Faculteit sociale wetenschappen departement politieke wetenschappen het federalisme in walloniDovnload 0.95 Mb.
Pagina1/15
Datum19.08.2016
Grootte0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN

DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN

HET FEDERALISME IN WALLONIË TUSSEN 1945 EN 1970

ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN DE WAALSE BEWEGING OP DE EERSTE STAATSHERVORMINGPromotor : Prof. Dr. E. Gerard

Verslaggever : Prof. Dr. W. Dewachter

VERHANDELING

aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de Politieke wetenschappen

door

Amaury LEGRAINacademiejaar 1999-2000Inhoudstafel

Inhoudstafel 3

Inleiding 6

DEEL 1 : geschiedenis van het Waalse federalisme (1945-1968) 9

HST 1. De Waalse beweging tot aan WOII 10

1.1. Fusie van twee stromingen 10

1.2. Een Waals politiek bewustzijn 10

1.3. WO I en het Interbellum 11

1.4. WOII 11

HST 2. Een actieve minderheid : 1945-1958 12

2.1. Inleiding : een sterke en actieve Waalse beweging 12

2.2. Waals offensief : 1945-1948 13

2.2.1. Het Waalse nationale congres van oktober 1945 13

2.2.2. Mislukte pogingen 15

2.3. Doorvoeren van de strijd : 1948-1953 15

2.3.1. Een Vlaamse meerderheid 15

2.3.2. De koningskwestie 16

2.3.3. Verzwakking van de strijd 18

2.4. Crisis binnen de Waalse beweging : 1954 – 1959 19

2.5. Besluit voor de eerste periode 21

HST 3. Een massabeweging : 1959 – 1970 23

3.1. Inleiding : ruimte voor het communautaire vraagstuk 23

3.2. Een nieuwe impuls : 1959-1963 23

3.2.1. Vlaamse overwinningen vanaf 1959 24

3.2.2. Premissen van een crisis 25

3.2.3. De staking van de eeuw 27

3.2.4. De relance van de Waalse beweging 29

3.3. Reorganisatie binnen de Waalse beweging : 1963-1965 31

3.3.1. “Coups de crosses” : de BSP 31

3.3.2. De PVV en zijn unitaire programma 34

3.3.3. Een tweede front 35

3.3.4. Quid met de oude verenigingen ? 36

3.4. Naar een Waalse consensus : 1965-1970 37

3.4.1. De Waalse socialistische wereld 37

3.4.2. De vorming van de PSC 38

3.4.3. De verkiezingen van 31 maart 1968 en de Rassemblement wallon 40

3.4.4. De PVV-PLP 40

3.5. Besluit voor de tweede periode 41

HST 4. Besluit voor het eerste deel 43

DEEL 2 : EEN WAALS FEDERAAL MODEL ? 46

HST 5. Inleidende beschouwingen 46

HST 6. Waarom het federalisme : de Waalse grieven 46

6.1. Vlaamse overwicht 46

6.1.1. Falen van het parlementaire systeem 46

6.1.2. Een nationaal beleid is een Vlaamse beleid 47

6.1.3. Een Vlaamse kolonisatie 49

6.2. Brussels centralisme 49

6.2.1. Het centralisme als een gevaar 49

6.2.2. Gevolgen voor de Waalse economie 50

6.3. De economische teloorgang in Wallonië 51

6.3.1. De uitrusting van Wallonië 51

6.3.2. Veroudering van het Waalse economische apparaat 52

6.4. Besluit 53

HST 7. De politieke autonomie 46

7.1. De theoretische grondslag 46

7.1.1. Een algemene theorie over federalisme ? 46

7.1.2. Federalisme in nationaal perspectief 46

7.1.3. Federalisme in internationaal perspectief 47

7.2. Algemene beginselen 48

7.2.1. Interne gebiedsafbakening 48

7.2.2. Nationaliteitsproblematiek 50

7.2.3. Gebruik der talen 50

7.3. Bevoegdheidsverdeling tussen Wallonië en de federatie 51

7.3.1. Residuaire versus toegewezen bevoegdheden 51

7.3.2. Exclusieve bevoegdheden van Wallonië en van België 52

7.3.3. Afwijkingen : gedeeltelijk exclusieve, parallelle en concurrerende bevoegdheden 53

7.3.4. Als besluit : wie krijgt wat ? 54

7.4. De politieke instellingen van Wallonië 55

7.4.1. De Waalse wetgevende macht 55

7.4.2. De Waalse uitvoerende macht 56

7.5. De federatie en de mechanismen ter bescherming der minderheden 57

7.5.1. De federale wetgevende macht 57

7.5.2. De federale uitvoerende macht 59

7.5.3. De herziening van de federale grondwet 59

7.6. Specifieke gebieden 60

7.6.1. Brussel 60

7.6.2. De provinciale en gemeentelijke autonomie 62

7.6.3. De Oostkantons 62

7.7. De rechterlijke macht 63

7.7.1. De Lage rechtbanken 63

7.7.2. De Hoge rechtbanken 64

7.8. Speciale materies 65

7.8.1. Fiscaliteit en financiën 65

7.8.2. De gewapende macht 67

7.9. Besluit 68

HST 8. De economische democratie in Wallonië 46

8.1. Begripsverduidelijking 46

8.2. Algemene filosofie van het economische planificatie 46

8.2.1. Falen van het kapitalisme en van het liberalisme 46

8.2.2. Economische programmering 47

8.3. De economische autonomie 48

8.3.1. Hervormingen op nationaal vlak : het BSP-congres op 20 september 1961 48

8.3.2. Hervormingen op regionaal vlak 49

8.3.3. Economische autonomie of federalisme ? 50

8.4. De economische democratie binnen het Waalse gewest 50

8.4.1. Publieke tussenkomst in het economische stelsel 51

8.4.2. Deelname van de economische actoren aan het politieke besluitvormingsproces 52

8.5. Besluit 53

HST 9. Besluit voor het tweede deel 46

Deel 3 : INVLOED VAN DE WAALSE VOORSTELLEN 112

HST 10. Het Waalse federalisme en de staatshervorming 112

10.1. De grondwetsherziening van 1970 en de moeilijke gewestvorming 112

10.1.1. De regering Eyskens-Merlot/Cools : op zoek naar een meerderheid 112

10.1.2. Werkgroep der 28 : het toevallige ontstaan van de gewesten 113

10.1.3. Aansluiting van de BSP-PSB en van de CVP bij het gewestmodel 115

10.1.4. De nieuwe grondwet : de lange weg van artikel 107quater 116

10.1.5. De gewesten in de feiten : de moeilijke uitvoering van artikel 107quater 117

10.1.6. De voorlopige gewestvorming : de wet Périn van 1 augustus 1974 119

10.2. De gewestvorming volgens de Waalse beweging 121

10.2.1. Onderzoeksdoel en –methode 121

10.2.2. Uitleg voor de juridische afkortingen 122

10.2.3. Onderzoeksresultaten 112

10.2.4. Verantwoording realisatiescores 112

HST 11. Algemeen besluit : invloed van de Waalse beweging 112

11.1. De historische analyse 112

11.2. De documentanalyse 112

11.3. Wat is dan de invloed van de Waalse beweging op de eerste staatshervorming ? 113

11.4. Invloed op lange termijn 114

Bibliografie 116

Bijlagen 123

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina