Elementaire Bedrijfseconomische ModellenDovnload 13.3 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte13.3 Kb.

Elementaire Bedrijfseconomische Modellen


A.T.J. Vernooij en P. van der Aa
HOOFDSTUK 19 — FINANCIEEL MANAGEMENT
Opgave 19.1 De liquiditeitsbegroting

a. januari februari maart april

beginsaldo €  9.400,- €  27.400,- € 107.400,- -€  59.600,-

mutatie € 18.000,- €  80.000,- -€ 167.000,- €  96.000,-

───── ───── ───── ───── ────

eindsaldo € 27.400,- € 107.400,- -€  59.600,- € 36.400,-

b. De kredietlimiet moet minimaal € 59.600,- zijn.

c. De onderneming hoeft geen extra lang vreemd vermogen aan te trekken. Zij heeft waarschijnlijk geen extra behoefte aan liquide middelen die langer zijn dan een jaar.


Opgave 19.2 Cash management

a. De onderneming schat dat de dollarkoers over drie maanden ligt op: € 1,62.

De onderneming verwacht (zonder optie) te ontvangen: € 324.000,-. Een optie voor $ 200.000,- kost: € 5000,-. De onderneming verwacht (met optie) te ontvangen: € 340.000,-.

Per saldo verwacht de onderneming met behulp van opties te ontvangen: € 335.000,-.

De onderneming doet er (bij deze verwachtingen) verstandig aan zich tegen het koersrisico in te dekken.

b. Als de dollarkoers na drie maanden boven de wisselkoers ligt die vastgelegd is in de optie, zal de onderneming geen gebruik maken van de optie. Per saldo ontvangt de onderneming: € 345.000,-.


Opgave 19.3 Openhouden kapitaalmarkt

a. Intrinsieke waarde onderneming: € 5.300.000,-.

Aantal geplaatste aandelen: 20.000 stuks.

Intrinsieke waarde per aandeel: € 265,-.

b. Winst per aandeel: € 22,50 per aandeel.

Rentabiliteitswaarde: € 225,-.

c. De aandeelhouders zullen daarom liever zien dat er méér dividend wordt uitgekeerd.

Dimensie-analyse: Winst per aandeel: €/jaar / aandelen = €/jaar /aandeel.

Rentabiliteitswaarde: €/jaar /aandeel / %/jaar  = €/aandeel.
Opgave 19.4 De emissie van aandelen (1)

De claimwaarde is: € 45,- /stuk / (7500 / 5000 stuks) = € 30,- /stuk.


Opgave 19.5 De emissie van aandelen (2)

a. De intrinsieke waarde per aandeel is: € 32,50.

De winst per aandeel is: € 5,40.

De rentabiliteitswaarde is: € 45,00 per aandeel.

De emissiekoers is: € 40,00.

b. De aandelenkoers die verwacht mag worden, is: € 46,00 per aandeel.


Opgave 19.6 De emissie van aandelen (3)

a. De conversiekoers is: € 230,-.b. De beurskoers op het moment dat de prospectus wordt vastgesteld, is lager dan de conversiekoers. Anders kan de directie beter een aandelenemissie uitvoeren.

c. Alle obligaties zullen waarschijnlijk geconverteerd worden. Immers, de beurskoers ligt (na vijf jaar) boven de conversiekoers.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina