Eindtermen Hike- survival instrukteurDovnload 26.67 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte26.67 Kb.

Eindtermen Hike- Survival instrukteur
Kaart en Kompas

 • De instructeur moet verschillende kompastypen kunnen onderscheiden en de onderdelen van deze kunnen benoemen. • De instructeur moet een positiebepaling kunnen maken met het kompas en eventueel een topografische kaart.
 • De instructeur moet verschillende kaarttypen kunnen onderscheiden zoals stafkaarten, wandelkaarten enz.
 • De instructeur moet alle legenda’s kennen die op een topografische kaart kunnen voorkomen.

 • De instructeur moet de drie noordrichtingen kennen.

Orientatie met behulp van de natuur

 • De instructeur moet vanuit een topografische kaart een route kunnen uitstippelen.
 • De instructeur moet met behulp van de stand van de sterren het geografische noorden kunnen bepalen.
 • De instructeur moet met behulp van een horloge en de zon het globale geografische noorden kunnen bepalen.
 • De instructeur moet met verschillende schaduw methoden het globale geografische noorden kunnen bepalen.


Bivak technieken

 • De instructeur moet de juiste stookplaatsen kunnen vinden of kennis hebben hiervan.
 • De instructeur moet kennis hebben van het koken op een vuur.
 • De instructeur moet kennis hebben van enkele blusmethoden en brandpreventie.
 • De instructeur moet kennis hebben van betrouwbare vuurbronnen zoals aanstekers en dergelijke.


Onderkomens

 • De instructeur moet kennis hebben van verschillende poncho-onderkomens, zoals de lean-to, basha enz.
 • De instructeur moet de basisprincipes kennen van een latrine en de kamphygiëne.
 • De instructeur moet enkel met natuurlijke hulpmiddelen een onderkomen kunnen creëren.


Jachttechnieken

 • De instructeur moet minstens drie ontspanningsmechanismen kennen.
 • De instructeur moet speervallen met struikeldraad kunnen maken of kennis hebben hiervan.
 • De instructeur moet valkuilen kunnen maken of kennis hebben hiervan.
 • De instructeur moet kunnen strikken of kennis hebben hiervan.
 • De instructeur moet verschillende diersoorten kunnen elimineren, villen en deze gereed kunnen maken voor consumptie.


Touwkennis


 • De instructeur moet verschillende touwsoorten kunnen onderscheiden.

 • De instructeur moet touw kunnen onderhouden of kennis hebben hiervan.

 • De instructeur moet touwbanen op kunnen spannen met verschillende opspan-/bandschling- en afbindknopen.

 • De instructeur moet verschillende touwbrugtypes kunnen bouwen zoals,

  • Indianenbrug;

  • Enkele touwbaan;

  • Duo touwbaan.

 • De instructeur moet de volgende knopen kunnen maken en deze voor de juiste situatie kunnen toepassen;

  • Platte knoop;

  • Mastworp;

  • Achtknoop;

  • Dixknoop (opspanknoop);

  • Bandschlingklemknoop;

  • Zaksteek;

  • Bulinknoop (paalsteek-methode).

 • De instructeur moet van een touw met een diameter van ongeveer 10mm een heupgordel en borstgordel kunnen knopen.

 • De instructeur moet de volgende paalverbindingen met touw kunnen maken en in de juiste situatie kunnen toepassen.

  • Paalverlengingsknoop;

  • Driepootverbinding.

 • De instructeur moet kennis hebben van veilige touwverankeringsmethodes en deze kunnen toepassen.

 • De instructeur moet kunnen abseilen aan een dubbel- en enkeltouw. Eisen:

  • Abseiltechniek m.b.v. een acht of een halve mastworp;

  • Inbindmethode dient zonder de kans op materiaalverlies te gebeuren.

 • Alle handelingen m.b.t. de hillwalk/ klettersteig, touwpassages, toggelen en abseilen dienen altijd op een veilige, dus gezekerde, manier tot uitvoering te worden gebracht.Water

 • De instructeur moet verschillende wateropvangsystemen kunnen improviseren of kennis hebben hiervan.
 • De instructeur moet op een geïmproviseerde manier water kunnen zuiveren.

Voedsel

 • De instructeur moet een giftest kunnen uitvoeren en de juiste conclusies hieruit kunnen nemen.
 • De instructeur moet een effectief noodrantsoen kunnen samenstellen.
 • De instructeur moet voor enkele dagen voedsel kunnen inslaan waarbij het draaggewicht en de voedingswaarde een grote rol spelen.Materiaalkennis

 • De instructeur moet verschillende kledingssoorten kunnen onderscheiden en de toepasbaarheid hiervan kunnen benoemen.
 • De instructeur moet een goede kennis hebben van schoeisel en de functionaliteit van deze.
 • De instructeur moet verschillende messoorten kunnen onderscheiden en het onderhouden van deze.
 • De instructeur moet kennis hebben van de volgende bergsportmaterialen en de toepasbaarheid hiervan;

  • Abseil achten;

  • Verschillende soorten karabiners;

  • Katrollen;

  • Bandslinges;

  • Touw.
 • De instructeur moet kennis hebben van tenten en de toepasbaarheid hiervan.
 • De instructeur moet kennis hebben van de verschillende kompassen en hun toepassingsmogelijkheden.
 • De instructeur moet een survivalpakket kunnen samenstellen en de inhoud kunnen toepassen.
 • De instructeur moet kennis hebben van functionele buitensportkleding. • De instructeur moet kennis hebben van bergsporthelmen.


Rivieroversteek

 • De instructeur moet een drijfpakket kunnen maken of kennis hebben hiervan.
 • De instructeur moet een brug kunnen bouwen of kennis hebben hiervan.Fysiologische aspecten survival

 • De instructeur moet de fysiologische waterhuishouding van het menselijk lichaam kennen.
 • De instructeur moet duidelijk op de hoogte zijn van het lichaamsonderhoud (buitensport).


Terrein en weer

 • De instructeur moet kennis hebben van de werking van een lage- en hogeluchtdrukgebied. • De instructeur moet kennis hebben van het weerelement onweer en hoe in een onweerssituatie te handelen.
 • De instructeur moet kennis hebben van weerkaarten met de daarbij behorende afkortingen.


Signalen
 • De instructeur moet het S.O.S. – teken kennen.
 • De instructeur moet de belangrijkste helikopter signalen kennen en kunnen toepassen.
 • De instructeur moet de signalen kennen die vanaf de grond tot de lucht gegeven kunnen worden.
 • De instructeur moet de alpine noodsignalen kennen.


Een aantal extra’s

 • De instructeur dient zich op de juiste manier te verplaatsen door het terrein m.b.t. stijgen en dalen in verschillende terreinsoorten onafhankelijk van de weersomstandigheden. • De instructeur moet op de hoogte zijn van het verzekeringstechnische gedeelte;

 • Eigen reisongevallen verzekering.
 • Tijdens een activiteit dient altijd een EHBO-set aanwezig te zijn. De instructeur dient dit te controleren.
 • De instructeur mag maximaal over een groepsgrootte van 10 deelnemers per activiteit beschikken.
 • Na afloop van een activiteit mag de instructeur geen sporen of afval achterlaten.
 • De regels van het desbetreffende gebied dienen altijd door de instructeur te worden opgevolgd.
 • De instructeur mag nooit onder invloed van alcohol of drugs zijn, wanneer hij of zij in functie is.
 • De instructeur moet kennis hebben van diverse schuilplaatsen (mogelijkheden).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina