Erasmus Universiteit RotterdamDovnload 1 Mb.
Pagina9/19
Datum22.07.2016
Grootte1 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Tabel 17 – Totaal aantal geanalyseerde koppen van wedstrijdverslagen in populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten, het totaal aantal emotiewoorden in deze koppen en het aantal koppen waarin minstens 1 emotiewoord voorkomt
Totaal aantal koppen

Totaal aantal emotiewoorden

Aantal koppen

met minstens één emotiewoord

Populaire kranten

(AD + Telegraaf)

95

99

72

Kwaliteitskranten

(NRC + Volkskrant)

110

106

75

Regionale kranten

(ED + Parool)

57

54

40

In de populaire kranten komt in bijna 76 procent van de koppen minstens één emotiewoord of emotionele uitdrukking voor. In de kwaliteitskranten ligt dit percentage op 68 procent. De regionale kranten scoren een percentage van 70 procent: in 70 procent van de krantenkoppen behorend bij de wedstrijdverslagen in regionale kranten komt minstens één emotiewoord voor.

Het verschil tussen populaire kranten en kwaliteitskranten is duidelijk aanwezig, namelijk een verschil van 8 procent, maar minder groot dan verwacht. De regionale kranten blijken tussen de populaire kranten en kwaliteitskranten in te zitten qua percentage.
Emoties in krantenkoppen per categorie

Wanneer er wordt gekeken naar de categorie waarop de emotiewoorden in de koppen betrekking hebben, valt op dat de ene categorie duidelijk vaker voorkomt dan de andere. Dit is te zien in tabel 18.Tabel 18 – Emotiewoorden in koppen van wedstrijdverslagen in het Algemeen Dagblad, de Telegraaf, het NRC Handelsblad, de Volkskrant, het Eindhovens Dagblad en het Parool in aantallen per categorie

Categorie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totaal

Algemeen Dagblad

3

20

8

0

2

9

1

0

2

45

Telegraaf

5

16

16

0

0

11

0

2

4

54

NRC

4

25

17

0

0

7

0

6

4

63

Volkskrant

1

12

21

1

1

3

0

2

2

43

Eindhovens Dagblad

1

12

10

0

0

6

0

2

2

33

Parool

0

4

9

0

0

3

0

4

1

21

Totaal

14

89

81

1

3

39

1

16

15

259


(Verklaring categorieën: Categorie 1 - spelkwaliteit algemeen, Categorie 2 - spelkwaliteit thuisploeg, Categorie 3 - Spelkwaliteit uitploeg, Categorie 4 - Invloed uitslag wedstrijd voor thuisploeg, Categorie 5 - Invloed uitslag wedstrijd voor uitploeg, Categorie 6 - Uitslag wedstrijd algemeen, Categorie 7 - Kwaliteit scheidsrechter, Categorie 8 – Trainer,

Categorie 9 – Overig)
Van de in totaal 259 gebruikte emotiewoorden, hadden 89 woorden betrekking op de spelkwaliteit van de thuisploeg. Dit is meer dan 34 procent van het totaal. Ook de spelkwaliteit van de uitploeg is een grote categorie, namelijk 81 woorden. Dit is meer dan 31 procent. De uitslag van de wedstrijd in het algemeen wordt ook vaak met emotionele uitdrukkingen beschreven. Dit is het geval in 15 procent van alle emotiewoorden. Van alle emotiewoorden die gebruikt zijn in de krantenkoppen behorend bij de wedstrijdverslagen uit de 6 dagbladen, heeft 80 procent betrekking op de spelkwaliteit van de thuis- of uitploeg of op de uitslag van de wedstrijd in het algemeen.
Wanneer de kranten gegroepeerd worden naar populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten, valt op dat de verdeling per soort krant onderling wel verschillen kent. Dit is te zien in tabel 19.
Tabel 19 – Emotiewoorden en emotionele uitdrukkingen in koppen van wedstrijdverslagen in populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten in aantallen en percentages per categorie
Populaire kranten

(AD + Telegraaf)

Percentage van totaal populaire kranten

Kwaliteitskranten

(NRC + Volkskrant)

Percentage van totaal kwaliteitskranten

Regionale kranten

(ED + Parool)

Percentage van totaal regionale kranten

Categorie 1

8

8,1 %

5

4,7 %

1

1,9 %

Categorie 2

36

36,4 %

37

34,9 %

16

29,6 %

Categorie 3

24

24,2 %

38

35,8 %

19

35,2 %

Categorie 4

0

0,0 %

1

0,9 %

0

0,0 %

Categorie 5

2

2,0 %

1

0,9 %

0

0,0 %

Categorie 6

20

20,2 %

10

9,4 %

9

16,6 %

Categorie 7

1

1,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

Categorie 8

2

2,0 %

8

7,6 %

6

11,1 %

Categorie 9

6

6,1 %

6

5,7 %

3

5,6 %

Totaal

99

100,0%

106

100,0%

54

100,0%


(Verklaring categorieën: Categorie 1 - spelkwaliteit algemeen, Categorie 2 - spelkwaliteit thuisploeg, Categorie 3 - Spelkwaliteit uitploeg, Categorie 4 - Invloed uitslag wedstrijd voor thuisploeg, Categorie 5 - Invloed uitslag wedstrijd voor uitploeg, Categorie 6 - Uitslag wedstrijd algemeen, Categorie 7 - Kwaliteit scheidsrechter, Categorie 8 – Trainer,

Categorie 9 – Overig)
De meeste emotiewoorden uit de koppen uit de populaire kranten, bij elkaar opgeteld meer dan 80 procent, hebben betrekking op de spelkwaliteit van de thuis- of uitploeg of op de uitslag van de wedstrijd in het algemeen. Bij de kwaliteitskranten heeft ook meer dan 80 procent van de emotiewoorden uit de koppen betrekking op de spelkwaliteit van de thuis- of uitploeg of op de uitslag van de wedstrijd in het algemeen, maar de verdeling tussen de verschillende categorieën is anders . De emotiewoorden die betrekking hebben op de uitslag van de wedstrijd in het algemeen komen in de koppen van de kwaliteitskranten minder dan de helft zo vaak voor als in de koppen van de populaire kranten. Emotiewoorden die betrekking hebben op de spelkwaliteit van de uitploeg daarentegen komen bij de kwaliteitskranten vaker voor dan bij de populaire kranten.

Bij de regionale kranten valt op dat ook 81 procent van de emotiewoorden betrekking heeft op de spelkwaliteit van de thuis- of uitploeg of op de uitslag van de wedstrijd in het algemeen. Verder valt op dat ook de trainer vaak wordt beschreven met emotionele bewoordingen. Dit is het geval in meer dan 11 procent van alle gebruikte emotiewoorden in koppen van regionale dagbladen.


3.5.2 - Emoties in krantenkoppen van regionale dagbladen in combinatie met de uitslag van de wedstrijd voor de lokale voetbalploeg

De verwachting bestaat dat in de regionale dagbladen meer emotiewoorden in de koppen voorkomen wanneer de lokale ploeg wint of juist verliest. In tabel 20 zijn de verschillen te zien tussen het aantal koppen met emotiewoorden wanneer de lokale ploeg wint, gelijkspeelt of verliest.


Tabel 20 Aantal emotiewoorden of emotionele uitdrukkingen in koppen boven wedstrijdverslagen regionale dagbladen, onderverdeeld naar winst, gelijkspel of verlies voor lokale ploeg
Eindhovens Dagblad

(PSV)

Parool

(Ajax)

Totaal aantal koppen

30

27

Aantal koppen met minstens één emotiewoord

23

17

Aantal koppen met emotiewoord wanneer lokale ploeg wint

15

7

Aantal koppen met emotiewoord wanneer lokale ploeg gelijkspeelt

3

4

Aantal koppen met emotiewoord wanneer lokale ploeg verliest

5

6


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina