Examenstudietips Arbeidsrecht en szDovnload 11.55 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.55 Kb.
Examenstudietips Arbeidsrecht en SZ
Deze tips zijn bedoeld in aanvulling op en niet in plaats van de adviezen van NCOI bij het beantwoorden van vragen bij examens Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid.
De studietips:

 1. Bestudeer per les de opgegeven hoofdstukken uit reader/boek.

 2. Maak zelf een samenvatting van de stof.

 3. Maak de opgaven en beantwoord die schriftelijk (dus gemotiveerd, en verwijzing naar wet) alsof het examen is. Gebruik hierbij boek/reader EN de wet, zodat je handig wordt in het opzoeken in het wetboek.

 4. Neem, waar aan de orde, steeds voorbeelden van je eigen bedrijf mee zoals gevraagd in de studiewijzer (arbeidsovereenkomst, CAO, cases over disciplinaire maatregelen, complexe WIA gevallen, ontslagcases etc.) mee. Dat maakt de lessen heel veel leuker, maar ook leerzamer.

 5. Lees jurisprudentie over de module (zie mijn bijlagen of diverse nieuwsbrieven P&O actueel, HR Praktijk etc.).

 6. Lees minimaal één keer BW7 Titel 10 Artikel 610 tot 692 door. Dan weet je wat er staat en waar het staat. Spaart tijd bij het opzoeken op het examen. Daar zul je bij het examen nog veel profijt van hebben.....

 7. Het zelfde geldt in iets mindere mate voor BBA, Ontslagbesluit, WMCO, WCAO, WAZO, WAA, WIA (eerste deel) en ARBO-wet (uiteraard afhankelijk van de inhoud van de module). Zorg in ieder geval dat je die snel weet te vinden (stickertjes in je boek)


Voor het examen

 1. Lees je samenvatting nogmaals door en zoek op wat je niet weet.

 2. Maak alle extra proefexamens en bestudeer de goede antwoorden nogmaals

 3. Lees alle leerdoelen per hoofdstuk uit de Studiewijzer en zoek op wat je niet zeker weet.De meest gemaakte examenfouten zijn:

 1. Antwoorden worden onvoldoende of zelfs niet gemotiveerd. Er is onvoldoende logica of betoogtrant in het antwoord. Te veel proza over bijzaken.

 2. Er wordt vergeten rekening te houden met alle omstandigheden van het geval; één of enkele in de case genoemd(e) feit(en) (bijvoorbeeld minderjarigheid van een werknemer) wordt/worden niet meegenomen, waardoor het antwoord fout is.

 3. Er wordt vergeten dat er op regels uitzonderingen of extra randvoorwaarden van toepassing zijn; de corrector verwacht dat je die expliciet wel benoemt (bijv. ontslag op staande voet: er moet een dringende reden zijn; maar het moet OOK onverwijld gegeven worden. Je moet beide punten dan noemen om 100% van de punten te scoren.).

 4. Vergeten verwijzingen naar wetten of jurisprudentie op te nemen. Kost een punt per vraag.


De examentips:

 1. Lees de case goed en zorgvuldig, en houd je aan de tekst van de case.

 2. Let op of BW7 (standaard) of een CAO van toepassing is (met afwijkend ketenbeding of afwijkingen in betaling WAZO etc.).

 3. Let op bias van je eigen CAO of ARAR bij je eigen bedrijf.

 4. Stel vast welke regel/wet niet wordt nageleefd/overtreden (met name vaak ketenbeding, rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst, opzegverboden etc.)

 5. Check de bevoegdheid (bijv. minderjarige bij arbeidsovereenkomst en/of concurrentiebeding; instemmingsrecht voor een OR)

 6. Check verjaring (meestal 2 of 6 maanden)

 7. Check samenhangende feiten (bijv. ziekteperiodes met tussenperiode < 4 weken: dan samentellen i.v.m. loondoorbetaling (7:629 lid 10), of ziekteperiodes met tussenperiode < maand: dan samentellen i.v.m. verlofopbouw (7:635 lid 4).

 8. Check nietigheid of vernietigbaarheid.

 9. Check uitzonderingen (soms is een afwijking bij CAO of OR of individuele schriftelijke overeenkomst weer wel toegestaan)

 10. Geef de actie die je moet nemen (inroepen nietigheid, deskundigenoordeel UWV, instellen (loon)vordering bij kantonrechter etc.)

 11. Motiveer je antwoord:

  1. er zijn twee hoofdmogelijkheden:

   1. ja/nee omdat beschrijving relevante details case en dat is op grond van wet/jurisprudentie wel/niet toegestaan.

   2. Beschrijving relevante details case, volgens de wet/jurisprudentie (verwijzing) gelden deze voorwaarden en dus mag dit wel/niet.

 12. Hanteer correcte verwijzingen naar de wet/jurisprudentie

  1. met wetbundel: alle artikelen en leden, ook als er 2 zijn (bijv. geschil met OR Artikel 27 lid g [nieuwe beoordelingsregeling] en Artikel 36 lid 3 (eerst de Bedrijfscommissie en dan pas naar de kantonrechter). Of verwijzing naar het boek met paragraafnummer en jurisprudentie.

  2. zonder wettenbundel: noem blz. en paragraaf nummer in het boek en het daar genoemde wetsartikel of de daar genoemde jurisprudentie.

 13. Als je twijfelt over een antwoord kun je er soms zinvol voor kiezen om twee scenario’s uit te werken. Bijv. is een ontslag op staande voet bij drankmisbruik houdbaar. Beargumenteer dat er gronden zijn om het wel te doen. En hoe je dat moet aanpakken. En beargumenteer dat er in dit geval gronden zijn om het niet te doen. Dat je in dit geval dus zeker ook een voorwaardelijke ontbinding moet aanvragen.

 14. Manage je tijd goed! Prioriteer op punten per vraag.


JvdZ, april 2010, 01-2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina