Erasmus universiteit rotterdam


Op welke manieren kan een splitsing worden doorgevoerd?Dovnload 170.09 Kb.
Pagina7/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Op welke manieren kan een splitsing worden doorgevoerd?


In dit hoofdstuk zullen eerst de vier manieren van splitsing worden besproken, namelijk de boekhoudkundige splitsing, de management splitsing, de juridische splitsing en de eigendomssplitsing (§1). Daarna zal worden besproken wat er door de Wet Onafhankelijk Netbeheer verandert (§2). Ten slotte zal het alternatief voor de splitsing worden besproken, namelijk het DTe Advies (§3).

4.1 De manieren van splitsing


Er zijn vier soorten splitsingen te onderscheiden: de boekhoudkundige splitsing, de juridische splitsing, de management splitsing, de eigendomssplitsing.59

De boekhoudkundige splitsing houdt in dat de productie-, netwerk- en leveringsactiviteiten door hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd, maar dat het bedrijf een aparte boekhouding heeft voor zowel de productie- en leveringsactiviteiten als voor de netwerkactiviteiten.60

De management splitsing houdt in dat bedrijven verplicht worden gesteld om de commerciële afdeling en de netwerkafdeling onder te brengen in aparte business units. Bij een management splitsing moeten beide business units hun eigen personeel en hun eigen management hebben. Bij een management splitsing mogen beide business worden bestuurd door een centrale holding.61

De juridische splitsing houdt in dat bedrijven verplicht zijn om de productie- en leveringsactiviteiten en het netbeheer onder te brengen in verschillende juridische entiteiten. Deze juridische entiteiten moeten hun eigen personeel en hun eigen management hebben.

Het is bij een juridische splitsing toegestaan dat deze juridische entiteiten in dezelfde holding vallen.62

De eigendomssplitsing is de meest verregaande vorm van splitsing. Bij een eigendoms-splitsing moet het bedrijf wordt gespitst in een apart netwerkbedrijf en een apart productie- en leveringsbedrijf. Door een eigendomssplitsing komt er ook een verbod op cross-ownership. Een verbod op cross-ownership houdt in dat netwerkbedrijven en productie- en leveringsbedrijven geen aandelen van elkaar mogen houden. Door een eigendomssplitsing worden dus alle financiële en persoonlijke banden tussen de publieke netwerkbedrijven en commerciële productie- en leveringsbedrijven verbroken.63


4.2 De Wet Onafhankelijk Netbeheer


Op 14 november 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer aangenomen. Enerzijds regelt deze wet de eigendomssplitsing, anderzijds regelt deze wet de overdracht van alle netten van 110 kilovolt en hoger aan TenneT.

Door de Wet Onafhankelijk Netbeheer moet een eigendomssplitsing worden doorgevoerd in de elektriciteitssector. Hiermee loopt Nederland vooruit op het EU-beleid. Door de EU is in de Elektriciteitsrichtlijn slechts een juridische splitsing verplicht gesteld. Nederland heeft deze richtlijn als een van de weinige landen op tijd geïmplementeerd, en dus is in Nederland een juridische splitsing verplicht voor elektriciteitsbedrijven. De Wet Onafhankelijk Netbeheer geeft elektriciteitsbedrijven tot 1 januari 2010 de tijd om een eigendomssplitsing door te voeren.64

De eigendomssplitsing houdt in dat elektriciteitsbedrijven gespitst worden in publieke netwerkbedrijven en commerciële productie- en leveringsbedrijven. Netwerkactiviteiten en productie- en leveringsactiviteiten mogen hierdoor niet langer in dezelfde groepsonderneming ondergebracht zijn. Ook mogen de netwerkbedrijven geen aandelen aanhouden in productie- en leveringsbedrijven en mogen productie- en leveringsbedrijven geen aandelen aanhouden in netwerkbedrijven. Het doel van de splitsing is om eerlijkere concurrentie te bewerkstelligen en betrouwbaardere netwerken te realiseren.65

De gevolgen van de eigendomssplitsing voor de Nederlandse elektriciteitssector zijn, dat acht bedrijven in Nederland gesplitst moeten worden. Deze acht bedrijven zijn Essent, Nuon, ENECO, Delta, Rendo, NRE, ONS en Westland Energie.66

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is ook vastgelegd dat elektriciteitsbedrijven de netwerken van 110 kilovolt en hoger per 1 januari 2008 moeten overdragen aan TenneT. Deze verplichte overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Het doel van deze overdracht is om een heldere eigendomsstructuur te creëren in de elektriciteitsmarkt.

4.3 Het beleidsalternatief: het DTe advies


De DTe heeft, op verzoek van de minster, een advies uitgebracht aan de regering over de taken en activiteiten, die de netbeheerder na de splitsing moeten uitvoeren. Dit advies is door de tegenstanders van de splitsing omarmd als hét alternatief voor de splitsing.

Het DTe advies bevat een drietal belangrijke aanbevelingen aan de regering. Ten eerste adviseert de DTe om wettelijk vast te leggen dat netbeheerders strategische taken zelf moeten uitvoeren en niet mogen uitbesteden. Deze strategische taken van netbeheerders zijn in 1998 door de DTe gedefinieerd als het investeringsbeleid, de operationele bedrijfsvoering en het contractmanagement. Ten tweede adviseert de DTe om het netwerkontwerp, de ontwikkeling en onderhoud van ICT systemen en de financiële administratie aan te merken als strategische taken. Ten slotte adviseert de DTe om uitbesteding van operationele taken en activiteiten aan ondernemingen die betrokken zijn bij de productie, de levering of de handel in elektriciteit te verbieden. Als operationele taken worden in het DTe advies aangemerkt: de fysieke aanleg, het onderhoud, de vernieuwing en de inspectie van het netwerk, de research and development taken en de uitvoering van het financiële beleid.67Het DTe-advies is uitgebracht om te adviseren hoe de taken en activiteiten van de netbeheerders na de splitsing uitgevoerd moeten worden. Door de Wet Onafhankelijk Netbeheer wordt dit advies gelijktijdig met de splitsing uitgevoerd.68

De tegenstanders van de splitsing zien in het DTe-advies nog steeds het alternatief voor splitsen. Het DTe-advies kan ook zonder een eigendomssplitsing wordt doorgevoerd. Daardoor zou de juridische splitsing restrictiever worden dan nu. Dit beperkt het de mogelijkheden voor verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven om misbruik te maken van de machtspositie, evenals dat bij de eigendomssplitsing gebeurt. De negatieve gevolgen van dit voorstel zijn volgens de tegenstanders van de eigendomssplitsing kleiner dan bij de eigendomssplitsing. Daarom wordt het uitvoeren van het DTe-advies zonder een eigendomssplitsing als het alternatief voor de eigendomssplitsing gezien.69

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina