Expertisecentrum Mens en Maatschappijwetenschappen Maatschappijleer Format Abstract maatschappijleerdidactische publicaties Abstract BoekDovnload 15.66 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte15.66 Kb.
Expertisecentrum Mens en Maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer
Format Abstract maatschappijleerdidactische publicaties
Abstract Boek

Titel


Praxis der Gedenkstättenpädagogik - Erfahrungen und Perspektiven

Auteur(s)

Onder redactie van: Ehmann, Kaiser, Lutz, Rathenow, vom Stein, Weber


Uitgeverij en plaats van uitgave

Leske & Budrich, Opladen,

Jaar van uitgave

1995

Isbn nr

3 8100 1393 5

Aantal pagina’s

377 blz.

Doelgroep: student/docent/vakdidactici

vo-docenten maatschappijleer en geschiedenis

Type boek:

Handboek, onderzoeks- verslag, beschouwing etc.bundel met 30 essays over uiteenlopende aspecten van onderwijs, gerelateerd aan holocaust-gedenkplaatsen

Verwijzing naar recensies

(vindplaats of link)


[Verwijzing naar relevante literatuur /bronnen/links]
Trefwoorden


antisemitisme

discriminatie en vervolging

rechts-extremisme

didactiek van het gebruik van gedenkplaatsen voor/door onderwijs


Vervolg Abstract Boek

Samenvatting inhoud


Bevat tenminste:

- thema(’s)

- opzet/werkwijze

- conclusies, inzichten,opbrengsten, knelpunten


Eventueel inhoudsopgave toevoegen
Omvang 300 woorden


Deze bundel behandelt allerlei aspecten van het gebruik in het onderwijs van gedenkplaatsen: didactische mogelijkheden en beperkingen, praktische voorwaarden, gevaren, hoe adequaat voor te bereiden, hoe er goed en vruchtbaar vervolg aan te geven, mogelijkheden en beperkingen van grensoverschrijdende aanpak.

Weliswaar concentreren de bijdragen zich op de geschiedenis van de nazi-terreur en op de mogelijkheden (en gevaren) van het bezoeken van concentratiekamp-gedenkplaatsen, maar ze bieden ook goede aangrijpingspunten voor het Nederlandse onderwijs.

Belangrijke kwesties die door meerdere auteurs aan de orde worden gesteld (en verschillend worden beantwoord!) zijn:

- hoe groot is de psychische belasting voor leerlingen en hoe moet worden voorkomen dat die te groot wordt?

- welke didactische voorwaarden moet worden vervuld, willen de gewenste leereffecten optreden?

- wat zijn die gewenste leereffecten, met name op het terrein van 'leren van het verleden' en consequenties van dat verleden voor het heden?

- kunnen er botsingen optreden tussen leerlingen en hun directe leefomgeving van gezin en familie, die mogelijk minder trek hebben in het bloot leggen van het verleden en van hun actuele opvattingen over minderheden? En zo ja, wat daaraan te doen?Verder is er veel aandacht voor de feitelijke praktijk van in situ onderwijs op zulke beladen plekken. Zowel daaraan, als aan de vele lastige vragen die deze bundel expliciet stelt (en die door verschillende auteurs soms verschillend worden beanwtoord), kunnen scholen en docenten veel hebben, indien zij overwegen zulke gedenkplaatsen te bezoeken, of, wat veel scholen doen, monumenten of gedenkplaatsen te adopteren met de bedoeling leerlingen voor onderhoud te laten zorgen en zo op directe wijze in aanraking te laten komen met het recente verleden.Overige opmerkingen

Versie Hans vd Heijde 2008
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina