Europarc conference 2009Dovnload 18.7 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte18.7 Kb.
Europarc conference 2009
100 jaar nationale parken in Europa: een gezamenlijke erfenis en een gemeenschappelijke toekomst

Strömstad Zweden (noord van Götenburg)
8 t/m 13 septemberDe reisdag was dinsdag 8 september. Wij (Thea Peters van Weerribben-Wieden, Nico Driessen en Herman Reimerink) reisden met Lufthansa via Frankfurt naar Götenburg. Wilma Paalman reisde ‘s middags met een directe vlucht. Een buspendel vervoerde ons naar de havenstad Strömstad.
Dit jaar werd de conferentie van Europarc voorafgegaan door een feestelijke dag waarop 100 jaar Europese parken werd gevierd maar ook de instelling van grensoverschrijdende nationale parken in Zweden en Noorwegen: Kosterhavet en Ytre Havaler. Het is het eerste mariene park in Zweden.
Er was Strömstad gelijktijdig een conferentie van milieuministers.

woensdag 9 september
De openingdag was een grootse dag. Op de ceremonie ter gelegenheid van de instelling van de parken in Zweden en Noorwegen waren veel bewoners afgekomen. Deels was dat vanwege koninklijk gezelschap , ministers e.d. zoals de Zweedse koning Carl Gustav, de Noorse kroonprins Hakoon Magnus, de milieuministers Andreas Carlgren (Zweden) en Erik Solheim (Noorwegen), Maria Agren, de DG van het Zweeds Milieubeschermingsbureau en Lars Bäckström de Gouverneur van Välstra Götaland County . De publieksmanifestaties werden met twee ‘tallships’ en kanonschoten opgeluisterd.

De dag begon met een boottocht naar het eiland Kosterhavet, de naam van het park.


Op het symbolische moment 09 09 09, om 09 09 uur liepen we met een gids op het eiland Kosterhavet om daarna naar een plek aan de kust te gaan waar de openingsspeeches waren en luiden van de scheepsbel door de koning.

De openingshandeling voor een groter publiek was op de kade van Strömstad. Vanaf het nagebouwde historische schip de Göteborg werden 7 saluutschoten gelost.


In de middag was er een boottocht naar Noorwegen waar het park Ytre Hvaler werd geopend.


Van de speeches kregen we natuurlijk weinig mee, maar de publieke belangstelling was mede door het koninklijk bezoek en de grootst opgezette festiviteiten groot.

In begin van de avond vond de feestelijke opening van de conferentie plaats.


Wederom met koning en minister , de DG en de gouverneur.

Donderdag 10 september
Van de openingsspeeches noem ik de wens van de voorzitter Erika Stansciu dat over nog eens 100 jaar niet alleen nationale parken, natuurgebieden en dergelijke zijn beschermd, maar dat de planeet aarde dan echt helemaal beschermd gebied is.
Ahmed Djoghlaf secretaris van de CBI (convention on Biological Diversity) maakte duidelijk dat de doelstellingen ten aanzien van biodiversiteit in 2010 niet gehaald zijn. Getallen en percentages die hij noemde (100.000 protected areas covering almost 19 million square kilometres worldwide, this represents 11.5 percent of the earth's land surface) kwamen in zijn speech niet goed naar voren omdat het niet ondersteund werd door sheets of beelden.
Hij kwam pas los in het nawoord toen moderator Eva Krutmeijer vroeg wat er concreet gedaan kon worden. Hij brandde los met voorstellen en sloot steeds af met “Is it enough ……... no !
Volgende jaar is in Nagoya (Japan) is de 10e meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 10)
Pavan Sukhdev, auteur van het Report on the Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB report) ging in op nieuwe wegen voor CO2 problematiek. Nu zoeken we naar dure technische oplossingen voor opslag van de ‘bruine’ CO2 . Benut beter en meer de groene CO2 opslag: de bomen en de natuur.
Prima en zeer kundig verhaal. Hij gaf mooi voorbeelden van economisch belang van natuurgebied (o.a. visreservaten waar kotters op grenzen het meest vissen omdat juist daar vissen het grootste rendement oplevert).
De dikke TEEB rapporten over het klimaat zijn kost voor de ambtenaren die de volgende klimaat conferentie Kopenhagen en milieuconferentie gaan voorbereiden
Tamas Marghescu liet het succes van beschermde gebieden zien. In zijn bijdrage klonk het verhaal van Triple E (T. Bade) door. Verder viel me op zijn pleidooi voor particulier natuurbeheer (is in Europa vaak onbekend), partners betrekken bij natuurbeheer, promoting van wilderness natuur en als laatste ‘een schoonmaak’ vanwege de versnipperde aanpak en de vele instanties op gebied van natuur en milieu.
Peter Westman (WWF) had de opdracht gekregen terug te blikken en dat deed hij per decade.
Hij liet zien dat de aanvankelijke opvatting dat natuur geen beheer hoeft, niet overal goed uitpakte.
Nu zijn er 25.000 Natura 2000 sites in Europa.
Tot slot brachten Gordon Miller en Kristen Biebl het Ranger werk onder de aandacht van de conferentie deelnemers.

De Algemene Ledenvergadering van Europarc is goed voorbereid maar vergt toch veel tijd en doorzettingsvermogen. Voor dit verslag zijn de resultaten niet van belang.

Aansluitend aan de ALV zijn er side meetings. Ik heb de bijeenkomst Charter for Sustainable Toerism bijgewoond.
Het Charter is een certificaat dat Europarc zelf verstrekt en verkregen kan worden als aantoonbaar aan duurzaam toerisme gewerkt wordt. Er zij geen harde criteria; het charter is een manifest dat een proces naar duurzaamheid stimuleert en partners stimuleert nieuwe wegen in te slaan.
Na 5 jaar volgt evaluatie; zijn doelen niet gehaald of duurzaamheid niet groter geworden dan verliest men het keurmerk. Er zijn EU programma’s zoals Pesto (Pan European Subtainble Tourism ) die door Interreg IV geld worden ondersteund.
Het voorbeeld op de side meeting komt van de AONB Mourne in Noord Ierland. Ze hebben net de evaluatie gehad en houden het charter. Ze doen veel met historie. Er lopen 72 projecten
Charter is goed systeem met weinig bureaucratie, maar de evaluatie zou ik door een onafhankelijke instantie laten doen. Na de meeting is er eten .

Vrijdag 11 september
Vrijdag is de excursie dag. Ik heb een wandeltocht gemaakt en daarna terug gevaren naar de haven van Strömstad. Landschappelijk zijn de eilanden Trossö, Kalvö en Lindö heel mooi en afwisselend.
Vroeger waren ze bewoond door vissers die er daarnaast ook nog wat landbouw bedreven.
Nu nog maar enkele bewoners en vakantiewoningen. Er is erg veel watersport en veel jachthavens; samen met de hotels is watersport belangrijkste economische bron.


Nico Driessen heeft meegedaan met een zeiltocht langs de Zweedse Archipel, nu voor een groot deel Nationaal Park Kosterhavet. In dit gebied verblijven in de maanden juli en augustus meer dan 300.000 watersporters. Door het instellen van het nationaal park is het gebruik van natuurlijke inhammen, eilandjes door watersporters en kampeerders, het verzamelen van planten en oesters, maken van vuur, sterker gereguleerd. Nieuw is ook een gebod dat honden aan de lijn moeten. In bepaalde periodes is er een maximale vaarsnelheid van 5 knopen voor motorboten ingesteld. Het eiland Ramsö is voor een deel particulier bezit. Om die reden (anders dan bij ons) is het niet bij het nationaal park gevoegd, tot grote spijt van de (part-time) bewoners. Zij vrezen nu een grotere toeloop van watersporters naar hun eiland gezien de restricties in het nationaal park. Ramsö wordt nu gezien als referentie voor het np.Zaterdag 12 september
Omdat ik naar de bijeenkomst van het charter voor duurzaam toerisme ben geweest, heb ik de workshop over duurzaam toerisme (die Wilma bezocht heeft) ingewisseld voor de ELC (Europese landschapsconventie) . De ELC is erg onbekend , het is geen richtlijn zoals Vogel- en habitatrichtlijn.
Nederland heeft deze conventie getekend en geratificeerd.
Mooi Nederland (VROM en LNV) en het Overijssels beleid op gebied van ruimtelijke kwaliteit, nationale landschappen en nationale parken is m.i. een goede vertaling van de ELC.
We zouden ELC nog meer als kader kunnen benutten bij projecten denk ik ; het kan kracht en rugdekking geven voor verandering .
Het Peak district heeft een landschapsstrategieplan gemaakt (zie www.peakdistrict.gov.uk). Daaraan is een Actieprogramma gekoppeld.
De aanpak lijkt me interessant om de kenmerken uit de Omgevingsvisie uitvoeringsgerichter te maken.

Nico Driessen heeft meegedaan in de workshop ‘Healthy Parks, Healthy People’. Als voorbeeld werd de gelijknamige campagne in Australië toelicht. Ook de de UK is veel positieve ervaring op het gebied van natuurbeleving in relatie tot gezondheid. Verschillende wetenschappelijke rapporten kwamen aan de orde waarin de relatie natuur en gezondheid met harde cijfers onderbouwd zijn. Voor een verzekeringsconcern in de UK reden om te investeren in natuurgebieden. Er werd een getal genoemd dat bij investering van 1 pond het de verzeraar 7,81 pond aan uitkeringen bespaarde. De achtergrond van deze cijfers wordt nog in een workshop verslag nagezonden. Verschillende inspirerende ideeën kwamen over tafel waarmee we in onze eigen parken zeker mee aan de slag kunnen in de toekomst….

Na de workshops werd plenair verslag gedaan van de resultaten.
Enkele grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden krijgen aandacht op het podium. Daarna volgt de uitreiking van de Charters for Sustainable Tourism aan vele parken waaronder Weerribben Wieden.
tot slot presenteert Italië zich als gastland voor de conferentie van 2010. De conferentie is in het nationaal park de Abruzen, samen met Gran Paradiso de oudste parken van Italie.
Daar zijn de ‘big five’ zou ik zeggen: beer, wolf, lynx, edelhert en steenarend, maar daar leeft en werkt ook plaatselijke bevolking in en met de natuur. Het thema is daarom ‘Living together.
De datum is 29 september t/m 30 oktober 2010


’s Avonds is er een groot galadiner. Dit keer zit ik aan tafel bij schotse deelnemers en een deelnemer uit Zweden. De avond wordt bij de bar afgesloten met een feestZondag 13 september
Het was gisteravond niet laat, dus ben ik vroeg genoeg wakker om mijn zondagse hardloop ronde van een half uur te doen langs de rivier in Strömstad.

De terugreis gaat voor Wilma is vroeg. Thea en Nico vliegen weer over Frankfurt en ik later over Hamburg. We komen gelijk aan op Schiphol en reizen terug naar huis.Ideeën en acties, oneliners die ik de afgelopen dagen heb opgedaan

 • IUCN vindt dat privat protected area’s meer gestimuleerd moet worden. Nagaan of IUCN programma en ideeën heeft tbv park en EHS

 • Behoud van soorten zal in 2010 mogelijk internationale extra aandacht krijgen.
  Gemeenten en locale partijen dichter bij thema biodiversiteit brengen. Niet te ingewikkeld maar via natuur en soorten dichtbij de mens. Stadsnatuur, bos als CO2 opslag e.d.

 • Als je geen deel van de oplossing bent, ben je een deel van het probleem

 • Natuurreizen voor jongeren organiseren door /bij het Nationaal park

 • Profit studie doen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

 • Onderzoek samenwerking met Achmea-Groene land, Vitens, investeerders uit de regio
  Gezondheid is functie die natuur levert.

 • Vanwege splitsing van eigendom gesprek gaan voeren met Stichting Bergh
  Vormen actieve rechtspersoon met eigendom binnen ons park.

 • In het jaar 2010 krijgt biodiversiteit aandacht (Count down 2010, conferentie nagoya) en Europese landschapsconventie is 10 jaar geleden opgesteld in Florence.
  Geeft dat aanknopingspunten voor ons ? Er is een prijsvraag voor goede voorbeelden, zou Reggeherstel dat zijn of de Doorbraak ?

 • Duurzaam toerisme via twee sporen benaderen nl. doorgaan met bedrijven die gastheer zijn.
  Maar ook samen met LTO (Tonny Kemper) nieuwe impuls aan slow food en streekproducten.

 • Op Trossö een labyrinth van zwerfstenen gezien. Was een leuk idee voor ons, omdat materiaal zwerfstenen uit de ijstijd was.

 • Foto tenstoonstelling maken en bewoners oproepen foto’s in te sturen.

 • Vanwege verkiezing fracties bezoeken in verband met hun verkiezingsprogramma.

 • Visitor management plan is een opstap naar Charter

 • Natuur Educatie in nooit genoeg, het blijkt dat de meest elementaire ecologische basiskennis bij 80% van de mensen ontbreekt. Om de achteruitgang van biodiversiteit te keren is deze basiskennis onmisbaar. Kinderen staaan hierbij voorop.

 • Relatie natuur- en voedselproductieDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina