Eindexamen Algebra 1929 mulo nederlands Indië (3 uur) Opgave 1Dovnload 5.2 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte5.2 Kb.
Eindexamen Algebra 1929 MULO Nederlands Indië
(3 uur)
Opgave 1

Opgave 2
Van de 1ste term van een evenredigheid wordt zeker getal afgetrokken; bij de 2de term 3 x dat getal opgeteld; de derde term wordt met 2 x dat getal verminderd en de vierde term met 6 x dat getal vermeerderd. Nu krijgt men achtereenvolgens de getallen 68, 132, 1 en 39.

Welke evenredigheid wordt bedoeld?

Opmerking: Aangegeven dient te worden, welke eigenschappen worden toegepast. Van de hoofdeigenschap der evenredigheden mag echter geen gebruik gemaakt worden.
Opgave 3
Aan het eind van Januari betaalde een huisvrouw voor pond varkensvlees, 2 pond kalfsvlees en 12 pond rundvlees, dat zij deze maand ontvangen had f .

In Februari werd het varkensvlees 5 cent per ons goedkoper en nu was de vleesrekening aan het eind der maand voor 3 pond varkens-, 3 pond kalfs- en evenveel rundvlees als in Januarif 17,55.

Aan het eind van Maart, toen ook de prijzen der beide andere vleessoorten met 5 cent per pnd verlaagd waren, moest de vleeshouwer voor 4 pond varkens-, 3 pond kalfs- en 15 pond rundvlees f 20,50 ontvangen.Hoe duur was iedere vleessoort in Januari?
Opgave 4
Bereken met behulp van logarithmen x uit:

Opgave 5
Als stel dan een vierkantsvergelijking op, waarvan de wortels enDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina