Eind september 2013Dovnload 13.97 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte13.97 Kb.Eind september 2013

Leesrooster en diensten
Zondag 22 september:
1e zondag van de herfst. De heer Bert Kozijn zal dan voorgaan. Het thema voor de nevendienst is: Zorgen. De lezingen zijn: 1 Koningen 17:1-16 en Lucas 16:1-17.


Zondag 29 september: Schooldienst met de Zegge. Alle kinderen blijven in deze dienst in de kerk. Alle kinderen, leerkrachten, vaders en moeders, opa’s en oma’s en alle andere mensen van harte welkom in deze dienst.
Zieken

Mw. Jolanda Runhaar, Jan Janslaan 40 keerde uit het ziekenhuis naar huis terug.


In memoriam
Op 23 juli jl. is Francien Dekker – de Nood op de leeftijd van 80 jaar plotseling overleden. Mijn moeder is geboren op een boerderij in Middelburg in een gezin bestaande uit vier kinderen. Ze heeft een fijne jeugd gehad. Ze vertelde regelmatig leuke anekdotes uit die tijd. Na de lagere school ging ze naar de huishoudsschool. Ze had liever een andere vorm van onderwijs genoten, maar dat lag destijds anders. Gelukkig werd er Frans gedoceerd en van deze lessen heeft ze genoten. Op 22-jarige leeftijd is ze met Marinus Dekker getrouwd. Hoewel mijn ouders karakterologisch enorm verschillen hebben ze een goed huwelijk van meer dan 57 jaar gehad. Mijn vader was haar stuur en rots in de branding. Hij bepaalde de koers, hoewel dat voor mijn moeder niet altijd meeviel. Desondanks kreeg ze alle ruimte om zich in te zetten voor de mensen om haar heen. Ze was ook een maatschappelijk geëngageerd mens die breed georiënteerd was. Vele vormen van vrijwilligerswerk heeft ze verricht, zoals haar inzet voor het oecumenisch project ‘De Lange Jan’ in Middelburg. Helaas verslechterde de gezondheidssituatie van mijn vader en besloten mijn ouders om naar Almelo te verhuizen, zodoende kon ons gezin er voor volledig voor hen zijn. Meer dan twee jaar hebben ze in Buurstede gewoond.

Tijdens de dienst van Woord en gebed die plaatsvond op 29 jl. in de aula van het uitvaartcentrum in Middelburg hebben we psalm 91 gelezen. Schuilen bij God, daar ben je veilig. In het vertrouwen dat niemand je kan scheiden van de liefde van God die er is in Jezus Christus onze Heer.

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle steun en liefde die we mochten ontvangen in de afgelopen periode!
Ds .Rienke Vedders - Dekker
Op 3 september is Abraham Hendrik Ledeboer op de leeftijd van 85 jaar in het woonzorgcentrum ‘De Elshof’ in Almelo overleden. Hens is geboren in Twente in een gezin bestaande uit vier kinderen. Hij groeide op in de oorlog, een onzekere tijd. Deze periode heeft zijn hele leven invloed op hem gehad. Na de lagere school volgde hij de HBS en de Hogere Textielschool en liep stage in binnen- en buitenland om meer kennis op te doen van het verversvak. Zijn ouders hadden namelijk besloten dat hij na zijn opleiding ging werken in hun ververij. Hij heeft sinds 1953 bij textielveredelingsbedrijf Hofkes in diverse veela commerciële functies gewerkt. Naast studeren en werken hield Hens van zeilen en de padvinderij. Tijdens een bijeenkomst ontmoette hij Hilda Westerink. Op 32-jarige leeftijd trad hij met haar in het huwelijk. Samen kregen ze twee kinderen: Willem en Hannie. Hens was een sociaal voelend mens, met veel belangstelling voor zijn omgeving. Zo was Hens actief als bestuurslid van de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden. En vervulde hij vele taken in andere vormen van vrijwilligerswerk ten behoeve van ouderen en mantelzorgers. Hij was zelf jarenlang mantelzorger voor zijn vrouw Hannie. Helaas verslechterde zijn gezondheid en werd hij opgenomen in het woonzorgcentrum ‘De Elshof’. Hij was een actieve deelnemer aan de pastorale uren. Het geloof was belangrijk voor hem. Echter, hij hield niet van dogmatische vraagstukken. Nee, voor hem vormde het geloof veel meer een inspiratie- en een krachtbron. Zijn motto was: ‘Je staat midden in de wereld en daar sta je dan ook voor. Geven om de mens die je naaste is, dat is de consequentie van het liefhebben van God’. In de dienst van Woord en Gebed die gehouden werd op 9 september in de aula van het crematorium ‘Almelo’ heeft dochter Hannie psalm 23 voorgelezen. Deze psalm stond ook centraal in de uitvaartdienst van Hens’ vrouw Hilda. In allerlei omstandigheden, ook de heel moeilijke is God erbij. Je hebt een plek bij God in Zijn hart en aan Zijn tafel. Dichtbij Hem is het gewoon helemaal goed. Daar kom je echt niets tekort. Zo eindigt de psalm: de eindbestemming van je leven is goedheid en gunst. En daar komt geen eind meer aan.

Moge de Here God zijn kinderen en kleinkinderen troosten in deze moeilijke periode.


Ds. Rienke Vedders – Dekker
Vergaderingen en bijeenkomsten

24 september: Pastoraal beraad

2 oktober: koffieochtend , 9.30 uur

2 oktober, 20.15 reünie Jihlava
Pastoraal uur

Friso: 4 oktober, 15 uur, voorgangetr collega Harry Mondeel


Markt met eigengemaakte producten

Op zaterdag is er voorafgaande aan de startzondag een markt in de kerkzaal van 10-13 uur met allerlei eetwaren, zoals zelfgemaakte jam, vruchtensappen, cakes, taarten, enz. U kunt ook zelf iets produceren, wat t u ter beschikking van de markt stelt. Geeft u dat dan aub wel vroegtijdig aan zodat we weten hoeveel verkooptafels we nodig hebben. Dat kan bij Henk van den Brink, tel. 864350. De opbrengst is voor de kosten van de beamer.Uit de kerkenraad

De eerste vergadering van het moderamen is alweer gepasseerd. Het was weer een mooie start van het seizoen. Gerard, een van onze "nieuwe" kosters heeft ons prima verzorgd met koffie en een koekje. Natuurlijk hebben we teruggekeken op het afscheid van Susan en de Iona adoptiedienst waarin Willie ons inspireerde rondom het thema gastvrijheid. In de komende vergadering van de kerkenraad spreken we verder. Dan zal bijvoorbeeld aan de werkgroep eredienst gevraagd worden wat uit onze adoptiediensten een meer vaste plek in onze vieringen zou kunnen krijgen. Wat is er mooi om vaker te vieren dan die ene keer in het jaar?


Ook gaan we dan spreken over het profiel van een jeugdwerker omdat de AK daarvoor 0,2 fte ( 1 dag per week) beschikbaar heeft gesteld. Een prachtige uitdaging welke we samen met de Bleek gemeente aangaan.

We hebben ook alweer naar een volgende dienst uitgekeken en wel de dienst van de startzondag op 6 oktober. Het belooft een bijzondere en feestelijke dienst te worden waarin we nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen en andere broeders en zusters die nieuwe taken op zich nemen. Het getuigt van een enorme energie en betrokkenheid in onze NOACH gemeente en dat stemt zeer dankbaar. Ik hoor weleens," ik had je al eens willen bellen maar het kwam er nog niet van". Gewoon doen, dan zoeken we naar een rol binnen onze gemeente die goed bij je past. Nu zoeken we bijvoorbeeld nog enkele mensen voor de schoonmaakploeg ( 2 uur per maand!) en voor de kinderoppas voor onze allerjongsten ( enkele zondagen per jaar!). Belangstelling? Laat het weten, we bouwen immers samen aan een bruisende en levende kerk, de warme herberg waar Susan zo mooi over sprak. Maar ook als u andere ideeën hebt over wat u voor de kerk zou willen betekenen, ik hoor het graag en we spreken er in alle rust over. We kijken naar u uit.

De afgelopen week hebben Nannie Dalmeijer en ondergetekende ook nog een bijeenkomst meegemaakt waarin samen met de andere gemeenten in Almelo, onder andere gesproken werd over de verzelfstandiging van de wijken - ik heb daar in een eerdere zondagsbrief al eens over geschreven - de daarbij behorende financiële verantwoordelijkheid en dus ook het punt van geldwerving, zeg maar Kerkbalans. Het was een boeiende bijeenkomst waarbij wij beiden blij waren dat het niet alleen over geldwerving ging maar juist veel meer om de vraag welke gemeente willen we zijn. Dat het in stand houden van een gemeente ook geld kost, begrijpen we allemaal. Maar vooreerst gaat het om "hart en ziel" van de gemeente. En het mooie is dat we daar heel hard aan werken. In elke vergadering van de kerkenraad spreken we erover en maken we stappen vooruit. Een boeiend proces. Op de najaars gemeenteavond komen we daar zeker op terug. Ook alweer een bijeenkomst om naar uit te kijken. Er liggen mooie plannen klaar en de kerkenraad wil dat graag uitleggen maar wil ook weer graag naar u allemaal luisteren om daarna een wijze koers en richting te kiezen. Wij hopen nu alvast op uw komst.

Rob Franken, tel 06 26644508 of e-mail r.ch.franken@home.nl


Oud papier

Op zaterdag 14 september kunt u van 9-12 uur uw oud papier weer inleveren. De opbrengst is voor de wijkkas.


Welkom

Een hartelijk welkom aan de nieuwe pastoraal werker voor de Bleek Helene Westerik die op 22 september bevestigd wordt. Samen met Margo Fransen hoop ik voor te gaan in die dienst. .


Met hartelijke groet,
Dick van Bart
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina