Erasmus universiteit rotterdamDovnload 170.09 Kb.
Pagina6/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.2 De handel


Nadat elektriciteit is geproduceerd wordt het verhandeld. De stroom wordt verkocht aan handelaars, leveranciers of eindgebruikers. De handel van stroom vindt op een drietal manieren plaats.

Ten eerste wordt een deel van de stroom verhandeld door middel van langetermijncontracten tussen producenten, handelaars en leveranciers. Zevenenzestig procent van het nationale elektriciteitsverbruik wordt door langetermijncontracten verkocht.45

Ten tweede wordt een deel van de stroom verhandeld door middel van daghandel. De daghandel van stroom vindt plaats op de Amsterdam Power Exchange (APX). De APX is de spotmarkt voor elektriciteit en gas waar producenten, distributeurs, handelaren, brokers en industriële eindverbruikers handelen in stroom. Ongeveer achttien procent van het binnenlandse elektriciteitsverbruik wordt verhandeld via de APX. 46

Ten slotte wordt een deel van de stroom geveild door TenneT. TenneT importeert stroom uit het buitenland en verkoopt deze stroom door middel van een veiling aan de leveranciers. Ongeveer vijftien procent van het nationale elektriciteitsverbruik wordt geïmporteerd en vervolgens door middel van een veiling verkocht.47


3.3 De transmissie


Nadat de stroom is opgewekt, wordt het getransporteerd over het 380 of 220 kilovolt hoogspanningsnetwerk naar transformatoren, waarvandaan de stroom over het 150 of 110 kilovoltnetwerk wordt getransporteerd naar andere transformatoren. Dit transport, over het netwerk met een spanning hoger dan 110 kilovolt, noemt men transmissie.48

In Nederland wordt de transmissie uitgevoerd door TenneT. Sinds 1 januari 2008 is TenneT door de Wet Onafhankelijk Netbeheer verantwoordelijk voor al het transport over de 380, 220, 150 en 110 kilovoltnetwerken. Daarvoor was TenneT slechts verantwoordelijk voor het transport over het 380 en 220 kilovoltnetwerken en het Zuid-Hollandse 150 kilovoltnetwerk.

TenneT is opgericht om de leveringszekerheid van het Nederlandse stroomnet te bewaken door middel van transport- en systeemdiensten.

Behalve dat TenneT verantwoordelijk is voor de transmissie, is TenneT ook Transmission System Operator (TSO) van Nederland. De TSO is verantwoordelijk voor het netbeheerder over het transmissienetwerk. De TSO is verantwoordelijk voor de investeringen in en het onderhoud van het netwerk en voor het opvangen van de piekvraag en frequentie- en voltageverschillen. Voor deze laatste taak heeft TenneT enkele elektriciteitscentrales, zodat zij de piekvraag en frequentie- en voltageverschillen kan opvangen.49


3.4 De distributie


Nadat de stroom door de transformatoren naar een lager voltage is teruggebracht, wordt het of verder getransporteerd, over het 50 kilovolt-, 25 kilovolt-, 20 kilovolt-, 10 kilovolt-, 380 volt- en/of 220 voltnetwerk, naar de eindgebruikers. Dit deel van het transport, over het netwerk met een spanning lager dan 110 kilovolt, noemt men distributie.50

De distributie van elektriciteit wordt in Nederland uitgevoerd door 21 verschillende distributiebedrijven. De grootste en belangrijkste distributiebedrijven zijn Nuon, Essent, Eneco en Delta Energie. 51 De distributiebedrijven hebben allemaal een lokaal monopolie over een deel van het distributienetwerk.

Voor het transport over het distributienetwerk mag door de distributiebedrijven maximaal een door de DTe vastgesteld tarief worden berekend. De tarieven worden door de DTe voor een lange periode vastgesteld, aan de hand van de kosten die de distributiebedrijven gedurende de vorige periode hebben gemaakt. Zodoende zijn de maximaal toegestane tarieven hoger, als de kosten over de vorige periode hoog uitvallen.52 De inkomsten uit het transport moeten de distributiebedrijven aanwenden voor investeringen in het netwerk en onderhoud van het netwerk.53

3.5 De verbruikmeting


De meetbedrijven leveren, plaatsen, controleren en onderhouden elektriciteitsmeters. De meters zijn nodig om het gebruik van een afnemer te meten, zodat de leverancier over het door het meetbedrijf vastgestelde gebruik kan factureren.54

De consument mag sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt zelf zijn meetbedrijf kiezen. Momenteel is er door TenneT aan 18 bedrijven een vergunning verleend om meterstanden op te nemen.55


3.6 De levering


De leveranciers van elektriciteit zijn bedrijven die stroom inkopen bij de producenten of handelaren en verkopen aan de eindgebruikers. Toetreding tot de markt als leverancier is vrij en vergt weinig investeringen. Het belangrijkste voor een leverancier is, dat de klant zijn bedrijf kan vinden. Daarom zijn de investering in marketing de belangrijkste uitgaven voor elektriciteitsleverancier. Op de leverantiemarkt is dus veel concurrentie mogelijk.56

Er zijn daardoor 32 verschillende elektriciteitsleveranciers, maar ook op dit deel van de markt zijn Nuon, Essent, Eneco en Delta het grootst. 57 Er zijn slechts een paar nieuwe toetreders die succesvol zijn. De bekendste en de grootste succesvolle toetreder is het Britse Oxxio.58 Daarentegen waren de toetredingspogingen van Shell, Albert Heijn en Hema niet succesvol. Zij hebben zich alle drie snel weer teruggetrokken als elektriciteitsleverancier, nadat de winsten tegenvielen.


3.7 Conclusie


Door de Wet Onafhankelijk Netbeheer moeten elektriciteitsbedrijven splitsen in netbedrijf en productie- en leveringsbedrijf. Door de uitvoering van de wet moeten de vier grote elektriciteitsbedrijven, namelijk Nuon, Essent, Delta Energie en Eneco, splitsen in een netwerkbedrijf en een productie en leveringsbedrijf. Ook de kleine elektriciteitsbedrijven Rendo, NRE, ONS Energie en Welstand Energie moeten splitsen.

Ten gevolge van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer moeten dus acht verticaal geïntegreerde ondernemingen splitsen in een netbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina