Engeland. StadswandelingDovnload 40.74 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte40.74 Kb.

Engeland.Stadswandeling.

 • Hieronder volgt een beschrijving van de bezienswaardighe­den.

 • In het eerste deel beschrijven wij een wandeling, waarbij getracht is de voornaamste en bezienswaardigste colleges zo veel mogelijk op te nemen.

 • Afhankelijk van de tijd die u voor bezichtiging van de afzonder­lijke onderdelen uittrekt, duurt de wandeling 2 à 3 uur.

 • Aanduidingen hoe u moet lopen, zijn tussen de beschrijving opgenomen.

 • Omdat som­mige colleges soms een andere ingang voor toeristen bestemmen, zijn kleine wijzigingen in de route mogelijk.

 • In het algemeen mogen bezoe­kers van colleges vrij rondwandelen in de centrale courts (niet op het gras!) en de kapellen bezichtigen.

 • Vaak zijn ook de tuinen en halls (behalve tussen de middag) toegankelijk. De meeste bibliotheken blijven echter voor toeristen gesloten.

 • Wie ondernemend (zo men wil: brutaal) is, kan door deuren van collegehalls een blik werpen in het interieur, maar u wordt geacht in geen geval trappen te beklimmen om verder door te dringen in het college.

 • Wel komt het steeds meer voor dat men een toegangsprijs (tassen £ 1,50 en £ 3) vraagt voor hetzij het hele college, hetzij een bepaald onderdeel.

 • Dat geldt met name voor de beroemdste colleges.

 • In de examenperiode (midden april  midden juni) kan men omwille van de rust besluiten bezoekers uit het college te weren.

 • Na de wandeling volgt de beschrijving van andere bezienswaardigheden, waaronder liet beroemde Fitzwilliam Museum.


St. Benet’s Church.

 • De (Anglo Saxon) toren uit rond 1025 is het oudste gebouw van Cambridge.

 • Bij het verlaten van de kerk slaat u linksaf.

Corpus Christi College. Werd in 1352 gesticht.

 • De ingang aan Trumping­ton Street leidt naar het neogotische New Court (Wilkins, 1823 27), het 14de eeuwse Old Court kan, hoewel er veel aan veranderd is, beschouwd worden als het oudste en compleetste middeleeuwse binnenplein in Cambridge.

 • De bibliotheek bezit een kostbare collectie manuscripten.

 • U verlaat het college door de hoofdpoort en staat opnieuw in Trumpington Street.

 • U gaat nu linksaf en passeert de 14de eeuwse St. Botolph's Church met zijn mooie 15de eeuwse toren.

Pembroke College. Gesticht in 1347.

 • Er is nog veel origineel, al zijn tal van gebouwen grondig gerestaureerd.

 • Aan Old Court staat behalve de Old Library (vroeger kapel) uit 1355 ook de huidige kapel, een schepping van Wren (zijn eerste!) uit 1663 '65.

 • Ivy Court dateert uit 1614 '59.

 • Pem­broke wordt wel het college van de bisschoppen en de dichters genoemd,

 • maar ook de jonge Pitt (Prime Minister van 1783 1801), was een Pembrokeman.

 • Het college heeft mooie tuinen.

 • Steek Trumpington schuin naar links over.

Peterhouse. Of St. Peter's College.

 • Het oudste college, gesticht in 1284.

 • Zes jaar later werd het herbouwd, maar een brand in de 15de eeuw ver­woestte bijna alle gebouwen.

 • Alleen de hall, hoewel zeer veranderd, dateert nog van 1290.

 • De kapel aan het E vormige Outer Court stamt uit 1628 '32 en de bibliotheek uit circa 1590. Thomas Gray, de dichter, was lid van Peterhouse, maar loos brandalarm, bedoeld als `practical joke', deed hem nijdig naar Pembroke College vertrekken.

 • Wie nu nog verder Trumpington Street afloopt komt weldra bij het Fitzwilliam Museum, Keer terug richting centrum.

 • Sla linksaf.

 • Silver Street leidt naar de brug over de Cam (mooi uitzicht op de Anchor pub, Mill Pond en de Mathematical Bridge).

 • Tenslotte bereiken we Queen's College via Queen's Lane en de Porter's Lodge.

Queen’s College.

 • Gesticht rond 1448 door Margaret van Anjou, vrouw van Henry VI, en nog eens in 1465 door Elizabeth Woodville, vrouw van Edward IV.

 • De grotendeels uit rode baksteen opgetrokken gebouwen behoren tot de schilderachtigste in Cambridge.

 • Principal Court 1448 '49) is gemaakt van dieprode, uit de Nederlanden geïmporteerde bakstenen.

 • Nog bekoorlijk is het aan drie zijden door kloostergangen begrensde Cloister Court uit het derde kwart van de 15de eeuw met de President's Lodge in vakwerk uit 1540 als prominent onderdeel.

 • Van hier ziet u ook de Erasmus Turret van het Erasmusgebouw, dat ter ere van de geleerde, die hier Grieks doceerde van 1510 '13, werd gebouwd.

 • Door de poort bij de historische zonnewijzer betreedt u Walnut Tree Court met gebouwen van zeer onderscheiden ouderdom.

 • Terug in Queen's Lane slaat u linksaf en gaat aan het eind rechts de moderne

 • King's Lane in. Deze komt uit op Trumpington Street.

 • Ga deze rechts op. Weldra ontmoet u een nieuw college, waarvan het hoofdcourt aan de straatzijde open is.

St. Catherine's College. Gesticht in 1473.

 • Harmonieus in de 17de en 18de eeuw herbouwd in warm gekleurde baksteen.

 • We lopen nu een stukje terug, passeren King's Lane (links) en komen op King's Parade met zijn aardige huizen en winkels aan de oostzijde, die bekoorlijk contras­teren met de colleges.

King’s College.

 • Tijdens toeristisch drukke perioden wordt de ingang voor het publiek verplaatst naar de noordzijde (via Senate House Pas­ sage).

 • King's College werd in 1441 gesticht door Henry VI. Het centrale binnenplein wordt omzoomd door William Wilkins' bewerkte `screen' (straatzijde), James Gibbs' klassieke Fellows Building uit 1724 29 (west­ zijde), de neogotische hall uit 1823 '24, eveneens van Wilkins (zuidzijde) en het pronkstuk van King's (zo niet van heel Cambridge): de kapel uit 1446 1515 (noordzijde).

 • De fontein in het midden van Front Court werd in 1879 gebouwd.

 • Hij wordt gekroond door een standbeeld van de stichter.

 • Loop nu langs de gebouwen naar de Cam en de brug (mooi uitzicht over de Backs).

 • Voor de brug rechtsaf langs de rivier en daarna rechtsaf naar de laatgotische, Perpendicular kapel.

 • Het interieur is opvallend door zijn harmonieuze eenvoud en delicate decoraties.

 • Brede stenen ribben rijzen omhoog en waaieren ten slotte uiteen in het magnifieke gewelf van het plafond; ook de gebrandschilderde ramen zijn van uitzonderlijke schoonheid, een staaltje van 16de eeuws Vlaams vakmanschap.

 • Cromwell, die de `afgoderij' haatte, gaf bevel de ramen te verwoesten, maar het bevel is gelukkig nooit opgevolgd.

 • Het sobere altaar is `versierd' met de Aanbidding der Wijzen van Rubens.

 • Beroemd is het college ook om zijn zangkoor.

 • U gaat links van de kapel door de poort naar Trinity Lane. Sla vervolgens direct linksaf.

Claie College.

 • Gesticht in 1326 en na een brand hersticht in 1338.

 • Een volgende brand verwoestte de middeleeuwse gebouwen en een plaatse­lijke architect herbouwde het evenwichtig en statig ogende college tus­sen 1638 en 1715.

 • De kapel dateert van 1763 '69.
 • Keer terug naar Trínity Lane. Sla linksaf en daarna rechtsaf Senate House Passage in.

 • U passeert de curieuze Gate of Honour (1575) van het Gonville and Gaius Col­lege.


Senate House.

 • Het `parlementsgebouw' van de universiteit, waar de voornaamste beslissingsorganen samenkomen.

 • Ook belangrijke gebeurtenissen, zoals de Congregation en de General Admission to Degrees vin­den plaats in dit elegante huis. Het werd van 1722 '30 gebouwd door James Gibbs.

 • Indrukwekkend zijn de processies van de hoogwaardig­heidsbekleders in deftig rood en zwart.

 • Aan het einde van de Senate House Passage steekt u King's Parade over.

Great St. Mary’s Church.

 • De universiteitskerk, een fraai Perpendicular gebouw uit 475 1514.

 • Tegen betaling mag u via 123 treden naar de top van de toren klimmen (mooi uitzicht).

 • Met de hoofdingang van de kerk in de rug gaat u rechtsaf, vervolgens steekt u over en loopt u Trinity Street in.

Gonville and Caius College.

 • Bekend als Caius College. Gesticht rond 1348 en nog eens rond 1557.

 • De voornaamste bezienswaardigheid van dit college, dat tussen de 16de en 19de eeuw grotendeels gerestaureerd en her­bouwd werd, de Gate of Honour, zijn we al tegengekomen.

 • De 14de eeuwse kapel werd in 1637 verlengd en tussen 1716 '26 uitvoerig gewijzigd.

 • Verder wandelend door de drukke en vrij smalle Trinity Street komt links weldra het volgende gerenommeerde college in beeld.

Trinity College. Gesticht in 1546 door Henry VIII.

 • Het is het grootste col­lege van zowel Cambridge als Oxford.

 • De fraaie Great Gateway (1518, met standbeeld van Henry VIII) Leen

 • eidt naar het grootste court van Cambridge, het asymmetrische Great Court, gebouwd in de 17de eeuw.

 • Bezienswaar­dig zijn er de fontein (1602, herbouwd in 1716), de King Edward III Gate (1428 '32) met een lantaarntoren (een 19de eeuwse kopie) en het beeld van Edward III uit 1601; verder Queen's Gate (1597) met standbeeld van Eliza­beth I en de 61 m lange kapel, gebouwd tussen 1555 en 1567 in de laat­gotische Perpendicular stijl.

 • De aankleding is voornamelijk vroeg l8e­eettws klassiek.

 • In de antechapel staan levensgrote beelden van beroemde oud leden (Newton, Bacon, Macaulay, Tennyson).

 • Wandel over het court en bestijg de trappen langs de mooie Perpendicu­lar hall (1605), de grootste in de stad.

 • Dan komt u in Neville's Court met recht tegenover u de door Wren in 1676 '95 gebouwde bibliotheek. Hierin staat een standbeeld van Lord Byron.

 • Het derde binnenplein, New Courtis neogotisch (Wilkins,1823 '25).

 • Andere illustere namen die met Trinity zijn verbonden zijn: premiers als Grey, Melbourne, Balfour en Baldwin, schrijvers als Thackeray en Trioden, de filosofen Wittgenstein en Bertrand Russell, Pandit Nehru, de eer­ste premier van India, EU commissaris Leon Brittan en prins Charles, de huidige prins van Wales.

 • Van de bibliotheek van Trinity loopt u naar de Trinity Bridge (17635) en dan over de rivier voor een (al of niet uitvoerige) bezichtiging van Cambridge's befaamde Backs.

 • Wie nu aan de overzijde van de brug direct linksaf wil slaan om langs de Cam naar de vroeg 18de eeuwse St. John's of Kitchen Bridge (uitzicht op de fotoge­nieke Bridge of Síghs' uit 1831) te lopen, komt bedrogen uit.

 • De verbinding tussen Trinity en St. John's College is meestal namelijk voor het publiek afgesloten.

 • We keren daarom terug naar Trinity Street/St. John's Street.

St. John’s College. Gesticht in 1511.

 • Door Lady Margaret Beaufort, de moeder van Henry VII.

 • Het gedeelte tussen de rivier en St. John's Street (centrum) bestaat voornamelijk uit drie in elkaar overlopende, sfeervolle binnenpleinen van rode baksteen.

 • Allereerst First Court (1511 '20) met aan de straatzijde de magistrale toegangspoort, een uniek stukje tudor­werk met het wapenschild van de stichtster en de beeltenis van St. John.

 • Ook aan dit plein staan de neogotische kapel (1863 '69) van George Gil­bert Scott en de hall (1619) met fraaie balkenzoldering.

 • Het compacte en sober uitgevoerde Second Court (1598 1602) verraadt de kenmerken van de Elizabethaanse stijl.

 • Het grotendeels begin 17de eeuwse Third. Court (met de 30 m lange bibliotheek in Jacobean stijl) leidt via de Bridge of Sighs naar het neogotische New Court, dat in 1831 voltooid werd.

 • U verlaat het college via de grote, rijk versierde Gatehouse.

 • U staat dan opnieuw in St. John's Street.

 • Steek de straat over en ga Linksaf naar de kruising met Bridge Street.

Church of the Holy Sepulchre.

 • Ofwel de Round Church, de interessant­ste van Cambridge (grotendeels 12de eeuws) en een van het type waarvan men er vier in Engeland vindt.

 • De Heilige Grafkerk te Jeruzalem heeft tot voorbeeld gediend.

 • Het oudst is het ronde centrale deel dat gebouwd werd in 1130.

 • Er is een brass rubbing centre.

 • Ga na een bezoek aan de kerk rechtsaf Bridge Street in. Ga over de brug (verhuur van boten).

Magdalene College. Gesticht in 1542.

 • Magdalene (spreek uit 'modlen') bezit twee kleine bekoorlijke courts.

 • De hall in de eerste court dateert van circa 1519.

 • In de tweede court bevindt zich de stijlvol gedecoreerde Pepys's Library uit het eind der 17de eeuw.

 • Deze herbergt onder andere een collectie van 3000 vaak heel oude en kostbare boeken die de bekende dagboekschrijver en oud student Samuel Pepys (1633 1703; spreek uit `pieps') aan het college heeft geschonken.

 • Hieronder bevindt zich ook zijn in eigen `steno' geschreven dagboek.

 • Tenzij u een bezoek wilt brengen aan het Folk Museum of de KettLes Yard Gallery (moderne kunst), gaan we terug door Bridge Street langs de Round Street en linksaf door Jesus Lane.

Jesus College. Gesticht in 1497.

 • Enkele gebouwen, waaronder de fraaie kapel, de imposante bakstenen toegangspoort en de gerestaureerde kloostergangen aan Cloister Court hebben nog deel uitgemaakt van een 12de eeuws benedictinessenklooster, dat in 1496 werd opgedoekt (er waren toen nog maar twee zusters).

 • Het college valt verder op door zijn parkachtige aanleg.

 • Oud studenten zijn: de graaf van Snowdon en prins Edward.

 • We lopen door Jesus Lane tot de kruising met Sídney Street.


Sidney Sussex. College Gesticht in 1589.

 • De gebouwen van het noordelijke en zuidelijke court dateren oorspronkelijk uit 1598, respectievelijk 1628, maar het baksteen verdween in de 19de eeuw achter een cementen facelift. Daardoor ging veel sfeer en karakter verloren.

 • Wel aardig zijn de hall (18de eeuwse gepleisterde zoldering en lambriseringen, alsmede een schilderij van Oliver Cromwell, die hier in 1616 student werd) en de veel­ vuldig gewijzigde kapel (elegant interieur in klassieke Wrenstijl).

 • Loop verder door Sidney Street.

Christ’s College. Gesticht in 1505 door Lady Margaret Beaufort.

 • De fraaie toegangspoort lijkt op die van St. John's dat dezelfde stichtster heeft.

 • Gods House, een klein college uit 1436, maakt ook deel uit van het college.

 • Er zijn drie courts, waarvan de eerste gerestaureerd werd in 1758­-'69, bij welke gelegenheid de gebouwen van nieuwe klassieke gevels wer­den voorzien.

 • Het Fellows' Building aan Second Court dateert van 1640 '43.

 • Het gedeeltelijk open Third Court werd in fasen tussen 1888 en 1953 voltooid.

 • De mooie tuinen zijn vaak 's middags geopend. John Milton, Charles Darwin en Lord Mountbatten waren lid van Christ's.

 • U kunt nu via de historische winkelstraat Petty Curry of het Lion Yard Shopping Centre de verbinding leggen met het marktplein en het uitgangspunt.

 • Het is ook mogelijk eerst nog St. Andrew's Street verder in te lopen.

Emmanuel College. Gesticht in 1584.

 • Door de minister van Financiën van Elizabeth I, die daarvoor een opgeheven dominicaner priorij gebruikte.

 • De bezienswaardigheid van dit college is de kapel, die ontwor­pen werd door Wren en werd gebouwd in 1634.

 • De verfijnd gedecoreerde hall is middeleeuws van origine.

 • De fraaie college garden met vijver was vroeger onderdeel van de kloostertuin.

 • Aan dit college studeerde John Harvard, die de Pilgrim Fathers in Massachusetts in staat stelde de eerste universiteit van de Verenigde Staten te stichten.
Samengesteld door: BusTic.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina