Eu keurt Nieuw-Zeelandse gegevensbeschermingsnormen goed om de handel te helpen bevorderenDovnload 10.23 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte10.23 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 december 2012EU keurt Nieuw-Zeelandse gegevensbeschermingsnormen goed om de handel te helpen bevorderen

Brussel, 19 december 2012 – De Europese Commissie heeft vandaag formeel erkend dat de bescherming van persoonsgegevens in Nieuw-Zeeland toereikend is, waardoor het handelsverkeer met de Europese Unie kan toenemen. In het besluit van de Commissie wordt erkend dat de Nieuw-Zeelandse gegevensbeschermingsnormen verenigbaar zijn met die van de EU en de persoonsgegevens van EU-burgers adequaat beschermen. Het doel is het grensoverschrijdende vrije verkeer van persoonsgegevens te vergemakkelijken zodat ondernemingen die met gegevens omgaan, rechtszekerheid hebben op het gebied van gegevenbeschermingsregels, en tegelijk een hoog niveau van bescherming van de Europese persoonsgegevens te handhaven – een grondrecht van EU-burgers.''Terwijl we werken aan de hervorming van de EU-regels om de bescherming van persoonsgegevens binnen de EU te garanderen, moeten we er ook voor zorgen dat de gegevens van onze burgers ook veilig zijn wanneer zij worden doorgegeven naar landen buiten de EU", verklaarde vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Dit besluit is een volgende stap om het handelsverkeer met onze internationale partners te bevorderen door te helpen op mondiaal niveau hoge normen voor de bescherming van persoonsgegevens tot stand te brengen.”

Persoonsgegevens worden steeds meer grensoverschrijdend doorgegeven en opgeslagen op servers in meerdere landen binnen en buiten de EU. In dit "brave new" digitale tijdperk van sociaal netwerken en cloud computing, waarin digitale gegevens altijd en overal beschikbaar zijn, zijn stabiele regels nodig voor de doorgifte van persoonsgegevens over de EU-grenzen heen.

Dit heeft ook voordelen voor de economie en het handelsverkeer. Regels die erkennen dat gegevensbeschermingsnormen toereikend zijn, maken EU-ondernemingen het leven gemakkelijker door hun rechtszekerheid te bieden bij hun internationale verrichtingen. Door de gegevensbeschermingsregels van een derde land goed te keuren, geeft de EU een belangrijke motie van vertrouwen in zijn regelgevingskader in het algemeen, waardoor de doorgifte van persoonsgegevens wordt vergemakkelijkt en het handelsverkeer tussen de EU en dat land wordt bevorderd.

Nieuw-Zeeland is een prominent lid van het forum voor economische samenwerking Azië-Stille Oceaan – APEC. De totale handel in goederen tussen Nieuw-Zeeland en de EU bedraagt 6,7 miljard EUR per jaar; de handel in diensten 3,1 miljard EUR per jaar.Achtergrond

De EU-gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 is van toepassing op de Europese Economische Ruimte (EER), die naast alle EU-lidstaten ook de niet-EU-lidstaten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen omvat.

Er moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven naar niet-EER-landen waar niet de EU-normen voor gegevensbescherming gelden. Zonder dergelijke maatregelen zou de hoge norm voor gegevensbescherming die door de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn tot stand is gebracht, snel worden ondermijnd, aangezien gegevens zeer eenvoudig via internationale netwerken kunnen worden uitgewisseld.

Op grond van deze richtlijn kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU en de EER die een passend beschermingsniveau waarborgen. De basisbeginselen van de gegevensbeschermingsregels van de EU moeten bijvoorbeeld door rechtsnormen worden gewaarborgd en er moet onafhankelijk toezicht zijn op deze normen.

De Raad en het Europees Parlement hebben de Commissie de bevoegdheid verleend om op grond van artikel 25, lid 6, te constateren dat een derde land op grond van zijn nationale wetgeving of zijn internationale verbintenissen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt.

Een dergelijk besluit heeft als gevolg dat vrij verkeer van persoonsgegevens mogelijk wordt tussen enerzijds de 27 EU-lidstaten en de drie EER-staten (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en anderzijds dat derde land zonder dat extra waarborgen noodzakelijk zijn.

Tot dusver heeft de Commissie erkend dat Andorra, Argentinië, Australië, Canada, Zwitserland, de Faeröer, Guernsey, Israel, het eiland Man, Jersey en Uruguay en het Safe Harbor scheme van de Verenigde Staten passende bescherming bieden.

In januari 2012 heeft de Commissie een voorstel ingediend om het huidige EU-rechtskader voor gegevensbescherming te moderniseren (zie IP/12/46 en MEMO/12/41). Op grond van de nieuwe wetgeving – die thans door het Europees Parlement en de Raad van de EU wordt besproken – zou de adequaatheidstoetsing van de richtlijn van 1995 blijven bestaan en zouden daarin de criteria en vereisten voor de beoordeling van het gegevensbeschermingsniveau in een derde land of een internationale organisatie beter worden gespecificeerd.Meer informatie

Europese Commissie – Gegevensbescherming buiten de EUhttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/data-collection/data-transfer/index_en.htm

Europese Commissie – Handel met Nieuw-Zeelandhttp://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/new-zealand/

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:http://ec.europa.eu/reding

Contact :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/12/1403

: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina