Erasmus universiteit rotterdam


De implicaties van de specifieke kenmerken voor de marktDovnload 170.09 Kb.
Pagina5/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.2 De implicaties van de specifieke kenmerken voor de markt


Door de specifieke kenmerken van het goed elektriciteit, is de elektriciteitsmarkt zeer belangrijk en zeer kwetsbaar. De leveringszekerheid van elektriciteit is belangrijk voor de maatschappij, door de rol die elektriciteit vervult in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er ten alle voldoende elektriciteit wordt geproduceerd. Als er onvoldoende stroom wordt geproduceerd valt het hele of een groot deel van het netwerk uit.

Deze stroomstoringen brengen hoge maatschappij kosten met zich mee. De schade die ontstaat als de stroom in Nederland één uur uitvalt, varieert van 81 miljoen euro tot 156 miljoen euro, afhankelijk van het tijdstip van de stroomstoring.31 Dit betekent dat de maatschappelijke schade die ontstaat door het niet leveren van een kilowatt stroom, ongeveer 50 keer groter is dan de verkoopprijs van een kilowatt stroom.32 Nederland heeft ten opzichte van andere landen een erg betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. In Nederland valt de stroom gemiddeld ongeveer 30 minuten per jaar uit.33 Het Nederlandse netwerk is zo betrouwbaar omdat er veel wordt geïnvesteerd in het netwerk en omdat er voldoende stroom wordt geproduceerd.34

De elektriciteitsmarkt is door zijn specifieke kenmerken ook erg kwetsbaar voor machtsmisbruik. De vraag van elektriciteit is op korte termijn erg inelastisch en daardoor is de elektriciteitsprijs op de spotmarkten erg volatiel. Hierdoor kunnen elektriciteitsproducenten soms meer winst maken, door minder stroom te leveren, om zo een hogere prijs voor de stroom te krijgen.35 Dit risico is niet slechts theoretisch. In Californië werden in 2000 door de elektriciteitsproducenten op een strategische manier elektriciteitscentrales uitgeschakeld, om zodoende de prijs op te drijven en meer winst te maken. Goede elektriciteitswetgeving en goed toezicht zijn dus noodzakelijk om dit soort praktijken te voorkomen.36

Concluderende kunnen we dus stellen dat het belangrijk is dat de splitsing niet zal leiden tot

minder investeringen in het elektriciteitsnetwerk en in de productiecapaciteit. Ook is het belangrijk dat er door de splitsing geen kansen worden geboden voor machtsmisbruik.

2.3 Conclusie


We kunnen concluderen dat de kenmerken van elektriciteit en de elektriciteitssector een aantal cruciale gevolgen hebben voor het optimale marktontwerp. Elektriciteit faciliteerd andere activiteiten, en is daarom essentieel voor de economie. Ook is de elektriciteitssector een netwerksector en als er te weinig stroom wordt geproduceerd valt het volledige netwerk uit. Bovendien is het zo dat elektriciteit niet rendabel is op te slaan, dat de vraag naar elektriciteit zeer inelastisch is en dat stroom een homogeen goed is. Zodoende is het zeer belangrijk dat er te allen tijde genoeg stroom wordt geproduceerd.

Het inzicht dat de elektriciteitmarkt een bijzondere markt is en dat de leveringszekerheid van het elektriciteitnetwerk zeer belangrijk is, zijn belangrijke gegevens bij de beantwoording van de vraag of de eigendomssplitsing ingevoerd moet worden.


3. Hoe is de structuur van de elektriciteitssector?


In dit hoofdstuk zal de structuur van de elektriciteitsmarkt worden beschreven. De activiteiten van elektriciteitsbedrijven kunnen worden onderscheiden in de productie van elektriciteit, de handel in elektriciteit, de transmissie van elektriciteit, de distributie van elektriciteit, verbruikmeting van elektriciteit en de levering van elektriciteit.37

In dit hoofdstuk zal eerst een beschrijving worden gegeven van alle activiteiten van de elektriciteitsbedrijven (§1-6). Vervolgens zal worden aangegeven welke implicaties de structuur van de elektriciteitsmarkt heeft voor de eigendomssplitsing (§7).


3.1 De productie


De productie van elektriciteit vindt grotendeels plaats door de productiebedrijven. De opwekkingsmethoden die deze productiebedrijven toepassen zijn in drieën te delen, namelijk conventionele opwekking, warmtekrachtkoppeling en duurzame opwekking.38

De belangrijkste opwekkingsmethode is de conventionele opwekking. Conventionele opwekking is de productie van elektriciteit in grote kolencentrales, gascentrales, biomassacentrales, kerncentrales en afvalverbranders. Zeventig procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie wordt geproduceerd door conventionele productie. Deze productie vindt plaats in de 28 grote elektriciteitscentrales. Bijna al deze grote centrales zijn eigendom van één van de grote productiebedrijven.39

De tweede productiemethode is de warmtekrachtkoppeling. Een warmtekrachtkoppeling is een productiemethode, waarbij de bij productie vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt. De warmte kan gebruikt worden in de industrie, in de land- en tuinbouw, in ziekenhuizen of als stads- of ruimteverwarming.40 Warmtekrachtkoppelingen zijn te verdelen in centrale productie-eenheden en decentrale productie-eenheden. De centrale productie-eenheden wijken niet veel af van de conventionele opwekking. Het verschil zit slechts in het gebruik van de warmte. De meeste centrale warmtekrachtkoppelingen worden beheerd als een joint venture tussen een elektriciteitsbedrijf en industriële onderneming. De decentrale productie-eenheden zijn vaak kleine eenheden, die staan opgesteld bij de gebruiker van de warmte. Deze decentrale warmtekrachtkoppelingen zijn vaak eigendom van distributiebedrijven of van de warmte gebruikende ondernemingen.

De warmtekrachtkoppelingen zijn goed voor zevenentwintig procent van Nederlandse elektriciteitsproductie en voor veertig procent van het opwekkingsvermogen.41 Het verschil tussen het opwekkingsvermogen en de productie kan worden verklaard, doordat warmte-krachtkoppelingen vaak worden uitgeschakeld als de warmte niet nodig is. Het aandeel van de warmtekrachtkoppeling is groeiende. Warmtekrachtkoppeling zullen dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de elektriciteitsproductie.42

De derde productiemethode is de duurzame opwekking. Duurzame opwekking is productie van elektriciteit door waterkrachtcentrales, windmolens en zonnecellen. In totaal wordt slechts drie procent van de Nederlandse productie duurzaam geproduceerd.43

De productiemarkt voor elektriciteit is voor eenenzeventig procent in handen van vijf grote partijen, namelijk Electrabel (22%), Essent (21%), Nuon (16%), Eon (9%) en Delta Energie (4%).44 De andere negenentwintig procent wordt geproduceerd door distributiebedrijven en ondernemingen met een warmtekrachtkoppeling. In de elektriciteitsmarkt zijn er dus slechts enkele partijen, die het belangrijkste deel van de elektriciteitsproductie in handen hebben.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina