Exacte wetenschappen Bachelorgids 2005/2006Dovnload 2.69 Mb.
Pagina1/68
Datum17.08.2016
Grootte2.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68Exacte wetenschappen
Bachelorgids 2005/2006

Bedrijfswiskunde en informatica Farmaceutische wetenschappen Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Medische natuurwetenschappen Natuur- en sterrenkunde Scheikunde Wiskunde

Inhoudsopgave

1 Faculteit Exacte Wetenschappen 8

2 Onderwijs Exacte Wetenschappen 16

3 Onderwijsvoorzieningen 27

4 Bachelor Bedrijfswiskunde en Informatica 31

5 Bachelor Farmaceutische Wetenschappen 37

6 Bachelor Informatica 47

7 Bachelor Informatiekunde 53

8 Bachelor Kunstmatige Intelligentie 69

9 Bachelor Medische Natuurwetenschappen 75

10 Bachelor Natuur- en Sterrenkunde 85

11 Bachelor Scheikunde 93

12 Bachelor Wiskunde 103

13 Examenonderdelen 111
1Faculteit Exacte Wetenschappen

1.1Beschrijving

De Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) kent een indeling in vier afdelingen, met daarbinnen secties. Het onderwijs van de faculteit wordt door docenten uit een van deze vier afdelingen gegeven. Alleen de organisatie en de beleidsmatige ondersteuning van het onderwijs vindt op facultair niveau plaats.

De vier afdelingen binnen de FEW zijn:


 • Informatica (I)

 • Natuur- en Sterrenkunde (N&S)

 • Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen (S&F)

 • Wiskunde (W)

Onderwijs wordt ook gegeven aan doelgroepen buiten de FEW, met name aan studenten Econometrie en Letteren. Wetenschappelijk onderzoek wordt soms verricht in multidisciplinair verband met onderzoekers van andere faculteiten van de VU of van andere instellingen.


1.2Organisatie van de faculteit
1.2.1Doelstelling van de faculteit

De Faculteit der Exacte Wetenschappen heeft tot doel het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek in de exacte wetenschappen, op het terrein van de Informatica, de Natuur- en Sterrenkunde, de Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen, de Wiskunde en de daaraan verwante multidisciplinaire gebieden.


1.2.2Bestuur van de faculteit

Het faculteitsbestuur (FB) bestaat uit 3 hoogleraren, waaronder de decaan, afkomstig uit de afdelingen Informatica, Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en Wiskunde. Als adviseur zijn toegevoegd de directeur bedrijfsvoering, een lid van het ondersteunend personeel en een student uit een van de opleidingen van de faculteit.

Tot de bevoegdheden en taken van het faculteitsbestuur behoren onder meer:


 • de organisatie en coƶrdinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Deze taak is echter, voor wat het onderwijs betreft, grotendeels gedelegeerd aan de onderwijsdirectie;

 • het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (O.E.R.) van iedere opleiding aan de faculteit en de regelmatige beoordeling van deze regeling;

 • het toezicht houden op de uitvoering van de O.E.R. en de onderzoekprogramma's. Hierover kan het bestuur richtlijnen geven aan de afdelingen;

 • het benoemen van een onderwijsdirectie;

 • het instellen van de examencommissie en het benoemen van de leden;

 • het benoemen van de leden van de opleidingscommissies;

 • het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de onderwijsorganisatie.

Het faculteitsbestuur bestaat uit:

prof. dr. W. Hogervorst (Natuur- en Sterrenkunde), decaan

prof. dr. K. Lammertsma (Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen)

prof. dr. ir. H.E. Bal (Informatica)

drs. D. Schinkelshoek (directeur bedrijfsvoering), adviseur

R.F. Schmidt (ondersteunend personeel), adviseur

R. van Odenhoven (student), adviseur


1.2.3Medezeggenschap

De medezeggenschap van studenten over het bestuur van de faculteit vindt plaats via de Facultaire studentenraad (FSR). In de Facultaire Gezamenlijke Vergadering van de FSR met de Onderdeel Commissie (OC), waarin al het personeel van de faculteit is vertegenwoordigd, wordt een standpunt bepaald over de volgende zaken: • instemming met de Onderwijs- en Examenregelingen (O.E.R.-en) van de opleidingen;

 • advies over het hoogleraren- en UHD-plan van een afdeling;

 • advies over de deelbegrotingen;

 • wijziging van het faculteitsreglement.

Meer informatie over de Facultaire Studentenraad FEW:

http://www.few.vu.nl/~fsr/

1.2.4Bureau van de faculteit

Het faculteitsbureau maakt deel uit van het Facultair Service Centrum (FSC) van de faculteit. Onder het FSC vallen tevens de Fijnmechanische en Glastechnische Instrumentatie groep, de Elektronica groep en de Computerondersteuning groep (IT-groep).

Onder het faculteitsbureau vallen: het Bestuurssecretariaat, de afdeling Personeel en Organisatie, de Financiƫle administratie, de afdeling Arbo- en milieudienst en het Onderwijsbureau.

Het faculteitsbureau staat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering, drs. D. Schinkelshoek.


Postadres:

Vrije Universiteit

Faculteit der Exacte Wetenschappen

De Boelelaan 1083a

1081 HV Amsterdam

tel. (020) 59 87500

fax (020) 59 87509

1.2.5Afdelingen

Een afdeling is een organisatie van personen die op een bepaald vakgebied werkzaam zijn. Een afdeling bestaat uit een afdelingshoofd, wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten die bijdragen aan het onderwijs- en/of onderzoekprogramma van de afdeling. De afdeling ontplooit ook activiteiten op het gebied van voorlichting, organisatie van wetenschappelijke voordrachten en dergelijke.


Elke afdeling staat onder leiding van het afdelingshoofd, afkomstig uit de hoogleraren van de afdeling, benoemd door het faculteitsbestuur voor een termijn van drie jaar.
De afdelingshoofden zijn:

Informatica: prof. dr. A.E. Eiben

Natuurkunde & Sterrenkunde: prof. dr. P.J.G. Mulders

Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen: prof. dr. H. Irth

Wiskunde: prof. dr. A.W. van der Vaart  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina