Examen Engels mondeling 1ste jaar Bedrijfsmanagement 3de examenperiode Vocabulary seen in coursDovnload 70.02 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte70.02 Kb.
Examen Engels mondeling 1ste jaar Bedrijfsmanagement 3de examenperiode
Vocabulary seen in cours:

Raft fundering, boel

Strokes beroerte, verlamming

Taskforce eenheid met een speciale opdracht

Mount opzetten

To sustain ondersteunen

Incentives stimulans

To pilot loodsen, koers bepalen

To clutter lawaai maken, door elkaar lopen, warboel

To invade binnenvallen, inbreuk maken op

To transcend uitblinken, overtreffen

To slap mep, berispen

To edit uitgeven, redigeren

Authencity geloofwaardigheid

Spin draai

Discourse uiten, gesprek

Palace paleis

Mansion groot woonhuis in de stad

Manor house groot woonhuis met landerijen

Villa (makelaarstaal) villa

Residence (makelaarstaal) verblijfplaats, villa, herenhuis

A detached house vrijstaand huis

A free-standing house vrijstaand huis

Terrace house rijhuis

Studio flat éénkamerappartement

A semi-detached house halfvrijstaand huis

Slum krot

Floor UK verdieping

Level US verdieping

Store US verdieping

Storey UK verdieping

Ground floor benedenverdieping, gelijkvloers

City centre stadscentrum

The fashionable district modieus, chic regio

The poor district arme regio

A rural setting landelijke omgeving

The country (side) landelijke omgeving

High street hoofdstraat

Main street hoofdstraat

A side street zijstraat

A side road (buiten de stad, groter) zijstraat

Motorway UK snelweg

Highway US snelweg

An alley steegje

A blind alley doodlopend straatje

A dead end doodlopende straat

A path paadje

Town stad, gemeente

Setting omgeving verband, kader

Street straat

Surroundings omgeving

House huis

Exterior buiten

Interior binnen

Furniture uitrusting

Real estate broker makelaar

A hedge hag

A fence hek

A drive (way) oprijlaan

A shed schuurtje

A row/line of trees rij bomen

Greenhouse serre

Glasshouse serre

Living room living

Bedroom slaapkamer

Toilet toilet

Bathroom badkamer

Hall inkomhal

Kitchen keuken

Storeroom bergplaats

Cellar kelder

Basement kelder

Attic zolder

Sun lounge veranda

Sun room veranda

Garden house tuinhuis

Staircase trappenhal, trappen

Stairway trappenhal, trappen

A flight of stairs trappenhal, trappen

The landing de overloop

Wallpaper behangpapier

Painted walls geverfde muren

Carpet tapijt

Rug tapijt

Fitted carpet kamerbreed vast tapijt

Closet voornamelijk vaste kast

Wall cabinet wand kast

Cupboard kast

Sideboard dressoir

Buffet dressoir

Wardrobe kleerkast

Cabinet kast voornamelijk voor sierspulletjes

Drawer lade

Table tafel

Table-top tafelblad, bovenkant

Table-leg tafelpoot

Painting schilderij

Picture schilderij

Chair stoel

Sofa zetel

Couch zetel

Armchair leunstoel

Coffee table salontafel

Night table nachtkastje

Nightstand nachtkastje

Standard lamp schemerlamp

Chandelier luster

Candle kaars

Bargain-basement deals koopje

Eager iets graag

Rock-bottom wat de prijzen betreft

Hikes stijgen

Fare kost

Hub middelpunt, navel

To embed verankerd raken

To bag kopen pakken en wegwezen

Selfstarter zelfstandig beginner

To chuckle heimelijk lachen

To bestow verlenen

Privilige voorrecht

To soar alsmaar stijgend

Itchy jeukend

Hopping the gravy train op de makkelijke trein springen

Savants geleerden

Doomed mirrage slechte spiegel

MIA missing in action

Cut you some slack door de vingers zien

Ratifies kracht van wetgeving

Cushy gemakkelijk

To invoke excuses excuses inroepen

Peculiar vreemd

Suspenders bretellen

Shrapnel brokstukken van papier

Corollary overeenkomst met

Waiver verklaring van afstand

Ghoul lijkenetende geest, gruwel, demon, engerd

Detractor iemand die kleineert, lasteraar

To gauge mete, op maat brengen, schatten

To weed out “onkruid uitdoen”

Felon crimineel

Notoriously berucht

Conman oplichter

Allure verleiderlijkheid, bekoring

Intrusive ondringerig

Controversial betwistbaar

Blatant luidruchtig, schaamteloos

To imply inhouden

Retaining fluid vloeistof verliezen

To subside bezinken

Intravenous in de aderen

Diuretic medicament

Ingestion opname

To ascertain ontdekken, te weten komen

Severe streng, hevig, zwaar

Security consious bewust belang veiligheid

Proponents voorstanders

Oponent tegenstander

Security selling point verkoopsargument

Vault bankkluis

Resident gevangen

Furloughs vergunningen

Obesity obesitas

Obese zwaarlijvig

Faculty beroepsgroep

To treble verdrievoudigen

To estimate schatten, beoordelen

To highlight de nadruk leggen op

Coherent samenhangend, begrijpelijk, duidelijk

To tackle het stoppen, onderuithalen

The lessons of history
Vocabulary:

Euro-skeptic1 Europese twijfelaar of scepticus

Chieftain hoofdman, bendeleider

To stray dwalen, het slechte pad opgaan

To govern regeren

Idiosyncrasy typerend kenmerk, bijzondere eigenschap

Quintessentially wezelijk, zuiver, typisch

Provocative uitdaging, prikkel, stimulans

Mop dichte haarbos

Fling korte hevige affaire

To lodge blijven steken

Marble marmer

Plaque gedenkplaat

Assimilation gelijkmaking, gelijkstelling

To recoil zich terugtrekken

To unify zich verenigen

Garum2 garum

Mulch3 muls

Jaunty keurig, monter, elegant

Colloquial informeel, familiair, alledaags

Imposition valsheid, last
What the text is about:

In a new book, British M.P. Boris Johnson wonders: Why can’t the EU be more like the Roman Empire?Italian style makes a stand
Vocabulary:

To reel wankelen

Onslaught hevige aanval, scherpe uitval

To stress beklemtonen

Nucleus beginsel, basis, uitgangspunt

To snatch up dadelijk aangrijpen, direct op ingaan

Pill plunderen, roven

Stain bezoedelen, besmeuren

Foulard halsdoek van foulardzijde
What the text is about:

Italy is competing with China about textiles clothing and shoes.


Problem: china is copying low-tch traditional Italian products like textiles, clothes and shoes.

This means more competition.


In the future by economist Milan Based Banca Intesa Stefania trenti:

Wants a high end marly family owned companies come together and to organize more efficiently innovating responding more quickly to changes in the customers tastes.

Bv. Seri Co quality silk makes clothes of Como banded together create a new brand of silk, this means haut couture

And boats to export 8x faster to Rusia and China

China’s price has rose for shoes, this means more costumers for china, and a high quality apparel
Italy technologie don’t tear pill initate skin of stain
Alles adro tessento china learned how to do what we do

Chief executive from Como’s Clerici Tessuto


Doubts to see in China silk foulards, landscape and stiletto hefts.

Down of the wireless utopias
Vocabulary:

Utopia hersenschim, droombeeld

To blanket overstemmen, buitensluiten, verdringen

To attain verkrijgen, verwerven

Seamless naadloos, consequent, consistent

To brag opscheppen, pochen, snoeven

Proponent voorstander, verdediger

Bevy groep

To tote meeslepen, transporteren

Broadband met/over brede frequentieband

To chuck laten, opgeven, ophouden met

Beneficiary begunstigde

Hydrant brandkraan

To hook up vastkoppelen, aansluiten

Convenient geschikt

Incremental oplopend, aangroeiend

Paradigm model, voorbeeld

Infallible onfeilbaar


What the text is about:

Tapei wants to become world’s first wireless metropolis.


Competition:

Bangladore, cities UK, Sweden, Germany, Spain and especially San Fransisco, Philadelphia (have already a grand area)


Sheng Chang vice president of Q-ware spends a lot on Tapei’s network.
Advantages:

- move around the city but stay connected to one network with one password

- 12$ a month tote a laptop computer to the park and watch cable TV

- print documents and photo’s while riding the subway


Other competition from cell phones, the new 3G can a lot
A question from Sam Lucero senior analyst of wireless research at ABI Research: will the benefits be enough?

The beneficiaries are not only average citizens but

- the police needs also access to databases and distribution of photo’s of suspects to another cop on the way

- fire inspectors need 3-D properties and hydrants in the country


Tapei is already occupied with police experiments and traffic monitoring
If this type can grow, it will have a higher impact than e-mail on peoples lives.

I hear a symphony
Vocabulary:

Inadequate gebrekkig, onaangepast, onpraktisch

Lack gebrek

Lossless minder verlieslijdend

Tedious vervelend, langdradig, saai

To plague teisteren, lastigvallen

Brief kortstondig

To jar wanklank, krassend

To edit uitgeven

Omission weglating

Nuisance lasting iets
What the text is about:

Most computers sound quality is poor and the network players that connect to your audio system have no concept of a symphony as a single work but divides the whole cd in seperate tracks with as consequent that there is a pause between two tracks.


New Olive Symphony Digital Music Player for classic music

Advantages:

- liquid-crystal display readable across a room

- almost total lack of noise, the result of using a super quiet hard drive and coding van


Disadvantages:

- interruptions with connecting the internet

- the Maconly Playlist sotftware allows to create playlists and edit music descriptions using a greater variety of data that allowed by Itunes but it has to be renewed because now there is a nuisance of the errors and omissions
Working:

- insert cd in slot “import” for downloading but over 200 cd’s

It gets tedious so send the company the cd’s you want to hear and they will download it for you when you order it.

An adman’s guide to survival
Vocabulary:

Fringe rand

Untameable niet te temmen

Demeanor4 gedrag, houding, optreden, manier van doen

Gnomic vol spreuken

Utterances voordracht, uitspraak

Jargon gekwetter

Gewgaw hebbedingetje

Coincidentally gelijktijdig, toevallig

Seer profeet

Spiel woordenstroom

Hipness niet “in”, niet modern

To morph variëren

Broadband met/over brede frequentieband

Underpinning ondersteuning

Lavish overvloedig, buitensporig

Bluster tumult

To distil sijpelenSpreadsheet spreadsheet
What the text is about:

The stealthy sell
In a cluttered marketplace, advertisers need to be different. The Europeans advertisers are turning to stealth crossover techniques in advertising because the traditional ads, repeating a brand name 30 times in 30 sec, no longer stand out. Now they are creating radio and TV shows like
- Chihuahua = great hit from dj bobo, the single sells all around Europe, even the people sing it. It is originally the sound of marketing of coca cola
- 6 pack = a show with 6 people with a camera doing stupid things like glue themselves to the ceiling, learn how to spit fire, … it’s a marketing of Heineken
Because every marketer’s dream is to transcend marketing and become a cultural phenomenon, then you’re connecting with consumers. If branding is playing with consumers, then play a game they’ll like. Coca cola his goal was to bring a fun moment to life, happy and joyfull, they did it with Chihuahua.

Doctors call for action over obesity ‘timebomb’
Report of Royal College of Physicians, the Faculty Public Health and the Royal College of Paediatrics and Child Health: “Storing up problems: The medical case for a slimmer nation” is a raft of recommendations to the Government, the food industry, local authorities, the NHS and individuals to tackle the obesity epidemic:
- highlights the terrifying health consequences of the obesity epidemic that will particularly impact on our children unless effective and coherent preventive measures are taken: more than half of the UK is either overweight or obese, Children are increasingly showing signs of becoming the worst generation yet when it comes to controlling their weight.
- identifies responsibilities of every segment of society from central Government to individual families, and makes practical and realistic recommendations that need to be taken forward immediately to achieve a slimmer and healthier nation.
- recommends that a cross-governmental taskforce should be set up at Cabinet level to develop nationwide strategies to tackle the country’s weight problems
- the government should mount a sustained public education campaign to improve understanding of the benefits of healthy eating and an active life
- incentives to encourage the production and sale of healthier foods are also suggested, as well as new standards for food labelling agreed by the food industry and the Food Standards Agency
- to do more research to find out what was behind the obesity epidemic to allow prevention methods and treatments to be developed
- a range of examples of action that could also be taken at a local level to tackle the nation’s weights problems like town planners discouraging car use in their work so more people walk and cycle and increase the amount of exercise they do and that building design should discourage the use of lifts and make people use the stairs more often.
Obese causing

- heart disease

- strokes

- diabetes


More terrifying in the future 2020:

70% of men and 63% of woman overweight or obese

One-third of adults, a fifth of boys and a third of girls would be obese by 2020 in UK

Fare and square
Vocabulary:

Bargain-basement deals kopje

Eager iets graag

Rock-bottum laagst

To hike stijgen

Fare wat de prijzen betreft

Hub centrum

To embed in gedachten komen bij

Bag verzamelen
what the text is about:

No frills airline bv. Rainair

You’ve only paid for the flight no food and bags

Secondary airports landing fees are cheaper and take off

Price difference demand and supply

Yield management who comes first has the best conditionsThe joys of working at home
Telecommuting: to down- and upload information of your work at home.
Advantages:

- couple of sec to walk from the bedroom to the garage

- choose when to work

- wear what he wants

- liberated
Disadvantages:

- he doesn’t feel free, they teas him all the time, more than he was at work

- difficult to get anything done or to start working

- wrong image, misses friends at work

- software fails

Putting the finger on security
Directer of BIOSET
Biometrical security:

- fingerprint scan

- eye scan

- voice verification


Advantages:

- foolproof: and no one can copy a fingerprint.

- don’t worry about forgetting keys
Work:

- fingerprint scan: recognizes fingerprint

- eye scan: works by directing a low- intensity infrared light trough the pupil to the back of the eye, lasts 2 sec

- voice verification: works by creating a digital picture of an individual’s vocal tract. Bad colds can not trip up the device, since it recognizes the physiological characteristics that produces speech, not sound or pronunciation.You can’t take it with you
Paradox: the life insurance policy you’ve been paying into for yours when you are terminal ill you can’t take it with you, but it’s of little use until you’re dead.
Life insurance that pays you cash before you die:

Offers to buy the policies of dying people for a discount. The seller gets ready cash and Living Benefits gets the full value of the policy after the client passes away.


Working:

First clients have to prove they are terminally ill and then offers a discount that usually ranges from 60 to 75%, based on factors such as monthly premiums, interest-rate levels and how long the client is likely to live.


Advantages:

- keep houses

- take trips

- to be in peace


Disadvantage: Not for everyone:

- best suited for people with solid assets in addition to their policy

- those who need the money to pay medical bills and creditors

Are honesty tests the best policy
Vocabulary:

To gauge meten, schatten

To weed out uitzuiveren

Felons criminelen

Notoriously berucht

Conman oplichter

Allure verleiderlijkheid

Intrusive opdringerig

Controversial betwistbaar

Blatant schaamteloos, overduidelijk

Imply inhouden
What the text is about:

Pencil and paper honesty test:

applicant is given a test paper to complete

- extremely intrusive

- not very balanced

- people won’t describe themselves as not very honest


Stanton test:

Processed by computer and broken into high-middle-low risk categories so you know if the employee has a prisoner’s attitude, general public or somewhere in between.

- non-intimidating

- non-threatening

Questions:

- heavy stuff

- very blatant

Medical monitoring, by phone
Vocabulary:

To retain vasthouden

Fluid vloeistof

Diuretic het urineren bevorderend

To subside afnemen
What the text is about:

Study of a new medical ‘telemonitoring’ system that allows physicians and other health-care professionals to electronically monitor patients at home.


What you need:

- computer monitor at home

- sophisticated PC for the health-care provider at the hospital

- phone link

- medical equipment
It measures:

- weight


- blood pressure

- temperature

- administered electrocardiograms
Works for the patient at home:

With a push on a button the client sends the data to the central computer in the hospital


Advantages:

- it could lower health-care costs by reducing the number of non-emergency hospital visits

- providers can now receive reports directly from the patient

- patient peace of mind: you feel more secure knowing the doctor is reviewing you data daily

- ascertains if the patient has developed symptoms of any kind and if so, how frequent and severe they are

- both computer and the medical equipment are easy to use- 24h/24h you can send your data: it provides a safety net for patients and physicians


1 Amerikaansengelse spelling

2 Naam van een saus

3 Deklaag van vergaan of rottend materiaal over aanplantingen

4 Amerikaansengelse spelling
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina