Evaluatielunch studenten mt 1 27 februari 2007 Aanwezigen GroepDovnload 10.57 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte10.57 Kb.
Evaluatielunch – studenten MT 1 - 27 februari 2007
Aanwezigen Groep

Kris van Houten mt 54

Benny Banen mt 58

Jeffrey Veldt mt 57

Benjamin Bolman mt 53

William Otto mt 56

Roel Ritzema mt 52

Travis Anthony mt 51

Hans van Loon mt 55

Jaap van der Zanden Voorzitter/studieadviseur

Gwyneth van Broekhoven Notuliste

Agenda 1. 2e kwartaal (1B):

  1. Project mtp 10 Machine-installatie

  2. Tentamens;

   1. Scheepsproductie 1

   2. Lineaire Algebra 1

   3. Sterkteleer

   4. Materiaalkunde

 2. 3e kwartaal (2A):

  1. Analyse 2

  2. Thermodynamica

  3. Hydromechanica 1

  4. Project

  5. Metaalbewerkingen

 3. Rondvraag

2e kwartaal (1B)


a. Project mtp 10 Machine-installatie

 • Er zijn nog geen definitieve cijfers bekend. Rapporteren en presenteren zijn al wel beoordeeld, maar de inhoud van het rapport nog niet. Een aantal studenten hebben ook nog geen cijfer voor presenteren.

b. Tentamens


Scheepsproductie 1

 • Er waren geen representatieve oude tentamens beschikbaar van het vak. Alleen een oud tentamen via Froude, maar deze was van 2002 en leek dan ook niet op het tentamen.

 • Er is aan de docent gevraagd oude tentamens beschikbaar te stellen, of in ieder geval voorbeeld vragen, maar hier kregen studenten geen reactie op.

 • De inhoud van de colleges kwam niet terug in de vragen op het tentamen.

 • Doordat allemaal andere docenten de colleges verzorgden, was de structuur en samenhang van de verschillende colleges vaak ver te zoeken. Er werd bijvoorbeeld 2 colleges hetzelfde verteld.

Lineaire Algebra 1 • Prima, niets bijzonders

Sterkteleer • Goed verzorgd, qua vak en tentamen. Maar het blijft een moeilijk vak

Materiaalkunde • Makkelijk vak/tentamen. Nog altijd met de eerste multiple choice vragen die voldoende beantwoord moeten zijn, voordat de rest van het tentamen na wordt gekeken.

In het totaal was de periode goed te doen. Er was een goede verhouding qua vakken en project. De lange tentamenperiode incl vakantie zorgt ervoor dat het moeilijk is om weer op gang te komen nu.


3e kwartaal (2A)
a. Analyse 2

- het vak loopt goed, maar het is wel een lastig vak

- de mening over de docent verschilt. Een aantal studenten volgt dan ook nu de colleges bij werktuigbouwkunde.
b. Thermodynamica

- De colleges zijn wat saai, hoewel de docent iedere keer zijn best doet door nieuwe experimenten en proefjes te doen.

- er worden huiswerkopgaven gegeven. Wanneer deze voldoende gemaakt worden, kan je 2 bonuspunten verdienen. Deze huiswerkopgaven zijn individueel (je moet je studienummer invullen), maar er worden toch bestandjes gemaakt zodat antwoorden gekopieerd kunnen worden. Jaap van der Zanden waarschuwt hiervoor, aangezien je met dit kopieergedrag een achterstand bij het tentamen in de hand werkt (je hebt het werk namelijk niet zelf gedaan).
c. Hydromechanica 1

- Leuk, colleges zijn goed

- Duidelijke aansluiting met het project

- De dictatenverkoop leverde weer wat vertraging op, maar de docent had het dictaat ook al op Blackboard gezet.


d. Project

- Nu zijn de opdrachten nog individueel, straks worden deze gecombineerd

- Leuk project, eindelijk echt maritiem.

- People skills wordt door een aantal studenten als tijdverspilling gezien (niet efficiënt, studenten zijn vaak al eerder klaar en dus “niets” aan het doen). Jaap van der Zanden benadrukt dat het zeer nuttig is om de positieve / negatieve punten per persoon binnen een groep te leren kennen. Zo kan je hier bij project werk op in spelen.

- er is wel een zeer gemotiveerde docent voor people skills.
e. Metaalbewerking

- Interessant practicum, al zijn de docenten soms wel wat bot.


In totaal een leuke periode. Periode 1B was wat droog (weinig maritiems), en nu worden eindelijk echte maritieme onderwerpen behandeld.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina