Enquête wateroverlastDovnload 43.21 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte43.21 Kb.Enquête wateroverlast


Ook als u geen wateroverlast heeft in uw woning of in uw tuin is het belangrijk

dat u de enquête invult. Zet dan bij vraag 3, 6, 9, 13 en 17 een cirkel om "nee".

Gelieve uw antwoord te omcirkelen of aan te kruisen.

hier nietsinvullen a.u.b.Wilt u zo vriendelijk zijn uw straat, huisnummer en postcode hieronder in te vullen?

Daarna s.v.p. uw wijk omcirkelen!

straat + huisnr. ................................................................................................................ ........................


postcode: .................................................
Wijk: Tolhuis / Zwanenveld / Meijhorst / Lankforst / Aldenhof / Malvert / Weezenhof

‘t Acker / De Kamp / ’t Broek / Neerbosch Oost / Hatertv0 __ __1.
Hoe lang woont u al op dit adres?
  1. korter dan 1 jaar 4. 5 - 10 jaar

  2. 1 - 3 jaar 5. 10 - 15 jaar

  3. 3- 5 jaar 6. langer dan 15 jaarv1 __


2.

Welke situatie is op u van toepassing?
1. ik heb zowel een voortuin als een achtertuin 3. ik heb een voortuin

2. Ik heb geen tuin 4. ik heb een achtertuin
v2 __


3.

Heeft u voor, achter of aan de zijkant van uw woning, wel eens wateroverlast in uw tuin?
1. ja, vaak, namelijk ................... dagen per jaar
2. ja, soms, namelijk ................. dagen per jaar
3. nee -------> ga naar vraag 6


v3 __

v3a __ __ __


4.

Waar bestaat deze wateroverlast in uw tuin uit? (Maximaal twee antwoorden)
1. drassige tuin

2. slecht begaanbaar pad

3. planten en bomen doen het slecht

4. anders, namelijk

....................................................................................................................

v4a __ __


v4b __ __5.
Wat is volgens u de oorzaak van deze wateroverlast? (Maximaal twee antwoorden)

1. regenwater wordt slecht afgevoerd

2. hoog grondwaterpeil

3. weet niet

4. anders, namelijk: .........................................................................................................................


v5a __ __


v5b __ __6.

Heeft u wel eens overlast van vocht in uw woning?
1. ja, vaak, namelijk .................. dagen per jaar
2. ja, soms, namelijk ................ dagen per jaar
3. nee -------> ga naar vraag 9


v6 __

v6a __ __ __


7.

Waar bestaat deze overlast van vocht in uw woning uit? (Maximaal twee antwoorden)
1. vochtige muren

2. schimmelplekken

3. hoge luchtvochtigheid in de ruimtes

4. bedompte lucht

5. anders, namelijk

............................................................................................................................
v7a __ __


v7b __ __
8.

Wat is volgens u de oorzaak hiervan? (Maximaal twee antwoorden)
1. slechte constructie muren 5. regenwater wordt slecht afgevoerd

2. slechte constructie vloer 6. hoog grondwaterpeil

3. slechte constructie dak 7. weet niet

4. slecht sluitende ramen of deuren


8. anders, namelijk: ....................................................................................................


v8a __ __


v8b __ __9.

Heeft uw woning een kruipruimte (ruimte onder de vloer van uw woning)?
1. ja

2. nee -------> ga naar vraag 13

3. weet niet -------> ga naar vraag 13


v9 __


10.

Heeft u wel eens water in de kruipruimte of is deze wel eens vochtig?
1. ja, vaak, namelijk ....................... dagen per jaar
2. ja, soms, namelijk ...................... dagen per jaar
3. nee -------> ga naar vraag 13


v10 __

v10 __ __ __


11.

Waar bestaat de overlast in uw kruipruimte uit? (Maximaal twee antwoorden)
1. vochtige muren 4. hoge luchtvochtigheid in de ruimtes

2. vochtige bodem 5. bedompte lucht

3. waterplassen 6. geuroverlast

7. anders, namelijk: ..................................................................................................................
v11a __ __


v11b __ __12.

Wat is volgens u de oorzaak hiervan? (Maximaal twee antwoorden)
1. slechte constructie muren 4. regenwater wordt slecht afgevoerd

2. slechte constructie vloer 5. hoog grondwaterpeil

3. kruipruimte wordt niet geventileerd 6. weet niet

7. anders, namelijk: ......................................................................................................................
v12a __ __


v12b __ __13.

Heeft uw woning een kelder of souterrain?
1. ja

2. nee -------> ga (eventueel) naar vraag 17
v13 __


14

Heeft u wel eens wateroverlast in de kelder / het souterrain of is deze / dit wel eens vochtig?
1. ja, vaak. namelijk ..................... dagen per jaar
2. ja, soms, namelijk ................... dagen per jaar
3. nee -------> ga (eventueel) naar vraag 17


v14 __

v14 __ __ __


15.

Waar bestaat de overlast in uw kelder / souterrain uit? (Maximaal twee antwoorden)
1. vochtige muren 4. bedompte lucht

2. schimmelplekken 5. geuroverlast

3. hoge luchtvochtigheid in de ruimtes
6. anders, namelijk: ......................................................................................................................


v15a __ __


v15b __ __16.

Wat is volgens u de oorzaak hiervan? (Maximaal twee antwoorden)
1. slechte constructie muren 4. regenwater wordt slecht afgevoerd

2. slechte constructie vloer 5. hoog grondwaterpeil

3. ruimte wordt niet geventileerd 6. weet niet
7. anders, namelijk: .......................................................................................................................


v16a __ __


v16b __ __

17.

De volgende vraag is alleen bestemd voor degenen die wateroverlast ervaren in de woning of de tuin
Stelt u het op prijs als een deskundige van het Waterservicepunt bij u langs komt om eventueel een advies aan u te geven hoe u deze overlast kunt beperken of voorkomen?
1. ja 2. nee


v17 __


Bedankt voor uw medewerking


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina