Eu-garantie voor een eib-leningsfaciliteit van 600 miljoen € voor de wederopbouw van Turkije na de aardbevingDovnload 5.64 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.64 Kb.


IP/99/772

Brussel, 20 oktober 1999EU-garantie voor een EIB-leningsfaciliteit van 600 miljoen € voor de wederopbouw van Turkije na de aardbeving

De Europese Commissie heeft bij de Raad en het Europees Parlement een voorstel ingediend betreffende verlening van een garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank (EIB) voor een bijzondere leningsfaciliteit van 600 miljoen € voor een periode van drie jaar voor de wederopbouw van Turkije na de aardbeving van 17 augustus. Met de faciliteit wordt beoogd investeringen te stimuleren die verband houden met de vervanging, de wederopbouw of het herstel van beschadigde bovengrondse of ondergrondse infrastructuur, zoals wegen, bruggen, spoorwegen, havens en elektriciteit, gas, water en telecommunicatiediensten, industriële installaties en kleine en middelgrote bedrijven alsook woningen en stedelijke infrastructuur.

Op 17 augustus 1999 trof een zware aardbeving het noordwesten van Turkije, waarbij een groot aantal doden viel en aanzienlijke materiële schade ontstond.

Onmiddellijk na de ramp stelde de Commissie, via het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschappen (ECHO) in totaal 4 miljoen € in de vorm van humanitaire noodhulp ter beschikking. Op basis van een ter plaatse uitgevoerde raming van de behoeften wordt thans door ECHO een nieuw besluit opgesteld voor de toekenning van 11 miljoen € aan extra humanitaire hulp.

Dit voorstel sluit aan bij de politieke consensus die werd bereikt in de Raad Algemene zaken van september dat het wenselijk is dat men zich spoedig buigt over de verlening van hulp voor de wederopbouw, onder andere in de vorm van een EIB-lening, en de overeenkomst van de Raad Ecofin van 8 oktober over twee van de belangrijkste parameters van de EIB-faciliteit, te weten het plafond van 600 miljoen € over een periode van drie jaar en het feit dat deze hulp uitsluitend beschikbaar wordt gesteld voor het herstel en de wederopbouw van infrastructuur en industriële installaties die door de aardbeving zijn beschadigd.

Gelet op de aanzienlijke omvang van de schade, die op het ogenblik door de Wereldbank wordt geraamd tussen 2,8   6,1 miljard USD (1,5-3,3% van het BBP van Turkije), is de Commissie van mening dat Turkije met deze bijzondere faciliteit in aanzienlijke mate kan worden bijgestaan in zijn inspanningen voor de wederopbouw na de aardbeving en dat hierdoor de druk op de Turkse regering om de wederopbouw te financieren enigszins wordt verlicht.

Vrij snel na de aardbeving is de Bank besprekingen begonnen met de Turkse autoriteiten en zij is bereid om de financiële hulp toe te kennen zodra een gedetailleerde evaluatie van de behoeften in verband met de wederopbouw door de Turkse autoriteiten is voltooid. Als één van de belangrijkste verschaffers van financiering voor de economische ontwikkeling in het Middellandse-Zeegebied bevindt de EIB zich in de juiste positie om wederopbouwkredieten in Turkije te verstrekken. De Bank is in 1965 met haar leningsactiviteiten begonnen en heeft sedertdien, in samenwerking met de desbetreffende organen van de Turkse openbare en particuliere sector en met andere internationale financiële instellingen, in totaal 1,303 miljard € aan Turkse projecten verstrekt.De Commissie hoopt dat het voorstel snel door de Raad en het Europees Parlement zal worden goedgekeurd zodat de Bank spoedig een begin kan maken met de financiering van de wederopbouw.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina