Eind januari 2012 Leesrooster en dienstenDovnload 16.75 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte16.75 Kb.


EIND JANUARI 2012


Leesrooster en diensten


Zondag 22 januari

Oecumenische dienst in de St.Jozefkerk. (zoals gewoonlijk om 10.00 uur) In deze dienst gaan voor vicaris Alfons Woolderink, Henriët Veenstra-Looms en Dick van Bart. Deze dienst is in het kader van de week van het gebed voor de eenheid. Het thema is: Wij zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus, naar 1 Korintiërs 15 : 51 -58. De andere lezingen zijn Habakuk 3:17-19 en Johannes 12:23-26.

De zanggroep Together zal zijn medewerking verlenen aan deze dienst.

Er is ook oppas en kindernevendienst. Na de dienst drinken we samen koffie.


Zondag 29 januari


4e zondag van Epifanie: Het thema is: Een echte apostel. De lezingen zijn uit Deuteronomium 18:15-20 en 1 Korintiërs 9:1-18. waarschijnlijk zal in deze dienst ook herbevestiging van een aantal ambtsdragers zijn en het afscheid van een aantal oudgedienden.

Taizéviering


Noteert u maar vast zondag 5 februari! Dan is er weer een Taizéviering die om 19 uur begint in de NOACH-kerk.

In het volgende blad meer daarover.Koffieochtend


De volgende koffieochtend is op 1 februari om 9.30 uur in NOACH.

Pastoraal uur


Op vrijdag 3 februari is er om 15.00 uur een pastoraal uur, waarin Henriët Veenstra-Looms voorgaat

Doopgesprek

Op 25 januari is er een doopgesprek in NOACH voor de doopdienst van 5 februari. We verwachten graag beide doopouders om 20.00 uur. Suggesties in de vorm van liederen of gedichten zijn welkom.


We vergaderen:

dinsdag 24 januari om 19.30 uur vergadert de wijkkerkenraad

donderdag 26 januari om 9 uur de Werkgroep Eredienst

eveneens op die donderdag 26 januari om 20 uur: Coördinatorenoverleg.

Bovenstaande vergaderingen vinden alle plaats in onze wijkkerk NOACH

Op dinsdag 31 januari vergaderen de moderamina van NOACH en De Bleek in de Bleekkerk om 19.30 uur.

Op woensdag 1 februari buigt een groepje mensen zich over het tot stand komen van een nieuwe handleiding voor het werk van de ouderlingen. Zij komen bijeen om 20 uur in wijkkerk NOACH.

Sectie 1 t/m 5

Zieken


In ZGT verbleven mw. H. Gombert-Niehaus (Beethovenlaan 99, 7604 GD). Zij is inmiddels voor revalidatie naar Eugeria. Mevr. A. Brouwer ( Rappersweg 33, 7603VR) heeft in het ZGT in Hengelo een heupoperatie ondergaan. Dhr. P. Bonthond uit Aadorp (Eikenlaan 77, 7611 AW) onderging in de laatste week van december een oogoperatie, maar hij is –als het allemaal goed is- inmiddels weer thuis. ( Henriët Veenstra-Looms)

Mw Slot (Ootmarsumsestraat 343) heeft (sinds een maand) een nieuwe knieprothese gekregen en is druk doende met revalideren. Ze maakt het naar omstandigheden (de pijn) goed. Haar man is haar tot grote steun.

Mw Dinie Kuipers-Middag is sinds maandag weer thuis. Of er nabehandeling volgt is nog onduidelijk. Volgende week zal ze hierover een gesprek hebben in het ziekenhuis. Misschien is het aardig om haar een kaart te sturen. Haar adres is: Hagenstraat 85 7607 EZ.

Henk Preuter (Posthuislaan 34) is ernstig ziek en wordt voor verschillende medische problemen behandeld. Hij en zijn vrouw ondergaan dit alles zo kalm mogelijk. Medeleven wordt op prijs gesteld.

Mw Broekhuis (A. Steenhagenstraat 5) is geopereerd en wordt nu bestraald in het ziekenhuis in Enschede. Een zware tijd voor haar. Gelukkig helpt haar vriend haar zo goed als hij kan.

Ik ben in het opnoemen van de zieken niet helemaal volledig, ik weet het. Maar als ik niet precies weet hoe het zit, zeg of schrijf ik liever niets. Als een dokter zich vergist en het verkeerde been amputeert, is dat natuurlijk een ramp voor de persoon in kwestie. Maar vergissen is voor een dominee helemaal geen optie, omdat volgens Herman Finkers, in de hemel altijd het goede been wordt geamputeerd. …….

Ik wens alle zieken van harte beterschap en veel geduld en doorzettingsvermogen. Wie weet komt het dit jaar allemaal wel goed….. Jan Willem de Vos

In memoriam


Op 19 december is Geertje Knol op de leeftijd van 79 jaar in ZGT locatie Almelo overleden. Geke werd in Almelo geboren in een gezin bestaande uit zes kinderen. Ze bewaarde prachtige herinneringen uit haar jeugd, b.v. de gezelligheid rond de kerstdagen. Na de lagere school heeft ze de meisjesvakschool gevolgd. Vervolgens heeft ze gewerkt bij Stellema textiel. Daar ontmoette ze Jan van ’t Rot waarmee ze in het huwelijk is getreden. Samen kregen ze drie kinderen die een fijne jeugd hebben gehad. Helaas hield het huwelijk geen stand en liep uit op een echtscheiding. Daarnaast kampte Geke met een gezondheid die te wensen overliet. Ze heeft hartoperatie ondergaan en het lopen ging steeds moeizamer. In Eugeria bezocht Geke de kerkdiensten en nam deel aan de bijeenkomsten van de Bijbelgespreksgroep. Ze was een zorgzame vrouw met een geweldige smaak voor interieurinrichting en kleding. Altijd verzorgd eruit zien, was haar levensmotto! Het geloof in God gaf haar steun in moeilijke tijden. Er waren gebeurtenissen in haar leven waardoor ze God niet kon ervaren, situaties die een grauwsluier over haar leven legden. En toch het vertrouwen dat God de wacht houdt, ook in de donkere nacht. En in die nacht mogen ervaren hoeveel mensen er bij haar op bezoek kwamen, een oude bekende die even langs kwam, een telefoontje, iemand die voor haar bad. Het is goed om te zien dat God werkelijk Zijn hand boven ons hoofd houdt. En ons op Zijn handen draagt. In de dienst van Woord en Gebed die plaatsvond op vrijdag 23 december hebben we uit I Kor. 13 gelezen. De liefde waar God in de Bijbel over spreekt is allereerst de liefde van God, een werkelijkheid midden in deze wereld. God die ons liefheeft, naar ons omziet, met ontferming bewogen is. Moge het licht van het Kerstfeest haar kinderen en kleinkinderen troosten in deze moeilijke periode.

Mw. ds. J.D. Vedders - DekkerOverleden


Ons bereikte het bericht dat Anna de Haan-Klein is overleden op 2 januari in het hospice van het Meulenbelt, Zij was geboren op 23 april 1934 te Leeuwarden en. Ze is overleden en in stilte begraven. Ze woonde aan de Roskamstraat. We wensen allen die verdriet hebben om haar dood Gods nabijheid toe.

Kroonjarigen februari


2 febr. Mw. E.C. Jansen-Baayen, G.B. Vloedbeldlaan 23, 7602 TN

15 febr. Mw. H.F. Boerman-Riezebosch, Vissedijk 29, 7602 CP

22 febr. Mw. C.B. Heetebrij-v.d. Zee, G.B. Vloedbeldlaan 22, 7602 TM

Verantwoording


Door mw. ten Hoeve, ouderling in sectie 1, werd mij een enveloppe overhandigd met daarin € 50,-- aan kleingeld voor de boodschappenmand. Zij ontving dat van een gemeentelid.
Met hartelijke groet,
Henriët Veenstra-Looms

Sectie 6 t/m 11

In memoriam


Op 8 januari is overleden Wim (Gerrit Willem) Maneschijn. Hij was 88 jaar. Hij was geboren in Daarle en is overleden in het ziekenhuis in Almelo

Door zijn werk was hij bekend bij veel mensen. Zo was hij conciërge bij de Chr. MTS en daarna koster in de Noorderkerk, de latere Emmaüskerk. Hij woonde sinds een paar maanden met mw. Kosters in Parkstede (Rustweg 44). Zijn dochters omschreven hem als een 'mensenmens'. Iemand die kon genieten van het leven.

Maar ook de moeilijkere dingen kon hij nemen. De dingen waar je geen invloed op hebt en die je overkomen, zoals op het laatst zijn ziekte. Hij zei dan: Zo gaat het.

Hij was zorgzaam en lief. Hij was altijd heel actief.

Vrijdag namen we afscheid van hem met een dankdienst in de Pnielkerk. Ook het Almelo's Christelijk Mannenkoor zong, waar hij erelid van was.

Hij was gek op zijn kleinkinderen en ging overal mee naar toe. Kleinzoon zong het Pie Jesu en Scotty drumde voor opa. Een vriendin van de familie die humanistisch raadsvrouw is, vertelde over zijn leven en we stonden stil bij lezingen uit Exodus 3, waar Mozes vraagt namens wie hij moet spreken. En God maakt zich dan bekend als: Ik ben die er zijn zal. En uit Romeinen 12 hoorden we o.a. de woorden: Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt.

Hij vertrouwde er op dat er voor hem ook wel een plaatsje boven zou zijn.

In dat geloof namen we afscheid van hem en we wensen mw. Kosters, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die verdriet hebben om zijn dood Gods nabijheid toe.


Zieken

In het ZGT-ziekenhuis in Almelo is opgenomen mw. Broekhuis-Praas, Biesterweg 37. In Medisch Spectrum Twente, Enschede is opgenomen mw. Barja Kist-Stronks, Weldam 68. We wensen hun en zieken thuis Gods nabijheid toe.


Met hartelijke groet,
Dick van Bart
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina