Erasmus Universiteit RotterdamDovnload 1 Mb.
Pagina14/19
Datum22.07.2016
Grootte1 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het Eindhovens Dagblad in 36 procent van de wedstrijdverslagen positiever oordeelt over de kwaliteit van het spel van PSV dan de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling is. In slechts 14 procent van de wedstrijdverslagen oordeelt het Eindhovens Dagblad negatiever over de kwaliteit van het spel van PSV.

Het Parool lijkt wat minder chauvinistisch dan het Eindhovens Dagblad. Ook het Parool oordeelt soms positiever over het spel van de lokale club dan de werkelijke spelkwaliteit, maar dit gebeurt in ‘slechts’ 23 procent van de wedstrijdverslagen. Het Parool is ook vaker negatiever over de spelkwaliteit van Ajax dan de ‘objectief’ bepaalde spelkwaliteit. In 23 procent van de wedstrijdverslagen oordeelt het Parool negatiever dan de ‘objectief’ bepaalde spelkwaliteit.

Er kan gesteld worden dat het Eindhovens Dagblad enigszins chauvinistisch lijkt. Zij zijn vaak wat optimistischer over de spelkwaliteit van PSV dan de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel. Het Parool is minder chauvinistisch.


Paragraaf 3.9 – Resultaten scorebordjournalistiek

In deze paragraaf wordt gekeken naar de beoordeling van de kwaliteit van het spel en de beoordeling van de gehele wedstrijd door de journalist en waarvan deze behoordeling afhankelijk is. Dit is nodig om deelvragen 2 en 3 te beantwoorden.

De beoordeling van de spelkwaliteit door de journalisten in wedstrijdverslagen is berekend in paragraaf 3.7.

De beoordeling door de journalisten in wedstrijdverslagen van de gehele wedstrijd wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de beoordelingen van het sfeer van het stadion, het aantal toeschouwers, de wedstrijd als geheel, de spanning/het amusement tijdens de wedstrijd, de hardheid tijdens de wedstrijd en de scheidsrechter in het algemeen. Dit levert per wedstrijd een beoordelingscijfer op van de beoordeling van de gehele wedstrijd door journalisten in wedstrijdverslagen.Er zijn verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling van de spelkwaliteit en de beoordeling van de gehele wedstrijd. Voor al deze factoren is gekeken naar of er überhaupt een verband bestaat tussen de afzonderlijke factoren en de beoordeling van de wedstrijd als geheel en zo ja, hoe sterk dit verband is en of er sprake is van een causaal verband. Tevens is gekeken naar of er een verband bestaat tussen de afzonderlijke factoren en de beoordeling van de spelkwaliteit. Eerst is daarom een correlatie analyse uitgevoerd, waarvan de resultaten in onderstaande tabel te zien zijn. De koppen en de artikelen zijn apart geanalyseerd.


Tabel nummer 27Verband tussen de verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling, de beoordeling van de gehele wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit in de inhoud van koppen van de onderzochte 292 wedstrijdverslagen (correlatiecoëfficiënt Pearson’s R, significantie Sig. en het aantal valide cases N)Beoordeling gehele wedstrijd

Beoordeling spelkwaliteit

Saldo doelpunten in wedstrijd

(goals thuis- minus goals uitploeg)

Pearson Correlation

-0,188

0,694(**)
Sig. (2-tailed)

0,134

0
N

65

141

Kanssaldo

Pearson Correlation

-0,2

0,290(*)
Sig. (2-tailed)

0,327

0,001
N

26

121

Saldo vrije trappen

Pearson Correlation

-0,142

-0,281(**)
Sig. (2-tailed)

0,490

0,002
N

26

121

Balbezit thuisclub

Pearson Correlation

-0,085

-0,009
Sig. (2-tailed)

0,679

0,921
N

26

121

Saldo corners

Pearson Correlation

-0,088

0,073
Sig. (2-tailed)

0,669

0,429
N

26

121

Saldo buitenspel

Pearson Correlation

0,122

0,025
Sig. (2-tailed)

0,551

0,783
N

26

121

Saldo fouten

Pearson Correlation

0,131

0,214(*)
Sig. (2-tailed)

0,524

0,019
N

26

121

Saldo schoten op doel

Pearson Correlation

-0,198

0,409(**)
Sig. (2-tailed)

0,331

0
N

26

121

Saldo schoten naast doel

Pearson Correlation

0,024

0,204(*)
Sig. (2-tailed)

0,909

0,0246
N

26

121

Saldo schoten op paal of lat

Pearson Correlation

-0,267

0,285(**)
Sig. (2-tailed)

0,187

0,002
N

26

121

Saldo reddingen

Pearson Correlation

0,12

-0,077
Sig. (2-tailed)

0,559

0,400
N

26

121

Saldo reddingen op de lijn

Pearson Correlation

0,212

-0,003
Sig. (2-tailed)

0,299

0,970
N

26

121

(*) Correlatie is significant, significantieniveau van 0,01.

(**) Correlatie is significant, op het significantieniveau van 0,05.


Uit bovenstaande tabel blijkt dat een aantal correlatiecoëfficiënten significant zijn.

Er lijkt een positief verband tussen het saldo doelpunten (het verschil in doelpunten van de thuisploeg en de uitploeg) in de wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalisten in koppen van wedstrijdverslagen te zijn. Hoe sterk dit verband is en of er sprake is van een causaal verband, wordt later berekend. Met alleen een correlatie analyse kan dit namelijk niet worden berekend.

Ook lijkt er een positief verband tussen het saldo vrije trappen (verschil in aantal vrije trappen van de thuisploeg en de uitploeg) in de wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit door journalisten in koppen van wedstrijdverslagen te zijn. Tevens lijkt het erop dat er een positief verband tussen het aantal schoten op doel, het aantal schoten op de paal of op de lat en de beoordeling van de spelkwaliteit door journalisten in koppen van wedstrijdverslagen.
Hoe sterk deze verbanden zijn en of er sprake is van een causaal verband, komt later in deze paragraaf aan de orde.
Tabel nummer 28Verband tussen de verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling, de beoordeling van de gehele wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit in de inhoud van de onderzochte 292 wedstrijdverslagen (correlatiecoëfficiënt Pearson’s R, significantie Sig. en het aantal valide cases N)
Beoordeling gehele wedstrijd

Beoordeling spelkwaliteit

Saldo doelpunten in wedstrijd

(goals thuis- minus goals uitploeg)

Pearson Correlation

-0,036

0,697(**)
Sig. (2-tailed)

0,669

0
N

140

251

Kanssaldo

Pearson Correlation

0,036

0,387(**)
Sig. (2-tailed)

0,717

0
N

102

212

Saldo vrije trappen

Pearson Correlation

0,076

-0,194(**)
Sig. (2-tailed)

0,447

0,005
N

102

212

Balbezit thuisclub

Pearson Correlation

0,276(**)

0,121
Sig. (2-tailed)

0,005

0,078
N

102

212

Saldo corners

Pearson Correlation

0,028

0,055
Sig. (2-tailed)

0,779

0,424
N

102

212

Saldo buitenspel

Pearson Correlation

0,106

0,089
Sig. (2-tailed)

0,288

0,195
N

102

212

Saldo fouten

Pearson Correlation

-0,139

0,106
Sig. (2-tailed)

0,163

0,123
N

102

212

Saldo schoten op doel

Pearson Correlation

0,054

0,470(**)
Sig. (2-tailed)

0,588

0
N

102

212

Saldo schoten naast doel

Pearson Correlation

0,057

0,267(**)
Sig. (2-tailed)

0,568

0
N

102

212

Saldo schoten op paal of lat

Pearson Correlation

-0,071

0,313(**)
Sig. (2-tailed)

0,475

0
N

102

212

Saldo reddingen

Pearson Correlation

-0,004

-0,175(*)
Sig. (2-tailed)

0,970

0,011
N

102

212

Saldo reddingen op de lijn

Pearson Correlation

-0,059

-0,063
Sig. (2-tailed)

0,558

0,363
N

102

212

(*) Correlatie is significant, significantieniveau van 0,01.

(**) Correlatie is significant, op het significantieniveau van 0,05.


Ook uit deze tabel blijkt dat een aantal correlatiecoëfficiënten significant zijn.

Er lijkt een positief verband te bestaan tussen het saldo van de doelpunten in de wedstrijd (doelpunten thuisploeg min doelpunten uitploeg) en de beoordeling van de journalist van de spelkwaliteit.

Andere zaken die ook een positieve invloed lijken te hebben op de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalist in de artikelen zijn het kanssaldo, het saldo van het aantal schoten op of naast het doel en het saldo van het aantal schoten op de paal of op de lat.

Het saldo van de vrije trappen en het saldo van de reddingen lijken juist een negatieve invloed op de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalist in de artikelen te hebben.

Tevens lijkt er een positief verband te bestaan tussen het balbezit van de thuisploeg en de beoordeling van de gehele wedstrijd door de journalist in de artikelen. Hoe sterk deze verbanden zijn, komt hierna aan de orde.
Determinatiecoëfficiënt (R²)

Voor de variabelen waarvan blijkt dat de correlatiecoëfficiënten significant zijn is de determinatiecoëfficiënt berekend. De determinatiecoëfficiënt is een maat voor de sterkte van het verband en geeft het aandeel ‘verklaarde’ variantie van de afhankelijke variabele door de onafhankelijke variabele weer. Dit is de correlatiecoëfficiënt in het kwadraat. De afhankelijke variabele is in dit geval de beoordelingen van de spelkwaliteit en de beoordelingen van de gehele wedstrijd door de journalisten in wedstrijdverslagen. Logischerwijs zijn de onafhankelijke variabelen in dit geval de verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op deze beoordelingen.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina