval

Ontslag dismissal

Ter beschikking disposal
11.

Het voor en tegen the pro(s) and con(s)


12.


Betekenis meaning

Opinie, mening mening


13.

We hebben er vrij veel geld bij verloren we have lost a good deal of Money over it


14.

Het was bijna onmogelijk it was almost impossible

Bijna niemand hardly anybody

Hij sprak bijna niet he hardly spoke

Hij is bij lange na niet zo knap als zijn broer he is not nearly so clever as his …
15.

Bij die gelegenheid on that occasion


16.

Eet- en drinkgelegenheid Catering-establishment

Slaapgelegenheid sleeping-accommodation
17.

Een bezoek brengen to pay a call


18.

Ik wil alles doen behalve dat I’ll do anything but that


19.

Hij verklaarde ons wat hij gedaan had he explained to us what he had done

Hoe verklaart ge uw afwezigheid how do you account for your absence?

Verklarende aantekeningen explanatory notes


20.

De trein is over tijd the train is overdue


21.

Mag ik u eens aan uw belofte herinneren allow me to remind you of your promiseHet is goed dat ik eraan denk that reminds meDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina