Europese Enquête naar de Methoden en Materialen die gebruikt worden bij Conservering metaalDovnload 131.28 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte131.28 Kb.Eu - ARTECH

Acces, Onderzoek en Technologie voor de Conservering van Europees Cultureel Erfgoed


- Europese Enquête naar de Methoden en Materialen die gebruikt worden bij Conservering -

METAAL

Samenvatting:


ALGEMENE INLEIDING 2
IC – PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER ENQUETE 3
Me1 – IDENTIFICATIE KUNSTVOORWERP 5
Me2 – REINIGING 7

ALGEMENE INLEIDING

Deze vragenlijst is samengesteld om inzicht te krijgen in de conserveringsbehandelingen die tegenwoordig algemeen worden toegepast bij de conservering van kunstvoorwerpen van metaal. Deze enquête kan worden ingevuld door ieder gekwalificeerd persoon die direct en continue werkzaam is op het gebied van conservering van kunstwerken en die verantwoordelijk is voor actieve conserveringshandelingen.


Elke deelnemer wordt geacht het formulier PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER (IC) in te vullen voorafgaande aan de eigenlijke enquête. Dit formulier dient samen met de onderzoeksformulieren ingeleverd te worden.
Een set enquêteformulieren voor METAAL bestaat uit 2 onderdelen:

Me1 – IDENTIFICATIE KUNSTVOORWERP

Me2 – REINIGING
De deelnemer wordt gevraagd enkele door hem/haar persoonlijk uitgevoerde conserveringsbehandelingen te kiezen. De gekozen voorbeelden dienen een weerspiegeling te zijn van de dagelijkse restauratiepraktijk en geen uitzonderlijke situaties te beschrijven.

Voor de details van elk van de individuele behandelingen dient een afzonderlijk Me1–formulier ingevuld te worden. De deelnemer wordt vervolgens verzocht in aansluiting op het Me1–formulier, het Me2-formulier in te vullen met de beschrijving van de verschillende deelaspecten van de metaal-conserveringsbehandeling in kwestie. De interventiestappen die in het Me2-formulier wel genoemd worden, maar niet van toepassing zijn op de betreffende casus, kunnen .worden overgeslagen.


Het overzicht Algemene Samenvatting, het laatste deel van het IC-formulier, is bedoeld voor de registratie van het aantal onderzoeksformulieren dat door elke deelnemer is ingevuld. U wordt vriendelijk verzocht pas na het invullen van de gehele enquête, hier het aantal ingevulde complete formulieren te noteren.
De resultaten van dit onderzoek en een lijst met de namen van de deelnemers en medewerkers zullen worden gepubliceerd en toegestuurd aan alle specialisten die aan dit onderzoek hebben bijgedragen.
Privacy garantie:

De persoonlijke gegevens die ingevuld zijn op het IC-formulier zullen alleen worden gebruikt door de administrator van het onderzoek en dienen om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. De andere formulieren (Me1-Me2) zullen niet worden gekoppeld aan het IC-formulier. Deze formulieren zullen alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Hiermee wordt de anonimiteit van de gegevens gewaarborgd.


CNR-ICVBC is verantwoordelijk voor het onderzoek in opdracht van het EU-ARTECH Project; bij vragen of onduidelijkheden, wordt verzocht contact op te nemen met het volgende e-mail adres: euartech_cnr@yahoo.com.

IC – PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER

Achternaam:
Voornaam:Geslacht:
.................................................................................................
.................................................................................................
V □ M □

Titel


Dr.ArchitectIr.Prof.Dhr.Mw.Mej.

Achtergrond


Restaurator / ConservatorWetenschapper

(chemicus, natuurkundige, geoloog, bioloog) □Architect / IngenieurKunsthistoricus


Instelling (Bedrijf, Instituut, Stichting, Maatschap, Onderneming etc.)

Officiële naam:


......................................

......................................

......................................Land:

........................

........................

........................

Adres:

............................................


............................................
............................................

Telefoon:


.......................
.......................
.......................

E-mail:

..........................................


Web-site:
..........................................
Conserveringswerkzaam-heden uitgevoerd in de laatste 10 jaar
Bouwkundig erfgoed


aantal ...................Beeldhouwwerken

(steenachtige materialen)

aantal ......................Schilderijen

(doek of paneel), houten beeldhouwwerken

aantal ......................
Muurschilderingen


aantal ......................Metalen kunstvoorwerpen

aantal ......................□ Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de kerndoelen bepaalt in het Eu-ARTECH N2 Enquête project (zie Algemene Inleiding).
Datum waarop de enquête is ingevuld: ………………………………………..ALGEMENE SAMENVATTING van INGEVULDE FORMULIEREN


Me1 – IDENTIFICATIE KUNSTVOORWERP

aantal .................................


Me2 - REINIGING

aantal .................................


De Algemene Samenvatting is bedoeld voor de registratie van het aantal onderzoeksformulieren dat door elke deelnemer is ingevuld. U wordt vriendelijk verzocht deze gegevens pas na het invullen van alle formulieren te noteren.Me1 - IDENTIFICATIE KUNSTVOORWERP

VOORWOORD
Dit formulier is bedoeld voor de identificatie van het metaaloppervlakte waarop de restaurator de reinigingsbehandeling heeft toegepast. Dit betekent dat als het kunstvoorwerp waarvan de conserveringsbehandeling beschreven wordt, uit meerdere metaalsoorten bestaat, er een volledige set enquêteformulieren (Me1-Me2) voor elk metalenoppervlakte moet worden ingevuld.
1.1. Identificatie kunstvoorwerp (Wat voor soort kunstwerk is het?)

Beschrijf het type kunstwerk waarnaar u refereert. Kies uit de volgende soorten:
 • Archeologisch kunstvoorwerp, van marien of ondergrondse sites;

 • Historische kunstvoorwerpen, buiten (beeldhouwwerk, monument, deel van bouwkundig erfgoed), buiten beschut tegen regen, of binnen;

 • Anders: specificeer.

Meerdere antwoorden zijn niet toegestaan.
Soort kunstvoor-werp

ArcheologischHistorischAnders □
specificeer: …………………………………


Expositie

marienondergronds □

buitenbuiten beschermd tegen regenbinnenspecificeer: …………………………………

1.2. Identificatie metaal/legering (Wat voor soort metaal of legering?)

Geef aan op wat voor metaal of legering de reinigingsbehandeling is toegepast. Kies uit de volgende lijst:


 • Brons en verguld brons;

 • Zilver en zilverlegeringen;

 • IJzer en ijzerlegeringen;

 • Koper en koperlegeringen;

 • Goud;

 • Andere metalen of metaallegeringen: specificeer.

Specificeer tevens het soort afwerking: Verguld, Beschilderd, Kunstmatig patina, Anders.


Wanneer het beschreven kunstvoorwerp is opgebouwd uit verschillende metalen/legeringen (met inbegrip van structurele elementen, standaard, schroeven en nagels, etc.), vul dan a.u.b. een Me2-formulier voor elk type metaal/legering in.

Meerder antwoorden zijn niet toegestaan.

.

Soort metaal of legering

Brons, verguld brons □

Zilver en zilverlegeringen □

IJzer en ijzerlegeringen □

Koper en koperlegeringen □

Goud □

Anders □

specificeer: …………………………………….

Soort afwerking

Verguld □

Beschilderd □

Kunstmatig patina □

Anders □

specificeer: …………………………………….Me2 - REINIGING
VOORWOORD
Dit formulier is ontworpen om de reinigingsmethoden voor metalen kunstvoorwerpen met een kunstzinnige en/of archeologische waarde te onderzoeken.
Dit formulier bestaat uit twee verschillende niveaus: A en B. Bij niveau A wordt alleen algemene informatie over de behandeling gevraagd, terwijl details over de in niveau A beschreven behandeling in niveau B dienen te worden gespecificeerd. Het volledig invullen van niveau B is niet verplicht.

REINIGING – FORMULIER NIVEAU A
A.1. Toegepaste analyse voor de identificatie van de verwijderde materialen

Geef het soort analyse aan (in situ of in het laboratorium) dat is gebruikt voor de identificatie van het vreemde of schadelijke materiaal dat verwijderd is.
Soort analyse


In situ
In het laboratoriumA.2. De staat van conservering van het metalen kunstvoorwerp

Beschrijf de staat van conservering van het metalen kunstvoorwerp waarop de reinigingsbehandeling is toegepast. Kies uit de volgende mogelijkheden:
 • Algehele corrosie

 • Locale corrosie

Specificeer tevens de conditie van de corrosie: stabiel of onstabiel.
Conserverings staat

Algehele corrosieLokale corrosiestabiel □

instabiel □

stabiel □

instabiel □

A.3. Identificatie van verwijderde materialen (Wat is verwijderd?)

Geef aan wat voor soort materialen met de reinigingsbehandeling verwijderd is. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:
 • Losliggend vuil: stof, roet, etc.;

 • Corrosie producten: Carbonaathoudende korst, oxiden, zwavelhoudende incrustatie, oplosbare zouten: hydroxides, sulfaten, chloriden;

 • Korsten en kristallijne neerslagen: korsten, kalkhoudende incrustaties, kalkhoudende afzettingen, etc.;

 • Residuen van organische materialen: oude vernissen, wassen, oxalaten, etc.;

 • Dode biomassa: dood organisch materiaal als gevolg van de toepassing van bestrijdingsmiddelen;

 • Anders: specificeer.

Meerdere antwoorden zijn toegestaan.
Verwijderde materiaal

Losliggend vuilCorrosie productenKorsten en kristallijne neerslagenResidu’s van organisch materiaal □

Dode biomassaAnders

specificeer: ……………………………..


A.4. Soort behandeling of combinatie van twee soorten behandeling (Wat voor soort behandeling?)

Kies behandelingen uit de volgende groepen:


 • Ontvetting;

 • Mechanische reiniging;

 • Chemische reiniging;

 • Laser cleaning;

 • Elektrochemische reiniging;

 • Anders: specificeer.

Maximaal twee types behandeling kunnen voor elke soort reinigingsbehandeling aangegeven worden.
Verwijderde materiaal

Soort behandeling

Ontvetting

Mechanische reiniging

Chemische reiniging

Laser cleaning

Elektrochemische reiniging

Anders

(specificeer)Losliggend vuil…………………………………………..Corrosie producten


…………………………………………..Korsten en kristallijne neerslagen


…………………………………………..Residuen organisch materiaal


…………………………………………..Dode biomassa


…………………………………………..Anders
specificeer:…………………
…………………………


…………………………………………..

Als verwijdering van meer dan één soort materiaal in formulieren A.3-A.4 was vermeld, vul dan a.u.b. de formulieren A.5, A.6 en B.1 voor elk verwijderd materiaal apart in.
A.5. Evaluatie van de behandeling

Geef aan of direct na de voltooiing van de behandeling er enige vorm van evaluatie heeft plaatsgevonden. De evaluatie moet betrekking hebben op het gezamenlijke resultaat van de procedures (maximaal 2 behandelingen) die in formulier A 4 beschreven zijn.


Dit onderdeel dient ingevuld te worden voor elk type materiaal dat verwijderd is, zoals vastgelegd in A.3 en A.4, hierboven. Kopieer dit formulier zo vaak als nodig

Verwijderde materiaal


(één antwoord mogelijk)


Losliggend vuilCorrosie productenKorsten en kristallijne neerslagenResidu’s van organisch materiaal □

Dode biomassaAnders

specificeer: ……………………………..

Evaluatie methode

Visuele observatieMicroscopische observatie


Andere analyse: □

fysisch: ……………………………………………………………………………………………………..

chemisch: ………………………………………………………………………………………………….

Effectiviteit

Erg goedGoed □

Matig


Kenmerk van de behandeling

ArbeidsintensiefDuurEenvoudig toe te passenVoor verbetering vatbaar


Nadelen

Verandering in oppervlaktekleurFysieke schade aan het substraatReactie met originele materialenGevaarlijk voor de uitvoerderAnders □
specificeer: …………………………


A.6. Evaluatie van de effecten van de behandeling na enige tijd

Geef aan of de effecten van de behandeling in de loop van de tijd zijn vastgesteld (na 1, 5, 10 jaar of meer).


Dit onderdeel dient ingevuld te worden voor elk type materiaal dat verwijderd is, zoals vastgelegd in A.3 en A.4, hierboven. Kopieer dit formulier zo vaak als nodig.

Verwijderde materiaal


(één antwoord mogelijk)


Losliggend vuilCorrosie productenKorsten en kristallijne neerslagenResiduen van organisch materiaal □

Dode biomassaAnders

specificeer: ……………………………..

Evaluatie na enige tijd

Na 1 jaarNa 5 jaarAnders □

specificeer: ……………………………………………..
Schade

KleurveranderingVersnelde degradatieAnders □

specificeer: ……………………………………………..


REINIGING – FORMULIER NIVEAU B (facultatief)
B.1. Details van de gekozen reinigingsmethoden

Specificeer in dit niveau B formulier de details van de gekozen reinigingsmethoden. Een aantal van de parameters waarvan meestal sprake is bij een reinigingsbehandeling worden aangegeven (chemicaliën, concentratie, deeltjes grootte, druk, etc.). Geef de meest gebruikte methode aan, meerdere antwoorden zijn niet toegestaan (bv.: noem slechts één type gereedschap, één soort schuurmiddel, …).


Dit onderdeel dient ingevuld te worden voor elk type materiaal dat verwijderd is, zoals vastgelegd in de formulieren A.3 en A.4, hierboven. Kopieer dit formulier zo vaak als nodig.


Verwijderde materiaal


(één antwoord mogelijk)


Losliggend vuilCorrosieproductenKorsten en kristallijne neerslagenResiduen organisch materiaal □

Dode biomassa □

Anders

specificeer: ………………………..

BEHANDELING

DETAILS van de BEHANDELING
OntvettenOplosmiddel

EthyleentrichlorideWhite spirit □

AcetonMethyleenchloride □

Petroleum ether □

Toepassings methode

Kwast □

Spray □

Kompressen □

Anders □ specificeer: …………………………………Mechanische reinigingGereedschap/methode

UltrasoonMechanische reiniging door tikken en er af laten springen □

MicrotrillingHoge druk MicrozandstralingBorstelenPoetsenScalpelAansturing

Handmatig □

Elektrisch □
Chemische reinigingReagens

Rochelle zoutenAlkaline glycerol □

Sodium hexameta-

fosfaat
Citroen

zuur
Natrium sesqui-

carbonaatIon wisselaar harsEDTA □

Mieren-zuurAmmonium thiosulfaatThiou-reum □

Roest oplossers □

Commer-ciële roest verwijder-aarsToepassings methode

Kwast □

Spray □

Kompressen □

Anders □ specificeer: ……………………………………
Laser cleaningType laser

Methode

Duur van de puls

Puls frequentie (Htz)

Fluency

(J/cm2)1064 nm (Nd:Yag) □

532 nm


(II Harmonic Nd:Yag) □

Dry


WetKorte puls (1-100 ns) □

Lange puls (100-1000 µs) □

Onbekend □

1-10 □
10-30 □

Anders □
specificeer: ………………..


< 1 □
1-2 □
2 –10 □
Anders □
specificeer: ………………..
Andersspecificeer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

B.2. Algemene opmerkingen

In dit onderdeel worden enkele open vragen gesteld: beantwoordt a.u.b. alleen de meest relevante vragen voor uw werk. Duidelijke, korte en bondige zinnen worden aanbevolen.


1. Heeft een professional met een andere expertise (architect, kunsthistoricus, bioloog, chemicus, geoloog) advies gegeven tijdens de behandeling?

……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bent u van mening dat een reinigingsmethode verbeterd zou kunnen worden, en zo ja op welke wijze?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Vindt u dat de veiligheidsnormen in de restauratiewerkplaats of het laboratorium correct in acht zijn genomen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Me


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina