Elke levensfase is een kans, maar ook een valkuil…Dovnload 37.15 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte37.15 Kb.
“Elke levensfase is een kans, maar ook een valkuil…” (E. Erikson)

(ITW)LevensfasenFasen

I. Zuigeling

II. Peuter

III. Speel- leer fase

IV. schoolleeftijd

Leeftijd

0-2 j

2-4 j

“The terrible two,

de dikke egoïsten”


5-7 j

6-12 j
1ste x evenwicht

Situering

in gefaseerde ontw: 1ste fase belangrijkste

“van symbiose naar individu”1ste ontw v zelfstandigheid: individu krijgt ‘beheer over fcties’

verkenning nieuwe relaties al spelend

leren vb poppenkastWereld verruimt: andere groepsrelatie die gezin overstijgen, intellectuele verruiming vd horizon

Lichamelijke

ontwikkeling- voeden en slapen

- basale fcties ontw: homeostase, t°- en warmteregeling


ORALE-fase

- spierbeheersing: kruipen, waggelen, lopen.

- praten: ‘nee’

- zindelijkheidstrain

ANALE-faseGenitale ontwikkeling zonder seksualiteit
FALLISCHE-fase

Fysiek evenwichtig: turn- en zwemles, piano- of vioolspelen

Psychol ontw:

+ crisisverloop


BASIC TRUST


fundamenteel vertrouwen vb objectpermanentie ‘kiekeboe’ spelletje

AUTONOMIE


(balans tss afhheid en autonomie) toegeven vs opeisen

INITIATIEF


testen van relaties adhv spelletjes

VLIJT


(enthousiaste inzet om beloning) in praktisch vaardigheden en soc relaties

- crisisverloop

BASIC DISTRUST


fundamenteel wantrouwen, onveiligheid, ongewenst en onbemind zijn

AMBIVALENTIE [= nt kunnen kiezen tss autonomie ( agressiviteit) of afh ( vluchten) en nt durven opkomen]

Schaamte en twijfel


SCHULD


Neg ervaringen geeft schuldgevoel verantw zijn voor miserie die optreedt

MINDERWAARDIG-

HEIDSGEVOEL

of valse compensatiepatronenSociale ontwikkeling

individu worden, afscheidbaar v moeder: lichaamsgrens hebben (beschermt en sluit af vanbuiten, voeding, warmte en geborgenheid binnenin)

Vaders tellen nu ook mee: wereld =

gezin met 3 groepen: moeders, vaders, kinderen- rolpatronen: 2 groepen: man en vrouw. Testen waar je bij hoort

- relationeel spanningsveld vb vadertje en moedertje spelen

OIDIPALE-fase


- juf/meester w belang autoriteit naast ouder

- samenspel in groep en met hiërarchie (groepslid)

- relationele vaardigheden w getest vb clown, flebke, bluffer, rebel,…


Weerslag op patho, gebracht bij HA

Persoonlijkheidsprobl:

blijvend gevoel van onveiligheid en beminnenswaardig willen zijn. Vb pers uit instelling, probleemgezin, couveuzekinderen,…Vaak verheffen ze HA tot standbeeld om er later op te kladden. Fouten liggen bij andere, zelf kunnen ze niet kiezen, missen is onmog vr hen

Kinderen spelen actieve rol in gezin: steunen en drukken op bestaande relaties. Indien problemen met kind: vaak probl tss ouders

Onevenwichtige uitbouw met fixatie v enkel vaardigheden en verwaarlozen v andere

Pschychiatrische problematiek (Ψ)

[van regressie nr deze levensfase]PSYCHOSE

geen grenzen, andere normen, geen verschil tss individu en wereld. Ter R/ moet je in hun wereld stappen.

R/ zeer moeilijk: ‘te’ zware psychotherapie


NEUROSE

gebukt gaan en bezwijken onder nle aspecten vh leven, kleinigheden
HYSTERIE provocerend gedrag dat alleen optreedt in relatie tot anderen

WORCOHOLIC

zonder soc interesse

gevaar op minderwaardigheids-gevoel


Fasen

I. Zuigeling

II. Peuter

III. Speel- leer fase

IV. schoolleeftijd

Leeftijd

0-2 j

2-4 j

“The terrible two,

de dikke egoïsten”


5-7 j

6-12 j
1ste x evenwicht

Opstelling als HA

koesteren/ aanraken/ knuffelen/ huidcontact

Onderz kind op schoot van moeder, na TO moeder is troostKind als entiteit beschouwen, hun zelfstandigheid laten voelen

‘Zoen met plakker’

praat met kinderen met fantaisistische overdrijvingDirect en fundamenteel correct praten (mag met bluf en bravoure, maar niet “Waarom? Daarom”

Behandeling als HA

- positieve ondersteuning, steeds opnieuw, jarenlang.

- leidinggevende HA

- schouderklopjes, vertrouwen, stimulere

- boetseren, fitness, timmeren en lich training

- Ψ: GM


- keuzes dr pat zelf nt beslissen vr hen

- helpen kiezen, pos ondersteunen, mislukkingen voorspellen, dedramatiseren

- missen hoort bij het moeten kiezen

- mislukken = je best hebben gedaan, mr er moet een andere oplossing w gezocht.Rolpatronen mee uittekenen: vaders betrokken houden, rechtstreeks met kind praten om moederrol af te zwakken. (praten over de ouderrollen moet niet te correct zijn) vb speltherapie met poppenkast

- Stimuleren van evenwichtige uitbouw tss praktische of soc vaardigheden

- Stimuleren contact met lftsgenoten

- Jeugdbeweging: levensnoodzakelijk maatschapp fenomeen

- Luiheid: mag soms vooral indien te veel gedrevenheid

 vlijt kan ook obsessie worden


Gezinsfasen

Fase 1

Geboorte van een koppel

Twee families bij het ontbijt

Fase 2

Gezin met jonge kinderen

Energie opslorpende groei

Fase 3

Kinderen op school

De schoolpoort die families uit elkaar haalt

Fase 4

Puberteit in het gezin

De adolescent op logie

Fase 5

Lege nest

… en soms toch overvol

Fase 6

Latere gezinsleven

Licht en schaduw in de avonduren, verlies van partner, vrienden,…Begrippen:


  • Mimetische of correctieve scripts:

Script: scenario van je leven

Mimetisch: nabootsen van elementen die je van vroeger van je ouders geleerd hebtCorrectief: nieuwe elementen aanbrengen, corrigeren, lichte veranderingen (miss wel beter tov vroeger)

  • Singulariteit: plotse onverwachte pos of neg gebeurtenis (life-events, maar niet voorspelbaar)

Vb auto ongeluk, zwangerschap

  • Stilstaande tijd: = bevriezen, stagnatie,..

Een leven waarin geen nieus dingen meer gebeuren.

Vb chron zieken vb depressieDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina