Extra Aantekening: ElektriciteitDovnload 13.75 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte13.75 Kb.

Extra Aantekening: Elektriciteit
Weerstand


Door sommige elektrische apparaten gaat de stroom makkelijker en bij sommige gaat de stroom er juist moeilijk doorheen. Hoe moeilijk of makkelijk de stroom ergens doorheen gaat kan aangegeven worden met de grootheid “Weerstand”.
De formule voor weerstand => R = U / I
U Spanning (Volt / V)

I Stroomsterkte (Ampére / A)

R Weerstand (Ohm / Ω)
Vb 1. Door een lampje gaat 0,5 Ampére en is aangesloten op 9 Volt. Bereken de weerstand van het lampje.

Uitwerking: Gegeven : I = 0,5 A Berekening : R= U/I

U = 9 V R = 9/0,5

R = ? R = 18 Ω


Vb 2. Door een lamp van 6 Ohm gaat 0,25 Ampére. Bereken de spanning over het lamp.

Uitwerking: Gegeven : I = 0,25 A Berekening : U = R x I

R = 6 Ω U = 6 x 0,25

U = ? U = 1,5 V
Vermogen


Niet alle elektrische apparaten hebben evenveel energie per seconde nodig. De hoeveelheid energie die een apparaat nodig heeft in één seconde wordt aangegeven met de grootheid “Vermogen”. Het vermogen (P) kun je uitrekenen door de spanning (U) te vermenigvuldigd met de stroomsterkte (I).
De formule voor vermogen => P = U x I
U Spanning (Volt / V)

I Stroomsterkte (Ampére / A)

P Vermogen (Watt / W) -> Watt is aantal Joules per seconde (W = J/s)
Vb 3. Door een lampje gaat 0,5 Ampére en is aangesloten op 9 Volt. Bereken het vermogen van het lampje.

Uitwerking: Gegeven : I = 0,5 A Berekening : P= U x I

U = 9 V P = 9 x 0,5

P = ? P = 4,5 W


Vb 4. Op een wasmachine staat dat het een vermogen heeft van 1150 Watt. De wasmachine is aangesloten op de netspanning. Bereken de stroomsterkte.

Uitwerking: Gegeven : P = 1150 W Berekening : I= P / U

U = 230 V I = 1150 / 230

I = ? I = 5 AElektrische Energie

Voor elektrische energie gebruikt men in het dagelijks leven de eenheid kilowattuur (kWh = kilowattuur). Wanneer je naar de eenheid “kWh” (3.600.000 Watt.sec) kijkt bestaat deze uit “kW” (1000 Watt) en “h” (uur = 3600 sec). Om de energie uit te rekenen in “kWh” moet je het vermogen in kW vermenigvuldigen met de tijd in uren


De formule voor energie => E = P x t
E Energie (Kilowattuur / kWh)

P Vermogen (Kilowatt / kW) -> Let op altijd omrekenen naar kilowatt.

t Tijd (uur / h) -> Let op altijd omrekenen naar uren.
Vb 5. Een wasmachine van 1200 Watt staat 5 uur per week aan. Bereken de elektrische energie die deze wasmachine nodig heeft.

Uitwerking: Gegeven : P = 1200 W = 1,2 kW Berekening : E= P x t

t = 5 h E = 1,2 x 5

E = ? E = 6 kWh


Vb 6. Een vaatwasser staat 180 minuten per week aan en verbruikt hierbij 1,5 kWh. Bereken het vermogen van deze vaatwasser

Uitwerking: Gegeven : E = 1,5 kWh Berekening : P= E / tt = 180 min = 3 h P = 1,5 / 3

P = ? P = 0,5 kW
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina