Examenvragen Ontstaansmechanismen van ziektenDovnload 27.3 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte27.3 Kb.
Examenvragen Ontstaansmechanismen van ziekten
Juni 2012

- Chemotherapeutica

- COPD vs ASTMA

- Chemische mediatoren van ontsteking

- chylomicronen

- Wat is koorts en wat is hyperthermie? Wat zijn de implicaties voor de behandeling?

- Wat is pijn? Wat is gerefereerde pijn (+mechanisme)?

- Kardinale symptomen van ontsteking zijn: rubor, calor, tumor en dolor. Leg de ontstaansmechanismen van deze symptomen uit.

- Verklaar stadiëring van kanker.

 

Bijvragen :- neurohumurale responce

- anafilaxie

- andere soorten van shock en wat shock is.

- het verschil tussen secretoire en osmotische diarree

- bespreek thermoregulatie

- vergelijk acute met chronische pijn en geen de analgeticaladder van WHO

Verhamme vraagt nog aantal bijvragen die niets te maken hebben met je hoofdvragen en bij Verschueren kreeg ik nog een soort van casus (witte longen, 02 tekort -> ARDS)
Juni 2011

1) Bespreek 'Stabilisatie atherosclerotische plaque'.


2) Bespreek de behandeling van diabetes mellitus.
3) Geef een definitie van diarree. Vergelijk osmotische en secretoire diarree en geef voorbeelden.
4) Bespreek mucoviscidose.
Bij het eerste wil hij 3 dingen: lipidevermindering, smooth muscle cell vermeerdering, T-cel (inflammatie) vermindering.
Diabetes: zowel farmacologisch (insuline en andere) als niet-farmacologisch (dieet, beweging, rookstop, ...).
Bijvraag bij het derde: waarom leidt secretie Cl- tot secretie Na+ (weggever).
Bij het vierde: bijvraag over lonfunctionele parameters (wat gebeurt er met ESW, VC, TLC, ...).
1) Bespreek de voornaamste oorzaken van hartdecompensatie. (Dus niet de ontstaansmechanismen, maar die 7 oorzaken).

2) Vergelijk type 1 en type 2 diabetes.


3) Bespreek het ontstaansmechanisme van levercirrhose.
4) Vergelijk hyperthermie en koorts, en bespreek de behandelingen hiervoor.
1) Bespreek Mucoviscidose
2) Bespreek de verschillende onstaansmechanismes van kanker
3) Bespreek 3 theorieën van veroudering. Wat is de rol van telomerase?
4) Bespreek de diagnose van acute nierinsufficiëntie (als in hoe kan je aantonen dat het ANI is)

1) Bespreek pathogenese van atherosclerose en atherothrombose.


2) Bespreek het verschil tussen acute en chronische pijn. Bespreek de analgeticaladder.
3) Bespreek de lokale ontstekingsreactie: calor, rubor, dolor, tumor.
4) Bespreek de pathogenese van koorts.
1) Bespreek adhv voorbeelden het ontstaansmechanisme van kanker.
2) Bespreek de diagnose van acute nierinsufficiëntie.
3) Bespreek 3 theorieën van veroudering. Wat hebben telomeren hiermee te maken?
4) Bespreek mucoviscidose.
Juni 2010

Verhamme :


1) Welke mechanismen van veroudering zijn het belangrijkst volgens u?
2) Bespreek de ontstaansmechanismen/oorzaken van hypertensie?

1) Calor, rubor, tumor en dolor zijn de kardinale symptomen van een lokale ontstekingsreactie. Bespreek hun ontstaansmechanisme.


2) Bespreek de oorzaken van hartfalen.
Bijvraag op mondeling : de compensatiemechanismen bij hartfalen

1) Bespreek Chemotherapeutische middelen.


2) Bespreek hepatische Encephalopatie en portale hypertensie.
(bijvragen: Secundaire hypertensie, endocrinologische hypertensie,anafylaxie,shock,neurohumorale respons,sepsis,...)
1) Bespreek tumor stadiering.
2) Welke definitie van ouderdom spreekt u het meest aan en waarom?
1) Bespreek Maldigestie en Malabsorptie.
2) Bespreek ontstaan van kanker + illustreer je antwoord met voorbeelden.
1) Geef een definitie voor diarree. Geef de oorzaken van diarree in pathologische mechanismen.
2) Bespreek: Onstabiel en stabiele atherosclerotische plaque
Vanderschueren :
1) Bespreek de ademhalingsspieren, elastische retractiekracht en compliantie. Hoe wordt de normale ademhaling geregeld?
2) Geef de oorzaken van acute nierinsufficiëntie.

1) Geef de longfunctionele bevindingen bij obstructief en restrictief longlijden


2) Vergelijk type 1 en type 2 diabetes mellitus.
1) Bespreek muco
2) Behandeling DM
(bijvragen: als alle behandeling bij mucofalen, wat wordt er dan gedaan?zuurstoftoediening,beademingen en wachten op longtransplantatie..)

1) Bespreek Thermoregulatie.


2) Wat is het verschil tussen chronische en acute pijn en bespreek de WHO classificatie voor pijn.
1) Bespreek ademhaling aan de hand van betrokken spieren, elastische retractiekracht, compliantie, ademhalingscentrum etc.
2) Bespreek acute nier-insufficiëntie.
1) Welke zijn longfunctioneel de bevindingen bij obstructief longlijden en vergelijk deze met restrictief longlijden.
2) Vergelijk type 1 en type 2 Diabetes Mellitus.
1) Bespreek de behandeling van astma.
2) Bespreek de typering van diabetes mellitus.
3) Bespreek de neurohumorale respons van het lichaam op hartsdecompensatie.
4) Wat is sepsis, wat gebeurt er bij sepsis, wat kunnen we doen bij ernstige sepsis?
Juni 2009

1) Bespreek arteriële hypertensie


2) Wat is respiratoire insufficiëntie? Wat verstaat men onder een ontregelde ventilatie/perfusie verhouding?
3) Bespreek de late gevolgen van diabetes mellitus.
4) Bespreek het ontstaan van galstenen.
1) Bespreek de pathogenese van koorts.
2) Bespreek de onstaansmechanismen en oorzaken van hartdecompensatie.
3) Bespreek de hyperdynamische staat bij levercirrose.
4) Bespreek waarom hyperlipidemie zo een belangrijk topic is.
1) Bespreek de oorzaken van acute nierinsufficiëntie
2) Asthma: oorzakelijk mechanisme en kenmerken
3) De risicofactoren van atherosclerose + welke preventie voor cardiovasculaire ziekten
4) Bespreek de gevolgen van portale hypertensie
1) wat zijn de kenmerken van een kankercel + geef de oorzaken van kanker
2) wat is de 'beste' theorie van verouderen en leg uit waarom
3) geef de oorzaken van chronische nierinsufficientie + diagnose
4) bespreek mucoviscidose
1) tumor, dolor, calor, rubor zijn de kardinale symptomen van een ontstekingsreactie. Leg hun ontstaansmechanisme uit.
2) Geef de verschillende stadia en hun onderliggend mechanisme bij het ontstaan van atherthrombose.
3) Geef de mechanismen van ischemische CVA.
4) Wat is COPD en welke zijn de geassocieerde risicofactoren?

Juni 2008

Verhamme


1) compensatiemechanismen van hartdecompensatie
2) rol van oxidatitieve stress bij verouderen

1) bespreek de pathogenese van atherosclerose/thrombose, wat zijn de risicofactoren voor atherosclerose?


2) bespreek het verschil tussen osmotische en secretoire diarree, en geef enkele voorbeelden

Vanderschueren


1) bespreek proteinurie en nefrotisch syndroom
2) wat is COPD en geef oorzakelijke factoren.
1) bespreek HYPOthermie
2) bespreek de modulatie van pijn, inhiberend en faciliterend.
1) Bespreek de compensatiemechanisme bij hartdecompensatie
2) bespreek oxidatieve stress bij veroudering
3) bespreek COPD en wat zijn mogelijke oorzaken
4) bespreek proteineurie en nefrotisch syndroom
1) Geef 4 modaliteiten van het klinische onderzoek?
2) Geef voorbeelden van functioneelonderzoek en toepassing hiervan.
3) Bespreek de voor en nadelen van koorts en van het gebruik van antipyretica.
1) Geef de compensatiemechanismen van hartfalen (en dan daarna als bijvraag eigenlijk de rest van hartfalen erbij)
2) Geef de rol van oxidatieve stress bij veroudering.
3) Geef het verschil tussen acute en chronische pijn, en geef de ladder van analgetica van de wereldgezondheidsorganisatie (en als bijvraag over de restrictief en obstructief longlijden)
4) transmissie van HIV
1) Hoe kan je een plaque stabiliseren
2) Leg anaphylaxie uit
3) astma
4) welke zijn de lipoproteïnen en wat is secundaire hyperlipidemie
Juni 2007

1) Bespreek Chronische nierinsuffiecientie


2) geef de ontstaanmechanismen en oorzaken van cirrose
3) wat is de huidige opvatting van de ontstaanmechanismen van de ziekten Parkinson en Alzheimer
4) welke klassen geneesmidellen in de behandeling van kanker kent U? (schematisch)

1) Bespreek IgE gemedieerde allergie


2) Bespreek de risicofactoren voor atherosclerose. Hoe zou u cardiovasculaire preventie aanpakken?
3) U bent op stap geweest en veel te veel alcohol gedrinken. U leidt nu aan acute pancreatitis. Bespreek de pathogenese van acute pancreatitis.
4) Bespreek de behandeling van pijn.
1) U lijdt 15 jaar aan diabetes mellitus. Welke chronische aandoeningen verwacht u te hebben?
2) De replicatiecyclus van HIV + schema.
3) Acute nierinsufficiëntie
4) Wat is het verschil tussen angor en acute coronaire syndromen? Wat is STEMI? Hoe zou u STEMI behandelen?
1) Bespreek ontstaansmechanismen van galstenen
2) wat is het eerste gevolg van HIV infectie? (dat is met die verhouding CD8/CD4)
3) Wat gebeurt er na ruptuur van een atheromathose plaque + hoe voorkom je dit?
4) Geef aan de hand van een voorbeeld de rol van chemische mediatoren bij een lokale ontstekingsreactie en bij SIRS.
1) Bespreek portale hypertensie
2) Bespreek hyperthermie en hypotermie
3) Geef de stadia om tot atherothrombose te komen ( onstaansmechanisme dus, geen gevolgen)
4) Bespreek de natuurlijke evolutie van de HIV infectie
1) Oorzaken van syncope
2) Wat is een oncogen en een tumorsuppresorgen en geef van elk een voorbeeld.
3) ARDS
4) IgE gemedieerde allergieDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina