Enorme variëteit van perspectieven op die bij de analyse van interorganisationele relaties worden toegepast


Strategische opgave: agenda en besluitvormingDovnload 211.76 Kb.
Pagina4/6
Datum21.08.2016
Grootte211.76 Kb.
1   2   3   4   5   6

Strategische opgave: agenda en besluitvorming


De voortdurende zorg voor het bepalen welke beleidsproducten voor de verwezenlijking vn het kabinetsbeleid op departementaal niveau tot stand moeten worden gebracht.
 • Conditionerende opgave: organisatie van het proces en tussentijdse beslissingen (politieke regie)


De voortdurende zorg op departementaal niveau om, in het kader van overige beleidsproducten op de departementale agenda, de totstandkoming van beleidsproduct X zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 • Effectuerende opgave: operationaliseren en monitoren proces (ontwerp regie)


De voortdurende zorg om te bepalen welke beleidsmakers welke bijdragen aan de totstandbrenging van X op welke, door product of proceseisen, verlangde niveaus en tijdstippen moeten leveren.

De spanning tussen ontwerpen en instigeren per fase.Ontwerpen

Instigeren

Opdracht­formulering

Creativiteit

Controle

Selectie grondvraagstukken

Ontembaarheid

Vooringenomen­heid

Megabeleids­ontwikkeling

Plausibiliteits­toetsing

Onzekerheids­absorptie

Deelontwerpen vervaardigen

Inventiviteit

Orthodoxie

Manoeuvreren naar houdbaar standpunt

Synthese


Compromis


Iteratie

Haalbaarheid voor actoren buiten de organisatie

Uitvoerbaarheid/aanvaardbaar­heid binnen organisatie

Prudent management van beleidsvorming

 • gestructureerd debat

 • gedeelde definitie van ongetemd probleem

 • eerst synthese, zonodig compromis

 • erkenning ‘stakeholders’

 • creatief en moreel leiderschap

 • beleid als verantwoord voorbereide gezamenlijke onderneming

Anticipatie en terugkoppeling tussen fasen

Bekijk figuur 11.1 blz 299


Management van de beleidsvorming: besturend-zorgende aandacht voor conditionerende en effectuerende opgaven voor een optimaal verloop van de werkstroom voor beleidsproduct X. Naarmate die besturend-zorgende aandacht intenser en systematischer wordt, kan men spreken van regie van het management.
Elke naar rationaliteit strevende beleidsmaker zal in zijn beleidsontwikkelende activiteiten in beginsel streven naar een gelijktijdige maximalisatie van drie criteria voor het resulterende beleidsproduct:

 1. de kwaliteit van het beleidsproduct moet zo goed mogelijk zijn

 2. de consensus, de politieke steun en het maatschappelijk draagvlak voor het beleidsproduct moet voldoende zijn

 3. de door bestuursrechterlijke procedures of door politieke eisen gedicteerde termijnen moeten worden gehaald.

Meer specifiek kunnen drie voorwaarden genoemd worden waaronder onderhandelen als routine minder nodig is: • aard van de beleidsinhoud

 • bekendheid en spreiding van standpunten

 • wederzijdse afhankelijkheden en machtsbalans

prudente beleidsvorming

Probleem:

Dilemma, rolverwarring. Welk spel te spelen

Oplossing: verzoen of herdefinieer spelregels
Ontwerpen

Instigeren

Prudent management van beleidsvorming

Doel

Consistentie overtuigen

Aanvaardbaarheid overhalen

Prudentie debatteren

Regels

Methoden, technieken alternatieven= hypothese

Procedures, plan de campagne alternatieven= strijdpunten

Gestructureerd dialectisch debat alternatieven= gedeelde definitie vaneen ongetemd probleem
Optimale oplossing

Tijdelijke schikking

Synthese, desnoods compromis
onpartijdigheid

Partijdigheid

Stakeholders-benadering

Vaardigheid

Deskundigheid

Slagvaardigheid

Leiderschap (als creativiteit + morele complexiteit

resultaat

Plan= utopie

Plan= kleinste gemene deler

Plan= verantwoord voorbereide gezamenlijke onderneming


Hoofdstuk 13

Management van beleidsuitvoering

Terugblik naar h12 b&p:

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina