Europese Assistent in je klas’ stage voor Erasmusstudenten EvaluatieformulierDovnload 42.91 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte42.91 Kb.

Thomas More Mechelen Lerarenopleiding

Stage ‘een Europese assistent in je klas’ 2015-2016

Europese Assistent in je klas’

stage voor Erasmusstudenten

Evaluatieformulier
Beste Mentor,
Ter afsluiting van de stage ‘een Europese assistent in je klas’ vragen we om onderstaand document met doelen in te vullen. Geef aan in welke mate doelen door de student bereikt worden. We stellen het op prijs als u per rubriek toelichting noteert in de voorziene ruimte. Dat mag in het Nederlands of het Engels.

Gelieve deze doelenlijst op te sturen naar of mee te geven aan de student:

Thomas More Mechelen – Antwerpen - Lerarenopleiding

Tav. Lia FrederickxLange Ridderstraat 44 - 2800 Mechelen

Lia.frederickx@thomasmore.be
Met veel dank!
Naam van student/Name of the student
Naam en Handtekening van de mentorAttitudes

Kan beter

In orde

Met glans

Niet van toepassing

A1 zich houden aan leefregels in de school

A2 tijdig aanwezig zijn

A3 participeren

A4 afspraken met leerkracht nakomen

A5 gepast contact met het schoolteam

A6 initiatief nemen

A7 kritisch ingesteld zijn

A8 rekening houden met feedback

A9 samenwerken met medestudent(en)

Toelichting


Interactie met kinderen

Kan beter

In orde

Met glans

Niet van toepassing

B1 Vlot in interactie treden met kinderen

B2 Interesse tonen en oog hebben voor kinderen

B3 Leerlingen uitdagen en motiveren

B4 Trachten zich verstaanbaar te maken bij kinderen

Toelichting


Activiteiten met kinderen (betreft de activiteiten die de student zelf heeft voorbereid en uitgevoerd)

Kan beter

In orde

Met glans

Niet van toepassing

C1 Zich voorbereiden op eigen activiteiten met kinderen

C2 Activiteiten vooraf bespreken

C3 Materiaal voorzien

C4 Materiaal efficiënt en doelgericht hanteren

C5 Activiteiten vlot organiseren

Toelichting


Synthese – globale indruk
Beknopte stagetoelichting
Met ‘Een Europese assistent in je klas’ willen we binnen lerarenopleiding vorm geven aan praktijkervaring voor buitenlandse studenten. Een Erasmusstudent in je klas ontvangen betekent o.a. gedurende een beperte periode een anderstalige leerkracht bij in je klas, kennismaken en uitwisselen met een stukje Europa, een paar extra handen/ogen/ideeën bij de dagdagelijkse praktijk, … .

Ongeacht hun beginsituatie (hun ervaringen als leerkracht-in-opleiding in hun thuisland kunnen immers heel erg verschillend zijn) kunnen deze toekomstige Europese leerkrachten een heleboel opsteken/leren/ervaren/vergelijken door een tijdje mee te draaien in een Vlaamse klas.

Voor de ontvangende mentor is een dergelijke stage evenzeer een uitdaging: welke plaats kan deze student in mijn klas krijgen, hoe zullen we communiceren, hoe kunnen we het beste samenwerken…

De stage ‘Een Europese assistent in je klas’ verschilt van de stage van een reguliere Vlaamse student: omwille van de verschillende achtergronden van de studenten willen we veel ruimte laten zowel voor student als voor mentor om samen te zoeken naar wat mogelijk is: observatie, participatie én realisatiemomenten zullen mekaar dus afwisselen om de doelen zoals ze hieronder staan geformuleerd te realiseren.Doelen van de stage

  • kennismaken met het Vlaamse onderwijs vanuit de praktijk gedurende een langere periode

  • een school van binnen uit leren kennen

  • de kans krijgen om echt contact te leggen en een band op te bouwen met kinderen

  • de kans krijgen om vanuit direct contact met een leerkracht zicht te krijgen op de invulling van het beroep hier en de beleving ervan

  • een band kunnen opbouwen met de leerkracht van de klas en geleidelijk aan als assistent een bepaalde (beperkte) rol kunnen opnemen in de klas

  • de kans krijgen om in een ‘anderstalige’ klas in een vreemd land de eigen onderwijsvaardigheden te oefenen door kinderen te observeren, te begeleiden en eenvoudige activiteiten op te zetten

  • kennis maken met de bredere werking van de school: hoe werkt het team samen, welke zorgbeleid heeft een school, welke projecten bouwt een school uit, hoe ziet een klaslokaal eruit, hoe wordt het omgebouwd tot een leef- en leerruimte, waar en wanneer wordt er klasoverschrijdend gewerkt, hoe worden kinderen getoetst, welke visie heeft de school op onderwijs en hoe wordt dat concreet uitgewerkt, hoe werkt een school aan ouderparticipatie …

  • het eigen onderwijssysteem en de eigen onderwijservaring in vraag kunnen stellen door ondergedompeld te worden in een ‘Vlaamse’ context

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina