Erasmus universiteit rotterdamDovnload 170.09 Kb.
Pagina11/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.6 Conclusie


Er zijn een aantal voordelen aan de eigendomssplitsing verbonden. Ten eerste zal de splitsing een aantal marktverstoringen wegnemen. De eigendomssplitsing zal kruissubsidiëring onmogelijk maken, softe discriminatie uitbannen en de informatievoordelen van verticaal geïntegreerde ondernemingen opheffen. Ten tweede zal door de splitsing de focus bij het management van de elektriciteitsbedrijven toenemen. Ten derde zal door de eigendomssplitsing beter en goedkoper toezicht uitgevoerd kunnen worden. Ten vierde kan de splitsing een faciliterende rol bij een privatisering van de productie- en leveringsbedrijven. De splitsing maakt het mogelijk dat productie- en leveringsbedrijven worden geprivatiseerd, zonder dat het netwerk behoeft te worden geprivatiseerd.

Er zijn met betrekking tot de splitsing ook een tweetal belangrijke onzekerheden. Ten eerste zijn de gevolgen voor de leveringszekerheid onzeker. De splitsing zal waarschijnlijk ten gevolge hebben dat de leveringszekerheid toeneemt. De splitsing zal leiden tot een betrouwbaarder netwerk, doordat er meer in het netwerk geïnvesteerd zal worden. Door de splitsing is er ook een risico dat er te weinig wordt geïnvesteerd in opwekkingscapaciteit. In dat geval zal de leveringszekerheid afnemen, in plaats van toenemen. Ten tweede zijn de gevolgen van de splitsing voor het aantal marktpartijen onzeker. Enerzijds is het mogelijk dat door de splitsing nieuwe bedrijven zullen toetreden tot de productie- en leveringsmarkt, anderzijds is het mogelijk dat de splitsing zal leiden tot een fusie- en overnamegolf.

Er is ook een groot nadeel aan de eigendomssplitsing verbonden. De splitsing brengt namelijk eenmalige hoge transitiekosten met zich mee. De belangrijkste eenmalige kostenpost zijn de kosten die samenhangen met het afkopen van de cross-border leases. Maar ook de ICT kosten, de huisvestingskosten, de personeelskosten en de juridische kosten zullen niet gering zijn. Om de splitsing door te voeren moeten dus veel eenmalige kosten worden gemaakt. Een ander nadeel is dat de splitsing kan leiden tot dubbele marginalisatie.

Concluderende kunnen we stellen dat er een tweetal grote voordelen aan de eigendomssplitsing zijn verbonden. De eigendomssplitsing zal marktverstoringen wegnemen en zal ook een faciliterende rol kunnen spelen bij privatisering van productie- en leveringsbedrijven. Daarentegen brengt de splitsing eenmalig hoge transitiekosten met zich mee.


Literatuur


Aalberts (2002)

R.F.T. Aalberts, E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & H.R.J. Vollebergh, 2002, Welvaart en regulering van netwerksectoren, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.


Baarsma (2006)

Barbara Baarsma & Michiel de Nooij, 2006, De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld: een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van de energiebedrijven, Stichting voor Economisch Onderzoek, Amsterdam.


Baarsma (2007)

Barbara Baarsma, Michiel de Nooij, Weero Koster & Cicilia van der Weijden, 2007, Divide and rule. The economic and legal implications of the proposed ownership unbundling of distribution and supply companies in the Dutch electricity sector, Energy Policy 35, 1785–1794.


Bijvoet (2003)

Carlijn Bijvoet, Michiel de Nooij & Carl Koopmans, 2003, Gansch het raderwerk staat stil - De kosten van stroomstoringen, Stichting voor Economisch Onderzoek, Amsterdam.


Borenstein (2000)

Severin Borenstein & James Bushnell, 2000, Electricity Restructuring: Deregulation or Reregulation? Regulation, Volume 23, No. 2, 46-52.


Borenstein (2005)

Severin Borenstein, James Bushnell, Christopher Knittel & Catherine Wolfram, 2005, Ineffciencies and Market Power in Financial Arbitrage: A Study of California's Electricity Markets, Center for the Study of Energy Markets, Berkeley.


Brunekreeft (2005)

Gert Brunekreeft & Eric van Damme, 2005, De splitsing van de energiebedrijven, Tilburg Law and Economic Center (TILEC), Tilburg.Buehler (2005)

Stefan Buehler, 2005, How to Regulate Vertical Market Structure in Network Industries, German Economic Review 6(2), 205-228.


Capgemini (2006)

Capgemini, 2006, Onderzoek naar werkgelegenheidseffecten van liberalisering, splitsing en privatisering, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.


van Damme (2005a)

Eric van Damme, 2005, Liberalizing the Dutch Electricity Market: 1998–2004, Energy Journal, Volume 26, Special Issue, 155-180.


van Damme (2005b)

Eric van Damme, 2005, De herstructurering van de Nederlandse elektriciteitssector, CentER for Economic Research & Tilburg Law and Economics Center (TILEC), Tilburg.


Dienst Toezicht energie


EnergieNed


ten Heuvelhof (2001)

Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra & Helen Stout, 2001, Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit infrastructuren, Lemma, Utrecht.


Jamasb (2005)

Tooraj Jamasb en Michael Politt, 2005, Electricity Market Reform in the European Union - Review of Progress toward Liberalization & Integration, Energy Journal, Volume 26, Special Issue, 11-42.


Kirby (1995)

Brendan Kirby, Eric Hirst en James Vancoevering, 1995, Unbundling electric generation and transmission services, Energy, Volume 20, No. 12, 1191-1203.Koper (2003)

Noud Koper, 2003, Tegenpolen: de liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, het Spectrum, Utrecht.


Kunneke (2007)

Rolf Kunneke & Theo Fens, 2007, Ownership unbundling in electricity distribution: The case of The Netherlands, Energy Policy 35, 1920–1930.


Meeus (2005)

Leonardo Meeus, Konrad Purchala en Ronnie Belmans, 2005, Development of the Internal Electricity Market in Europe, The Electricity Journal, Volume 18, Issue 6, 25-35.


Ministerie van Economische Zaken


Mulder (2005)

Machiel Mulder, Victoria Shestalova en Mark Lijesen, 2005, Vertical separation of the energy-distribution industry, An assessment of several options for unbundling, CPB, Den Haag.


Nederlandse Mededingingsautoriteit


de Maa (2006)

Jan de Maa, Martijn van Gemert, Annemieke Karel, Gerard la Bastide, Paul Giesbertz, Frank Buijs, Marcel Vermeulen, Petra Beusmans, 2006, Consultatiedocument Concentraties Energiemarkten, Nederlandse Mededingingsauthoriteit, Den Haag.


Newberry (1999)

David Newberry, Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities, 1999, The MIT Press, Cambridge MA & London.


Newberry (2002)

David Newberry, Regulating Unbundled Network Utilities, 2002, The Economic and Social Review, Volume 33, No. 1, 23-41.


Politt (2008)

Michael Politt & ESRC Electricity Policy Research Group, 2008, The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission networks, Energy Policy, vol. 36(2), 704-713.


TenneT


Vailtilingam (1999)

Lars Bergman, Gert Brunekreeft, Chris Doyle, David Newbery, Michael Pollitt, Pierre Regibeau, Nils von der Fehr & Romesh Vailtilingam (ed.), 1999, A european market for Electricity? Centre For Economic Policy Research (CEPR), London.


Zijl (2004)

Gert Zijl, 2004, Advies taken en activiteiten van de netbeheerder na splitsing, Dienst Toezicht energie, Den Haag.
1 Ministerie van Economische Zaken

2 Ministerie van Economische Zaken

3 Ministerie van Economische Zaken

4 Koper (2003)

5 Koper (2003)

6 Van Damme (2005a)

7 Van Damme (2005a)

8 Vailtilingam (1999)

9 Meeus (2005)

10 Vailtilingam (1999)

11 Van Damme (2005a)

12 Van Damme (2005a)

13 Van Damme (2005a)

14 Van Damme (2005a)

15 Van Damme (2005a)

16 Van Damme (2005a)

17 Jamasb (2005)

18 Van Damme (2005a)

19 Ministerie van Economische Zaken

20 Ministerie van Economische Zaken

21 Ministerie van Economische Zaken

22 Meeus (2005)

23 Meeus (2005)

24 ten Heuvelhof (2001)

25 ten Heuvelhof (2001)

26 Aalberts (2002)

27 Kirby (1995)

28 Aalberts (2002)

29 Borenstein (2000)

30 Kirby (1995)

31 Bijvoet (2003)

32 Bijvoet (2003)

33 Bijvoet (2003)

34 Bijvoet (2003)

35 Borenstein (2000)

36 Borenstein (2005)

37 Kunneke (2007)

38 EnergieNed

39 EnergieNed

40 EnergieNed

41 EnergieNed

42 EnergieNed

43 EnergieNed

44 de Maa (2006)

45 EnergieNed

46 EnergieNed

47 EnergieNed

48 TenneT

49 TenneT

50 TenneT

51 Kunneke (2007)

52 van Damme (2005b)

53 van Damme (2005b)

54 TenneT

56 Kunneke (2007)

57 Kunneke (2007)

58 Kunneke (2007)

59 Jamasb (2005)

60 Jamasb (2005)

61 Jamasb (2005)

62 Jamasb (2005)

63 Jamasb (2005)

64 Ministerie van Economische Zaken

65 Ministerie van Economische Zaken

66 Ministerie van Economische Zaken

67 Zijl (2004)

68 Ministerie van Economische Zaken

69 Baarsma (2006)

70 Mulder (2005)

71 Baarsma (2006)

72 Mulder (2005)

73 Brunekreeft (2005)

74 Brunekreeft (2005)

75 Mulder (2005)

76 Mulder (2005)

77 Mulder (2005)

78 Mulder (2005)

79 Mulder (2005)

80 Mulder (2005)

81 Mulder (2005)

82 Mulder (2005)

83 Politt (2008)

84 Politt (2008)

85 Politt (2008)

86 Ministerie van Economische Zaken

87 Baarsma (2007)

88 Mulder (2005)

89 Mulder (2005)

90 Baarsma (2006)

91 Buehler (2005)

92 Buehler (2005)

93 Politt (2008)

94 Politt (2008)

95 Brunekreeft (2005)

96 Baarsma (2007)

97 Baarsma (2007)

98 Baarsma (2007)

99 Baarsma (2007)

100 Mulder (2005)

101 Mulder (2005)

102 Mulder (2005)

103 Mulder (2005)

104 Baarsma (2007)

105 Baarsma (2007)

106 Baarsma (2007)

107 Baarsma (2007)

108 Capgemini (2006)

109 Capgemini (2006)

110 Capgemini (2006)

111 Capgemini (2006)

112 Newberry (1999)

113 Newberry (1999)

114 Newberry (1999)

115 Newberry (1999)

116 Mulder (2005)

117 Brunekreeft (2005)

118 Newberry (1999)

119 Newberry (1999)

120 Newberry (1999)

121 Baarsma (2006)

122 Brunekreeft (2005)

123 Mulder (2005)

124 Brunekreeft (2005)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina