Erasmus Universiteit RotterdamDovnload 1 Mb.
Pagina13/19
Datum22.07.2016
Grootte1 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


Tabel nummer 24‘Objectieve’ spelkwaliteit per wedstrijd en kwaliteitsbeoordeling uit wedstrijdverslagen regionale kranten Eindhovens Dagblad en het Parool, per wedstrijd

Wedstrijd

Objectieve' spelkwaliteit

Kwaliteitsbeoordeling ED

Kwaliteitsbeoordeling Parool

1

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

2

.

Geen verslag

Geen verslag

3

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

4

.

Uitploeg beter

Geen verslag

5

.

Geen verslag

Geen verslag

6

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

7

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

8

.

Uitploeg beter

Uitploeg beter

9

.

Geen verslag

Geen verslag

10

.

Geen verslag

Uitploeg beter

11

.

Geen verslag

Geen verslag

12

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

13

Thuisploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

14

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

15

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

16

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

17

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

18

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

19

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

20

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

21

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

22

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

23

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

24

Uitploeg beter

Gelijk

Geen verslag

25

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

26

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

27

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

28

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

29

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Gelijk

30

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

31

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

32

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

33

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

34

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen waardering

35

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

36

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

37

Thuisploeg beter

Geen verslag

Gelijk

38

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

39

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

40

Thuisploeg beter

Gelijk

Geen verslag

41

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

42

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

43

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

44

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

45

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

46

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

47

Uitploeg beter

Gelijk

Thuisploeg beter

48

Thuisploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

49

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

50

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

51

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

52

Thuisploeg beter

Geen waardering

Geen waardering

53

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

54

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

55

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

56

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

57

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

58

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

59

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

60

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Uit bovenstaande drie tabellen valt op te maken of het oordeel van een journalist van een krant in een wedstrijdverslag overeenkomt met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel. Om dit duidelijker te maken is berekend in hoeveel procent van de gevallen het oordeel van de journalist overeenkomt met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling en in hoeveel procent van de gevallen dit niet zo is. Wedstrijden waarvan geen ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling bestaat, waarvan geen verslag bestaat of waarin er in het verslag geen waardering is gegeven, zijn buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn in onderstaande tabel te zien.


Tabel nummer 25Beoordelingen spelkwaliteit in percentages per krant, verdeeld naar tegenstrijdigheid of overeenkomstigheid met ‘objectieve’ kwaliteitsbepalingen
AD

Telegraaf

NRC

Volkskrant

ED

Parool

Tegenstrijdige beoordeling

44%

50%

57%

42%

36%

45%

Overeenkomstige beoordeling

56%

50%

43%

58%

64%

55%

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het Eindhovens Dagblad de krant is met het hoogste percentage aan overeenkomstige beoordelingen. Dit wil zeggen dat in deze krant de kwaliteitsbeoordeling van de wedstrijden in de wedstrijdverslagen het meest overeenkomen met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling zoals berekend met gebruik van de wedstrijdstatistieken (paragraaf 3.2). De krant met de minste overeenkomstige beoordelingen is het NRC Handelsblad. In deze krant komen de kwaliteitsbeoordelingen van de wedstrijden in de wedstrijdverslagen het minst overeen met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling zoals berekend in paragraaf 3.2.

Omdat de percentages per krant onderling behoorlijk verschillen, is ervoor gekozen de kranten niet te groeperen naar populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten.

De conclusie die uit bovenstaande tabel getrokken kan worden, is dat wat de objectiviteit in wedstrijdverslagen betreft qua kwaliteitsbeoordeling van het spel het Eindhovens Dagblad het meest objectief oordeelt. De Volkskrant is een goede tweede, gevolgd door het Algemeen Dagblad op de derde plaats. Het NRC Handelsblad is de minst objectieve krant. Het is tevens de enige krant waarvan minder dan de helft van het aantal beoordelingen overeenkomt met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling.

Hoewel het NRC Handelsblad altijd wordt gezien als kwaliteitskrant en er door lezers van een kwaliteitskrant van de krant verwacht wordt dat deze krant zo objectief mogelijk is in zijn oordeel, lijkt deze premisse voor wat betreft wedstrijdverslaggeving van voetbalwedstrijden niet op te gaan. Deze kwaliteitskrant is veel minder objectief dan verwacht. Het Algemeen Dagblad daarentegen, in dit onderzoek gekwalificeerd als populaire krant, scoort juist erg goed wat objectiviteit betreft. Hoewel er van populaire kranten vaak wordt gezegd dat deze minder objectief zijn in hun oordeel, lijkt dit vooroordeel wat wedstrijdverslaggeving van voetbalwedstrijden betreft, bij het Algemeen Dagblad niet op te gaan.
Paragraaf 3.8 – Resultaten chauvinisme

In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot chauvinisme in wedstrijdverslagen uit regionale dagbladen gepresenteerd zodat deelvraag 7 beantwoord kan worden. Uit de theorie zou de verwachting voort kunnen komen dat het Eindhovens Dagblad en het Parool positiever of juist kritischer oordelen over hun plaatselijke voetbalclub. Om te kijken hoe het Eindhovens Dagblad oordeelt over de Eindhovense club PSV en het Parool over de Amsterdamse club Ajax, wordt gebruikgemaakt van de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel zoals berekend in paragraaf 3.2 en van de beoordeling van de spelkwaliteit door journalisten in wedstrijdverslagen van het Eindhovens Dagblad en het Parool zoals is berekend in paragraaf 3.7. Er wordt gekeken of het oordeel van het Eindhovens Dagblad over het spel van PSV positiever, gelijk aan of negatiever is dan de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel. Hetzelfde is gedaan voor het Parool met Ajax. De resultaten staan in onderstaande tabel.


Tabel 26Overeenkomsten en verschillen tussen het kwaliteitsoordeel uit het Eindhovens Dagblad over het spel van PSV en het kwaliteitsoordeel uit het Parool over het spel van Ajax en de ‘objectieve’ spelkwaliteit
Kwaliteitsoordeel ED over het spel van PSV in procenten

Kwaliteitsoordeel Parool over het spel van Ajax in procenten

Positiever dan 'objectieve' spelkwaliteit

36%

23%

Gelijk aan 'objectieve' spelkwaliteit

50%

54%

Negatiever dan 'objectieve' spelkwaliteit

14%

23%


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina