Europees Parlement Informatiebureau in NederlandDovnload 14.99 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte14.99 Kb.


Europees Parlement

Informatiebureau in NederlandHet nieuwe Europees Parlement:

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

In het kort:

  • 22-25 mei: Verkiezingsdagen

  • Juni: Vorming van politieke allianties & verificatie van geloofsbrieven

  • 1-3 juli: Constituerende vergadering Europees Parlement: Europarlementariërs nemen officieel zitting in het Parlement. De Voorzitter van het Europees Parlement wordt gekozen evenals de Vicevoorzitters en quaestoren.

  • 7-10 juli: officiële bijeenkomsten politieke fracties.

  • 14-17 juli: Plenaire zitting van het Europees Parlement.

  • September: Hoorzittingen van aangewezen Commissieleden.

  • Oktober: Stemming over de volledige Commissie.

Wanneer alle resultaten binnen zijn, informeren de bevoegde nationale autoriteiten het Europees Parlement over de namen van de verkozen leden. Vervolgens vindt verificatie plaats van credenties door de Parlementaire administratie. De pas verkozen leden van het Europees Parlement kunnen vervolgens zitting nemen tijdens de opening van de eerste Plenaire zitting op 1 juli 2014.


1. Juni: Bijeenkomsten in de politieke fracties

In juni vormen de uit verschillende landen afkomstige Europarlementariërs politieke fracties op basis van hun politieke affiniteiten. Om de formele status van een politieke fractie te krijgen, moeten allianties uit tenminste 25 Parlementariërs bestaan die zijn verkozen in tenminste een kwart van de lidstaten (aantal is: 7).


2. 1-3 juni: Constituerende vergadering Europees Parlement

De eerste zitting van het nieuwe Parlement wordt gewijd aan de formele samenstelling van het parlement, het kiezen van de nieuwe Voorzitter, de 14 Vicevoorzitters en zes quaestoren. Indien herkozen zal de opening van de zitting worden voorgezeten door de uitgaande Voorzitter. Anders zal deze taak worden volbracht door een van de uitgaande Vicevoorzitters in volgorde van rangorde of, in afwezigheid van een van hen, het langstzittende lid (Wet 12 van het Reglement van orde van het Europees Parlement).Benoeming van Voorzitter van het Europees Parlement

Kandidaten voor het Voorzitterschap van het Europees Parlement kunnen voorgedragen worden hetzij door een politieke fractie of door een minimum van veertig leden (regel 13). De verkiezing wordt gehouden tijdens de eerste zittingsdag door middel van een geheime stemming met papieren stembiljetten. Om te worden verkozen, moet een kandidaat een absolute meerderheid winnen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (Regel 14). Als na drie stemmingsrondes geen van de kandidaten een absolute meerderheid heeft verkregen van de uitgebrachte stemmen, kunnen alleen twee van de leden met de meeste stemmen deelnemen aan een vierde stemmingsronde.


De nieuw verkozen Voorzitter zal zitting nemen en zal een openingstoespraak houden voordat het verkiezen van de Vicevoorzitters en quaestoren wordt voorgezeten (hoewel hij/zij er ook voor mag kiezen om slechts enkele opmerkingen te maken en de formele toespraak op een nader te bepalen dag te houden).
Benoeming van vicepresidenten en quaestors

Kandidaten voor de functies van Vicevoorzitter of quaestor moeten eveneens worden voorgesteld hetzij door een politieke fractie, hetzij door tenminste veertig leden. De verkiezing van het Vicevoorzitterschap zal plaatsvinden tijdens de tweede zittingsdag van de plenaire vergadering en zal ook gehouden worden middels geheime papieren stembiljetten.3. 7-10 juli: Vorming van commissies - Brussel

De week volgend op de constitutionele zitting van het Parlement, worden de Voorzitters en Vicevoorzitters van de vaste Commissies gekozen. Hetzelfde geldt voor interparlementaire delegaties.


Meer informatie hierover:http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-rooms-FAQ
4. 14-17 juli: Plenaire zitting EP - Straatsburg

Onder het verdrag van Lissabon, kiest het Parlement de Commissievoorzitter. De Europese Raad, bestaande uit Europese regeringsleiders, moet daarbij nadrukkelijk rekeninghouden met de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement.


Wanneer de Europese Raad een voorstel heeft gedaan voor de Commissievoorzitter, kunnen de onderhandelingen met het Parlement van start gaan over zijn/haar politieke prioriteiten en programma.
Het Europees Parlement krijgt tijdens de tweede plenaire zitting een eerste gelegenheid om te stemmen over de voorgestelde kandidaat als Commissievoorzitter. De kandidaat heeft de steun nodig van een meerderheid van de leden, tenminste de helft van de 751 Europarlementariërs (376).
Wanneer de Commissievoorzitter is verkozen, zal de Commissie, in overeenstemming met de zojuist verkozen Commissievoorzitter, de lijst van Commissarissen vaststellen.
5. September/oktober: Hoorzittingen van de aangewezen Commissieleden en stemming - Brussel/Straatsburg (onder voorbehoud)

De kandidaat-Commissarissen verschijnen voor de parlementaire Commissies die relevant zijn in het kader van hun toekomstige verantwoordelijkheden. De hoorzittingen zijn openbaar. In het verleden hebben deze zittingen geleid tot de terugtrekking van kandidaat-Commissarissen of de wijziging van portfolio´s.


Na het doorlichtingsproces zal de Commissievoorzitter het volledige college van Commissarissen en het programma presenteren aan het Parlement. De Commissievoorzitter, de Hoge Vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en andere Commissieleden moeten worden goedgekeurd worden middels een vertrouwensstemming in het Parlement.
Mocht zich een substantiële verschuiving binnen de Commissie plaatsvinden of vacatures beschikbaar komen, moeten betrokken Commissarissen (opnieuw) verschijnen voor de relevantie parlementaire commissies.


Europees Parlement Bureau Nederland

Korte Vijverberg 6 - 2513 AB DEN HAAG

T : 00 31 70 313 54 00 - F: 00 31 70 364 70 01 - E: epdenhaag@europarl.europa.eu

http://www.europeesparlement.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina